ÁZERBÁJDŽÁN:

ZEMĚ PŘEKONÁVÁ ROPNÝ ŠOK, ŽÁDÁ NOVÉ TECHNOLOGIE

Veškeré dění v Ázerbájdžánu vždy úzce souviselo s ropou. Strategickou surovinu dnes z této země dováží také Česká republika, která patří mezi pět nejvýznamnějších obchodních partnerů. Tuzemským exportérům se v Ázerbájdžánu otevírají příležitosti v řadě odvětví, úspěchu dosáhnou zejména ti dodavatelé, kteří dokáží nabídnout určitou lokalizaci nebo transfer technologií.

Stavba vrtné plošiny Hejdar Alijev v bakuských loděnicích. Foto: ambasáda v Baku

Ještě za dob ruského impéria se ázerbájdžánské Baku stalo kolébkou průmyslové těžby ropy. Tato surovina sehrála klíčovou úlohu i v rámci formování ekonomiky nezávislého ázerbájdžánského státu, vznikajícího v roce 1991 na troskách Sovětského svazu.

„Kontrakt století“ otevřel v září 1994 ropné bohatství Ázerbájdžánu zahraničním investorům a do země poprvé přivedl světové těžařské firmy jako BP, Statoil, TRAO, McDermott a další. Příchod zahraničních investorů společně s výstavbou nových ropovodů (nejvýznamnější z nich je ropovod BTC z roku 2006) nastartoval proces zlatého věku ázerbájdžánského hospodářství s meziročním růstem HDP přesahujícím 30%.

Svůj příspěvek k úspěchu ázerbájdžánské ekonomiky nabídla i Česká republika, která od roku 2006 dováží ropu v hodnotě 1 – 1,5 mld. USD ročně. Dané množství představovalo v různých časových obdobích 8-10 % celkových příjmů Ázerbájdžánu z exportu této suroviny. Česko díky tomu stabilně zaujímá místo v první pětici jeho nejdůležitějších obchodních partnerů. V současné době dodávky ázerbájdžánské ropy pokrývají přibližně 1/3 české spotřeby a výrazně tak přispívají k posílení naší energetické bezpečnosti.

Nelehká cesta z krize

Přílišná závislost na ropném průmyslu však učinila zemi mimořádně zranitelnou vůči výkyvům cen této komodity na světových trzích. V roce 2014 tvořil podíl exportu fosilních paliv více než 93 % z celkového objemu vývozu. Když potom ropná krize na sklonku roku 2014 skutečně přišla, zastihla Ázerbájdžán naprosto nepřipravený.

V důsledku náhlého propadu příjmů z exportu byla ázerbájdžánská centrální banka nucena devalvovat místní měnu manat o více než 100 % její původní hodnoty. Byla pozastavena většina státních i soukromých investičních projektů s výjimkou těch, které byly považovány za strategické. Ekonomika Ázerbájdžánu zaznamenala značné zpomalení a tempo růstu HDP začalo vykazovat negativní hodnoty. Dle údajů Světové banky se meziroční tempo růstu HDP snížilo na 1,1 % v roce 2015 a v roce 2016 dokonce na -3,1 %.

Diverzifikace ekonomiky

Ve snaze významně snížit závislost země na ropném sektoru byla roku 2016 schválena tříletá cestovní mapa diverzifikace ázerbájdžánského hospodářství. Dokument připravovaný ve spolupráci s renomovanou konzultantskou společností McKinsey na období 2017-2020 s výhledem do roku 2025 definuje 6 prioritních oblasti rozvoje neropného sektoru ekonomiky.

První výsledky reforem, doprovázené sérií změn na nejvyšších vládních postech a racionalizací některých až příliš ambiciózních projektů, na sebe nenechaly dlouho čekat. Již druhá polovina roku 2017 přinesla znatelné oživení ekonomiky. Pozitivnímu vývoji nahrává i růst ceny hlavní exportní komodity – ropy Azeri Light, která v lednu 2018 překročila hranici 70 USD za barel.

To společně s konzervativním státním rozpočtem (plánovaným na cenu ropy 45 USD za barel), dává velkou naději, že se Ázerbájdžánu podaří současnou krizi úspěšně překonat.  Svědčí o tom jak rostoucí rezervy Státního ropného fondu, které se od počátku roku 2017 zvýšily o bezmála 9 % na 36 mld. USD, ale i prognóza Světové banky, která v roce 2018 předpokládá pozitivní růst ázerbájdžánského HDP na úrovni 0,6 %.

 

 

 

 

Šance pro český export

Pro české exportéry se jako nejperspektivnější jeví orientace na projekty v nově deklarovaných prioritních oblastech ázerbájdžánského hospodářství. Těmito oblastmi jsou zemědělství a potravinářský průmysl, výroba léčiv, elektrotechniky, strojírenská výroba, spotřebního průmysl a v neposlední řadě úsporné a environmentální technologie.

Lze předpokládat, že úspěchu dosáhnou zejména ti dodavatelé, kteří dokážou nabídnout určitý stupeň lokalizace výroby či transferu technologií. U takových projektů je možné rovněž očekávat i větší odolnost vůči změnám ekonomické situace v zemi. V oblasti úsporných a environmentálních technologií Velvyslanectví ČR v Baku navíc připravilo projekt ekonomické diplomacie, jehož cílem je vstup českých firem na ázerbájdžánský trh usnadnit.

Sebejistotu, s jakou Ázerbájdžán čelí ropné krizi, podtrhují velké industriální projekty, jejichž dokončení je plánováno právě na letošní rok. Prvním z těchto projektů je plynovod TANAP, jehož prostřednictvím Ázerbájdžán plánuje kompenzovat část chybějících příjmů z prodeje ropy. Dodávky zemního plynu budou mířit nejprve do Turecka. Později, až bude v roce 2020 dokončen návazný plynovod TAP, i do Evropy.

Ve snaze uvolnit vlastní zásoby zemního plynu pro export Ázerbájdžán plánuje do roku 2020 výrazně posílit své kapacity v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie. Zvažovány jsou různé varianty, mezi jinými i projekt větrné farmy o výkonu 200 MW mezi ostrovy Pirallahi a Čilov v Kaspickém moři, který by svými parametry mohl zaujmout i některé z českých investorů.

Strategická železnice

Druhým strategickým projektem je železniční koridor BTK, spojující Ázerbájdžán s Gruzií a Tureckem. Ten byl sice slavnostně otevřen již 30. října 2017, nicméně plného stavebního dokončení by měl dosáhnout až na podzim roku 2018. Projektantem i zhotovitelem ázerbájdžánského úseku trati je česká společnost Moravia Steel a většina kolejového svršku byla vyrobena ve Třineckých železárnách. (Více v článku na stranách 4-6.) Investici o celkové hodnotě 1 mld. USD financovalo bankovní konsorcium v čele s Českou exportní bankou a celý projekt pojistila státní pojišťovna EGAP.

Ze širšího geopolitického hlediska je ovšem nejdůležitější praktický dopad koridoru BTK na systém dopravních tras v rámci širšího regionu. Představuje totiž skutečný „game changer“ a do jisté míry i pomyslnou tečku za rozpadem SSSR. Jde totiž o první přímé železniční spojení vedoucí z Evropy přes střední Asii do Číny, které neprochází územím Ruské federace.

Ázerbájdžán se stavbou koridoru BTK a plánovaného koridoru Sever-Jih (spojujícího Rusko s Íránem a dále s Indií), snaží ukrojit svůj díl z obrovského objemu zboží, které denně putuje mezi Evropou a Asií. Souběžně Ázerbájdžán plánuje i výrazné rozšíření stávajících logistických kapacit a výstavbu nových zvláštních ekonomických zón, z nichž nejvýznamnější by měla vzniknout přímo na konci koridoru BTK v blízkosti největšího ázerbájdžánského přístavu Alat na břehu Kaspického moře.

Nástup Tatry

Z nových možností mohou výrazně profitovat i české firmy, kterým koridor BTK otevírá velmi komfortní přístup k jejich stávajícím i budoucím obchodním partnerům – ať již na jižním Kavkaze nebo ve střední Asii. O tom, že si české firmy potenciál nové dopravní cesty plně uvědomují, svědčí případ společnosti TATRA Trucks, která se krátce před Vánoci dohodla s Gandžinským automobilovým závodem na společném projektu výroby nákladních vozidel TATRA v Ázerbájdžánu. Podle představ českého výrobce by první série „TATRA made in Azerbaijan“ měla opustit brány výrobního závodu v letošním roce.

JAN JINDŘICH, vedoucí obchodně ekonomického úseku, ambasáda v Baku 

Díky našim firmám o nás ví celý svět