FIRMA ELDIS PŘEKONÁVÁ BARIÉRY, DODÁVÁ RADARY DO ČÍNY

Česká firma Eldis Pardubice se podílí na výstavbě čínského letiště Chengdu Tianfu International Airport dodávkou a montáží dvou přehledových radarů – navzdory celosvětové pandemii covid-19.

​Stávající letiště v Chengdu má již brzy nahradit nové. Letiště Shuangliu pak bude sloužit především pro vnitrostátní lety. Ilustrační foto: Shutterstock

Do konce roku 2020 by mělo být v Chengdu dokončeno druhé mezinárodní letiště s cílem plného zprovoznění před zahájením letní světové Univerziády 2021. Letiště je v rámci kategorizace na nejvyšší úrovni v Číně a pokrývá celkovou plochu 1 200 000 m2.

Čtyři terminály letiště jsou situovány v severní části a v jižní části, přičemž jen severní část se dvěma terminály (T1 a T2) pokrývá plochu 600 000 m2, což je o 100 000 m2 více, než je rozloha prvního mezinárodního letiště v Chengdu (Shuangliu Int. Airport). V první fázi mají být dokončeny tři letové dráhy a čtyři terminály. Celková hodnota zakázky dosahuje téměř 78 miliard jüanů.

Letiště se stane hlavním mezinárodním letištěm pro Chengdu s tím, že dosavadní letiště Shuangliu se bude soustředit na vnitrostátní leteckou dopravu a pouze doplňkově tam budou odbavovány také mezinárodní lety. Výstavba Chengdu Tianfu International Airport je jedním z nejvýznamnějších projektů výstavby letišť a rozvoje řízení leteckého provozu ve stávající pětiletce.

POMOHLY I VIDEOKONFERENCE

Společnost Eldis na letiště dodává sekundární přehledový radar a kombinovaný primární a sekundární radar pro řízení letového provozu v okolí nového letiště a provincii Sichuan. Aleš Kučera, zástupce společnosti Eldis v Číně, uvedl, že v důsledku pandemie letos došlo k původně nepředpokládaným potížím – od přebírání radarů čínskými uživateli ve výrobním závodě, provádění školení až po instalace a uvedení radarů do provozu v Číně pracovníky české společnosti.

Část problémů, mimo jiné předávání radarů zákazníkům, se podařilo vyřešit pomocí videokonferencí a online testovací platformy, a to v běžném pracovním čase v Číně, což znamenalo podstatnou úpravu pracovní doby zúčastněných pracovníků. Kvůli nepříznivé situaci v Číně během první poloviny letošního roku došlo také ke skluzu připravenosti jednotlivých míst na instalaci, kde je zpoždění na čínské straně v některých případech citelné.

Oba radary jsou nyní ve stadiu uvedení do provozu. Předání zákazníkovi, kterým je Southwest Regional Air Traffic Management Bureau of Civil Aviation of China, se předpokládá ještě během listopadu. Část instalačních prací v době, kdy bylo zcela vyloučeno cestování do ČLR, byla provedena čínskou společností TEDC, a to za náklady, které byly vyšší než při provedení prací společností Eldis. „Nicméně jedině tímto způsobem jsme byli schopni zákazníkovi vyjít vstříc a budeme schopni dodržet plánované termíny,“ dodal Aleš Kučera.

POMOC SE ZÍSKÁNÍM ZVLÁŠTNÍHO POZVÁNÍ

Celý proces vyslání pracovníků do Číny byl velmi komplikovaný, ať už z hlediska vyřízení potřebného povolení k cestě, tedy získání zvláštního pozvání z Foreign Affairs Office provincie Sichuan, víz a realizace cesty. Ta se uskutečnila díky pomoci německé obchodní komory (German Chamber of Commerce in China) a velké podpoře Czech Chamber of Commerce v Šanghaji, s využitím charterového letu do města Qingdao. „Naše poděkování patří Generálnímu konzulátu ČR v Chengdu, který pomohl s celou procedurou získání zvláštního pozvání pro naše pracovníky a náš projekt dlouhodobě aktivně podporuje a pomáhá řešit vznikající problémy,“ řekl Aleš Kučera.

Zástupce firmy Eldis upozorňuje, že kromě zdlouhavého procesu se získáním povolení pro cestu do Číny se česká společnost potýká s velmi omezenými možnostmi cestování, vyřazením jejích pracovníků z pracovního procesu po dobu povinné karantény po příletu a pravděpodobně také při návratu zpět do ČR. Lokální podmínky pro přicestování osob ze zahraničí se stále mění, provincie Sichuan v současné době uplatňuje karanténu 14+7+7, což znamená, že se velmi výrazně zkracuje doba, kterou je možné během pobytu využít na vlastní práci, a naopak razantně rostou náklady.

PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR SE VYPLATÍ

Úspěšně dokončovaných projektů není letos v Číně mnoho, což platí i pro české firmy. Opatření přijatá jednotlivými státy v boji s pandemií definují nové mantinely pro cestování a realizace dodávek v zahraničí.  Ne všechny firmy se dokáží s touto situací vyrovnat. Každý úspěšně dokončený projekt v těchto nejobtížnějších okamžicích proto přináší firmě – v tomto případě Eldis Pardubice – nejen důležité zkušenosti, ale také významný náskok před ostatními. Ten by se mohl v dalších letech zúročit.

Roman Musil, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Chengdu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět