KAZACHSTÁN ZVYŠUJE INVESTICE DO VODOHOSPODÁŘSTVÍ

Kazachstán plánuje do roku 2025 významně investovat do sektoru nakládání s vodami. Země chce modernizovat vodní nádrže, stavět nové zásobárny, zaměří se také na digitalizaci měření a regulace hlavních kanálů, které zajišťují zásobování vodou v klíčových zemědělských oblastech.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Kazachstán může čelit vážnému nedostatku vodních zdrojů, který je mimo jiné zásadním limitujícím faktorem pro další rozvoj zemědělství, jenž má značný potenciál. Technický stav vodních zařízení je zastaralý, nevyhovující, vodohospodářská díla ztrácejí schopnost ochrany před povodněmi.

Kazachstánské ministerstvo ekologie, geologie a přírodních zdrojů proto plánuje stavbu 39 nových nádrží v devíti regionech s celkovým objemem 3,6 miliardy krychlových metrů. Tyto stavby by umožnily zavlažování 394 tisíc hektarů zemědělské půdy. Odhadované náklady činí 115 miliard tenge (asi 275 mil. USD). Jedna stavba již byla zahájena (Kensaj-Koskorgan), pro 28 dalších lokalit probíhá zpracování technicko -ekonomické analýzy a pro tři místa je zpracovávána projektová dokumentace. Připravuje se také obnova 41 stávajících nádrží, která má být dokončena do roku 2025.

V Turkestánském kraji probíhá pilotní projekt digitálního měření a regulace kanálu K-19. Během následujících pěti let se plánuje postupná digitalizace regulace hlavních kanálů v celém Kazachstánu. Země je stále závislá na přítoku vody ze sousedních států. Na spotřebě vody se podílí přítok z Kyrgyzstánu z 30 %, z Uzbekistánu z 25 %, dodávky z Ruska tvoří 15 %.

Přestože podle dostupných údajů kazachstánská strana nespojuje vodohospodářské plány s výstavbou hydroelektráren, otevírá program zajímavé možnosti pro české firmy například v oborech IT, měření a regulace toků, čerpacích systémů či zavlažování. Zájemci mohou kontaktovat ekonomického diplomata velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu Luboše Jozu na e-mailové adrese commerce_nur-sultan@mzv.cz.

Luboš Joza, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět