Incomingová mise představitelů železničního sektoru Chorvatska

Ve dnech 9. – 12. 3. 2020 navštíví Českou republiku delegace představitelů chorvatských státních institucí ze železničního sektoru. Cílem mise je představit chorvatským partnerům české technologie a výrobky, které jsou využívány na českých železnicích. Mise se uskuteční v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Foto: Shutterstock

Cílem mise je představit chorvatským partnerům kvalitní české výrobky a technologie využívané v železniční dopravě. Pro řadu českých firem se Chorvatsko stalo atraktivní zemí zejména v oblasti železniční dopravy. Chorvatská železniční síť se ocitla výrazně pod úrovní ostatních členských států EU a jen nutné investice do údržby železničních tratí během příštích dvaceti let jsou odhadovány na 6,7 mld. EUR. Čtvrtý železniční balíček, schválený Evropským parlamentem v roce 2016, otevírá také dveře novým velkým investicím a novým příležitostem pro obnovu zastaralé železniční infrastruktury. Tento trend jde ruku v ruce s plány Ministerstva dopravy Chorvatska, které chce přiblížit podíl železniční nákladní dopravy ze současných 17 % k průměru EU, který je 28 % a připravuje kompletní modernizaci lokální  železniční infrastruktury. Je zřejmé, že tato oblast nabízí inovativním českým firmám zajímavé možnosti zapojit se do tendrů nebo stát se subdodavatelem při větších zakázkách.

České firmy se budou moci formálně představit během prezentací dne 10. 3. 2019 v Brně a 11. 3. 2019 v Praze. Chorvatská delegace bude složená z 9-10 zástupců chorvatského Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury, státního podniku HŽ Infrastruktura, regulačního úřadu HAKOM a Agentury pro bezpečnost na železnici.

Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku spolu se Zahraniční kanceláří Czech Trade v Záhřebu vyzývá všechny české firmy, které mají zájem o setkání s chorvatskými představiteli nebo chtějí získat podrobnější informace, aby se obrátily na vedoucího obchodně-ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu Ing. Petra Kašičku, Ph.D. (petr_kasicka@mzv.cz) a v kopii na commerce_zagreb@mzv.cz.

Termín pro přihlášení je 3. 1. 2020

Petr Kašička, ekonomický diplomat, Zastupitelský úřad České republiky v Záhřebu

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet