GRUZIE SPUSTILA PROGRAM NA PODPORU ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

 Gruzínská vláda spustila nový státní program na podporu zahraničních investičních projektů. Jeho cílem je podpora růstu přímých zahraničních investic v zemi, příliv znalostí a technologií a vytváření nových pracovních míst v Gruzii.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Program realizuje agentura Enterprise Georgia a je určen pro společnosti registrované v Gruzii, které zastupují dceřiné společnosti působící mimo zemi a investující zahraniční kapitál. Společnosti musí pro účast v programu splňovat několik kritérií.

Společnost musí být registrována v souladu s právními předpisy Gruzie a je dceřinou společností právnické osoby (mateřské společnosti) registrované mimo Gruzii, v níž mateřská společnost vlastní 50 % nebo více akcií s hlasovacím právem a ovládá dceřinou společnost. Nejméně polovina investičního závazku společnosti musí být zajištěna zahraniční investicí. Je třeba, aby společnost investovala do způsobilých sektorů ekonomiky definovaných vládním programem. Mateřská společnost musí mít minimálně dva roky zkušeností ve způsobilých sektorech hospodářství, které je třeba potvrdit příslušnými dokumenty. Dceřiná společnost v Gruzii a mateřská společnost mimo Gruzii musí také působit ve stejných způsobilých sektorech hospodářství.

Těmi jsou výroba elektrotechnických a elektronických výrobků; letadlových dílů a komponentů; vozidel a zařízení, jakož i jejich dílů; vývoz obchodních služeb/outsourcing podnikových procesů (BPO); rozvoj skladů a logistických center a opravy a údržba letadel (MRO).

V rámci programu je společnostem udělován příspěvek na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyškolením pracovních sil a zajištěním infrastruktury a/nebo komunikace. Náklady na vyškolení pracovní síly mohou zahrnovat platy školitelů (místních i zahraničních); náklady na školicí služby; výdaje spojené s cestováním a ubytování školitelů v případě zahraničních školitelů (obdobné výdaje zaměstnanců v případě školení v zahraničí); náklady na pronájem tréninkových prostor; nákup/pronájem vybavení nezbytného pro tréninkové účely (přilby, speciální oblečení atd.).

Náklady na infrastrukturu a/nebo komunikaci mohou zahrnovat: náklady na stavbu (včetně přípravných prací) a/nebo opravu budovy nezbytné pro realizaci investičního projektu; náklady spojené se zajištěním komunikací, je-li to nutné (stavba/oprava silnice; výstavba elektrických přenosových vedení a elektroinstalace a instalace příslušného elektrického zařízení; uspořádání kanalizačních systémů, dodávky vody a plynu do zařízení; přístup k internetu).

Výše příspěvku závisí na investiční povinnosti a dosahuje až jeden milion lari (300 tisíc USD).

Společnosti, které mají zájem o účast v programu, zašlou žádost agentuře Enterprise Georgia spolu s obchodním plánem investičního projektu. Mezi agenturou a investorem bude uzavřena příslušná dohoda, kterou se investor zaváže k investiční povinnosti a zahájí realizaci projektu, jehož maximální doba trvání je 39 měsíců.

Příspěvek se uděluje pouze v případě, že společnost splnila svůj investiční závazek definovaný smlouvou a vzniklé výdaje byly v souladu s účely příspěvku, což musí být potvrzeno příslušnými zprávami auditu.

 

Jana Gašparíková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tbilisi

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět