AUSTRÁLIE INVESTUJE DO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Australskou vládou ohlášený „Digital Business Plan“ je součástí hospodářské obnovy země. Plán definuje stěžejní prvky ambiciózní transformace digitální státní správy v celkové hodnotě 800 milionů australských dolarů.

​Ilustrace: Shutterstock

​Za klíčové prvky vláda považuje revizi systémů digitální identity, zřízení jednotného obchodního rejstříku, větší ochranu spotřebitele, akceleraci zavádění 5G technologií a jejich implementaci v klíčových odvětvích zemědělství, těžby, logistiky a výroby. Součástí plánu je také odstranění regulatorních překážek zejména pro malé a střední podniky – včetně zavedení elektronických platebních faktur pro vládní úřady, podpora investic do finančních technologií či pilotní projekty využití technologie blockchain.

V případě digitální identity jde vládě o její systémovou úpravu. Digitální identita umožňuje snazší přístup veřejnosti k online službám státní správy a nejedná se o úplnou novinku, jen o nové pojetí. Rozhraní pro digitální identitu v různé podobě (myGov, my GovID) jsou již používána několika státními úřady, jedná se ale o nekompatibilní platformy, jejichž administrace je rozdrobena mezi několik vládních agentur – plán si tak klade za cíl sjednotit rozdílné platformy do jednoho univerzálního systému.

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

Plánované investice mají dosáhnout celkové hodnoty 800 milionů australských dolarů s cílem zefektivnit elektronické rozhraní státní správy v celé šíři – jak pro širokou veřejnost, tak pro malé a střední podniky, pro které budou reformy znamenat snížení administrativní zátěže a usnadnění komunikace s regulatorními úřady. Zároveň má vláda zájem na přilákání investic do oblasti zejména fintech.    

Přestože Austrálie jako země zůstane ještě nějakou dobu uzavřena, vládní plán představuje příležitosti i pro české firmy, které ve výše uvedených oborech mohou nabídnout svá řešení. Digitalizace jako taková nezná hranic, naopak hranice stírá, a Austrálie, i přes svou geografickou odlehlost a současnou izolaci, nehodlá v tomto ohledu ztratit krok.

Podrobnější informace k programu lze nalézt na webových stránkách australské vlády.

Tomáš Kára, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Sydney

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět