FRANCIE PLÁNUJE ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ DOBÍJECÍCH STANIC

Francie chce do roku 2021 po celé zemi vystavět 100 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily, do různých podpůrných opatření pak země plánuje investovat 2 mld. eur.

​Ilustrační foto: Shutterstock

​Iniciativu „Objectif 100 000 bornes“ podepsali zástupci průmyslových a obchodních podniků, správy silnic a místních samospráv s ministerstvem ekologické transformace na základě vize, kterou předestřel prezident Emmanuel Macron.

K dosažení tohoto cíle se plánují podpůrná opatření v odhadované hodnotě 2 mld. eur. Jde například o příspěvek 2 000 až 9 000 eur na pořizovací náklady veřejné dobíjecí stanice, 100 mil. eur na podporu instalace rychlodobíjecích stojanů u dálnic a silnic 1. třídy a příspěvky na modernizaci starých dobíjecích stanic. Francie chce také zjednodušit podmínky pro instalaci vlastních dobíjecích zásuvek ve společných garážích a zavést standardy pro dobíječky v novostavbách.

Další balík podpory cílí na elektromobilitu. Na nákup elektromobilu nebo dobíjecího hybridu by měl být příspěvek tisíc až 6 tisíc eur, pro státní instituce v rámci obměny vozového parku dosáhne podpora až na 180 mil. eur. Pro nízkopříjmové domácnosti chce Francie na nákup nízkoemisního automobilu zavést mikroúvěry se státní garancí. Při pojišťování, provozování a pronajímání nízkoemisních automobilů by měla platit daňová zvýhodnění. Zóny nízkoemisní dopravy země rozšíří na deset metropolitních oblastí.

Rozvoj elektromobility může představovat další příležitost pro zvýšení dodávek elektrických zařízení a materiálu do Francie pro budování sítě veřejných dobíjecích stanic. Vzhledem k tomu, že se doprava ve Francii podílí 30 % na produkci skleníkových plynů, z čehož více jak polovina připadá na osobní automobily, bude podpora elektrických aut nadále pokračovat. Podíl elektromobilů na vozovém parku v zemi dosáhl již 5,9 % a do roku 2022 se předpovídá přes milion elektrických vozů a dobíjecích hybridů v provozu. Do roku 2040 se potom plánuje ukončení prodeje osobních a lehkých užitkových automobilů s motory na fosilní paliva.

Václav Žilka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět