DŘEVO A INOVACE – ČESKÁ ŘEŠENÍ PRO FINSKO

Zpracování dřeva je jeden z klíčových oborů finské ekonomiky, který pro české firmy představuje exportní příležitosti i možnosti spolupráce. Dokázala to i celodenní virtuální konference, kterou koncem října uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Helsinkách. Akce, která vedla k navázání řady nových kontaktů, se zúčastnilo více jak 30 zástupců českých i finských firem a univerzit.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Po úvodním slovu velvyslance České republiky ve Finsku Ivana Jukla a manažera pro inovační politiku Sdružení finského lesnického průmyslu https://www.forestindustries.fi/ Antti Tahvanainena představilo pět českých firem svá inovativní řešení z oblasti využití, zpracování a péče o dřevo. Firma Adichem http://www.adichem.cz/ prezentovala svůj impregnační nátěr Tairon, který díky minimální toxicitě, nízké viskozitě a vysoké penetrační schopnosti s využitím nanočástic překonává většinu nevýhod podobných produktů na trhu. Společnost Elite Timber Construction http://elitetc.cz/ představila svůj koncept dřevostaveb MirDesign http://mirdesign.cz/ , který zásadně mění funkční, estetický i environmentální přístup k modernímu bydlení.

Dřevo a nanotechnologie

Firma FN NANO http://fn-nano.com/  se dlouhodobě věnuje fotokatalytickým funkčním nátěrům využívajícím nanotechnologii a v rámci konference uvedla svůj relativně nový funkční nátěr FN Wood. Společnost Grena https://www.grena.cz/cz/ se zaměřuje na výrobu deskových materiálů, z nichž během konference prezentovala nehořlavé dřevo imitující vermikulitové desky s širokým využitím ve stavebnictví. Firma Home3 http://www.home3.cz/ uvedla svůj komplexní koncept zdravé dřevostavby s řízenou ionizací ION HOUSE, jehož cílem je zajistit uvnitř budov stejně zdravé prostředí jako v přírodě.

Následovaly prezentace největších finských dřevozpracujících firem UPM https://www.upm.com/ a Stora Enso https://www.storaenso.com/  a finského státního Technického výzkumného střediska VTT https://www.vttresearch.com/en . UPM Biomedicals https://www.upmbiomedicals.com/ představila svůj výzkum a vývoj i konkrétní produkty využívající nanocelulózu pro regenerativní medicínu. Stora Enso, největší evropský dodavatel dřevěného stavebního materiálu, prezentovala projekty výškových dřevěných staveb jakožto dlouhodobě udržitelné řešení radikálně snižující emise a zvyšující rychlost výstavby budov s celkově zásadně příznivějším environmentálním dopadem. VTT představilo svůj výzkum a vývoj v oblasti využití ligninu pro výrobu termoplastických materiálů, nátěrů, náhrad pryskyřic, funkčních aditiv, ale i pro čištění vody či uchování energie.

Na virtuální konferenci se představila také Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Foto: ČZÚ

V Helsinkách se představily i české univerzity

Poslední blok konference byl věnován činnosti univerzit a jejich spolupráci s firmami a uvádění výsledků výzkumu do praxe. Za českou stranu své aktivity prezentovala Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze https://www.fld.czu.cz/cs/ , která se zaměřila na oblast nátěrů pro dřevěné exteriéry, zpracování dřeva, tepelnou modifikaci dřeva, biomateriály, laboratorní testování (využitelné i pro firmy), využití ligninu, zvyšování odolnosti dřeva a podobně. Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií Mendelovy univerzity v Brně http://mendelu.cz/  se kromě jiného věnuje anatomii dřeva, akustice, analýze dezintegračního procesu, numerickým modelům stárnutí dřeva, konzervaci dřeva, konstrukčním spojům bez použití lepidel, povrchovým úpravám dřeva a ve spolupráci se zahraničními univerzitami (včetně helsinské univerzity Aalto https://www.aalto.fi/fi ) rovněž karbonizaci dřeva. Technická univerzita v Ostravě https://www.vsb.cz/cs/ se zaměřila na představení projektu takzvaného chytrého dřevěného mostu, jenž kombinuje využití kůrovcového dřeva s moderními monitorovacími on-line technologiemi.

Zástupci Univerzity v Oulu https://www.oulu.fi/university/ představili probíhající výzkum a vývoj v oblasti termoplastů vyráběných z biomasy a jejich praktické využití. Finské Technické výzkumné středisko VTT prezentovalo své inovační aktivity v oblasti biomateriálů a jejich využití v praxi a dále se věnovalo možnostem partnerství a spolupráce, ať již s českými výzkumnými institucemi či s českými firmami.

Konference dokázala, že pro české firmy a instituce existují exportní příležitosti i možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje i v oboru, ve kterém lze Finsko právem považovat za velmoc. Právě díky rozsahu aktivit finských firem a institucí jsou zde konkrétní příležitosti pro chytrá inovativní řešení s vysokou přidanou hodnotou. Velvyslanectví v Helsinkách bude i v návaznosti na tuto akci nadále podporovat perspektivní spolupráci českých a finských subjektů v tomto oboru a věří, že tento projekt pro ni položil dobrý základ.

Daniel Horák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět