FIRMA TOPOLWATER DODÁ DALŠÍ ČISTIČKU DO KOSOVA

Česká společnost TopolWater zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku čistírny odpadních vod pro kosovskou obec nedaleko hlavního města Prištiny. Jedná se o další zakázku, kterou tento český výrobce a dodavatel čistíren odpadních vod realizuje v Kosovské republice.

​Foto: TopolWater

Montáž čistírny bude probíhat formou instalace plastových kontejnerových bloků. I přes veškerá omezení, která v letošním roce přináší koronavirová pandemie v celé Evropě, proběhne realizace projektu podle plánu. Technici české společnosti předají dílo do konce letošního roku.

Společnost TopolWater se specializuje na výzkum vlastních technologií a komplexní dodávku čistíren odpadních vod již více než 23 let. Díky kvalitě dodávaných prací a technologií má i v Kosovské republice velmi dobré jméno. V minulosti zde realizovala například projekt čistírny odpadních vod pro obec Badovac s 2400 obyvateli, kde byla montáž provedena formou instalace technologického vybavení do předem připravených betonových nádrží. Společnost se již nyní připravuje na další významný projekt v Kosovské republice, který bude realizován v prvním pololetí roku 2021. Jedná se o dodávku velké obecní čistírny odpadních vod. Provoz bude řízen průmyslovým počítačem, který optimalizuje chod čistírny v reálném čase v závislosti na množství a kvalitě odpadních vod.

Květoslav Sulek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Prištině

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět