ANGOLA CHCE V ROCE 2021 NAVÝŠIT VEŘEJNÉ INVESTICE

Angola chce v příštím roce na veřejné investice dát o čtvrtinu peněz více než letos. Investice poplynou zejména na sociální služby s důrazem na školství a zdravotnictví, dále také do rozvoje energetiky, zemědělství, dopravní infrastruktury a podpory soukromého sektoru. I přes negativní důsledky pandemie covid-19 a přetrvávající recesi bude hodnota rozpočtových příjmů a výdajů celkově vyšší. Vyplývá to z návrhu rozpočtu na příští rok, který předběžně schválil angolský parlament.

Ilustrační foto: Shutterstock

Na začátku listopadu zmínila hlavní priority země během svého představení návrhu rozpočtu na rok 2021 před angolským parlamentem. Hlavním cílem je podle angolské ministryně financí Very Davesové podpoření ekonomiky a jejího opětovného růstu, udržení platební schopnosti a podpora sociálních služeb s důrazem na zdravotnictví a školství.

Angola je výrazně zasažena důsledky koronavirové pandemie, která prohloubila stávající ekonomickou recesi a zvýraznila sociální nestabilitu. Země prochází od roku 2017 výraznou transformací s důrazem na diverzifikaci ekonomiky a podporu aktivit mimo ropný průmysl, snaží se nastartovat domácí produkci, přilákat zahraniční investory, omezit vývoz hotových produktů, decentralizovat pravomoce a celkově se otevřít světu. Návrh rozpočtu na rok 2021 odráží tyto zájmy a odkazuje se na stávající i nové programy rozvoje a plán veřejných investic.

Rozpočet o desetinu vyšší

Návrh rozpočtu na příští rok byl schválen radou ministrů na konci října a následně byl v polovině listopadu předběžně schválen většinou hlasů v parlamentu. Než dojde ke konečnému schválení v prosinci, musí návrh ještě projít hodnocením speciálních komisí parlamentu. Společně s návrhem rozpočtu byl předložen Plán rozvoje Angoly na rok 2021, který vychází z Plánu rozvoje na období 2018-2022 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ang179971Plan.pdf . Celková výše příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2021 dosahuje 14,78 bilionů kwanza (asi 19,3 mld. eur) a počítá se schodkem ve výši 2,2 % HDP. Celková výše rozpočtu je o 9,9 % vyšší než u předchozího období. Největší navýšení se očekává u plánu veřejných investic (o 28 %), které budou směřovat mimo jiné i do sociálních služeb, které by měly mít podíl 15,9 % na celkovém rozpočtu, z toho zdravotnictví (5,6 %) a školství (6,83 %).

Vzhledem k tomu, že ropný průmysl představuje i nadále největší příjmovou položku státního rozpočtu Angoly, angolské ministerstvo financí vycházelo z předpokládané průměrné ceny ropy 39 USD za barel v roce 2021. Pro příští rok očekává, že roční kumulovaná míra inflace bude 18,27 % a HDP se propadne o 4,1 % s tím, že míra neropného HDP vzroste o 2,1 %. Nebude však schopné zvednout celou ekonomiku kvůli poklesu ropných aktivit. V roce 2022 se očekává postupné ukončení recese a od roku 2023 opětovný růst ekonomiky. Angola se bude muset i nadále v roce 2021 zadlužit, aby pokryla své výdaje ve výši 938 mld. kwanza (1,1 mld. eur). Veřejný dluh Angoly by měl letos dosáhnout 118,2 % HDP.

Plán restrukturalizace průmyslu má mimo jiné zbavit Angolu přílišné závislosti na těžbě ropy. Foto: Shutterstock

Monitoring a kontrola posílí

Program veřejných investic by měl být v roce 2021 výrazně podpořen a nově bude monitorován a kontrolován UMAPE (Oddělení pro monitorování projektů výkonné moci). Z pohledu diverzifikace ekonomiky a podpory HDP bude i nadále pokračovat program PRODESI (Program na podporu produkce, diverzifikaci vývozů a nahrazování dovozů) https://prodesi.ao/ , projekt na zlepšení podnikatelského prostředí a do své počáteční fáze vstoupí program PROPRIV (Program na privatizaci veřejných podniků). https://propriv.ao

Hlavní směry veřejných investic na rok 2021 jsou:

  1. podpora transformace, diverzifikace a modernizace ekonomické struktury;
  2. zajištění rozvoje a posílení soukromého sektoru, jakož i konkurenceschopné začlenění domácí ekonomiky do mezinárodní ekonomiky;
  3. podpora vědecko-technických vědomostí a rozvoj lidských zdrojů;
  4. zlepšení kvality života obyvatel a investice do lepší redistribuce bohatství a boje proti chudobě;
  5. podpora vzdělávání, zdraví, sociální ochrany, kultury a začlenění mládeže do aktivního života;
  6. zachování národní jednoty a soudržnosti prostřednictvím lepšího územního rozložení investic;
  7. zlepšení soudnictví a spravedlnosti a přístupu ke kvalitním informacím;
  8. decentralizace orgánů státní správy přesunem projektů z provinčních úřadů na nižší úrovně včetně rozšíření jejich pravomocí při provádění určitých typů projektů.

Mezi vybrané prioritní projekty veřejných investic na rok 2021 patří dokončení vodní elektrárny Caculo Cabaça a Laúca a související dopravní systém, oprava silnic 230 a 120, výstavba dopravního uzlu Estrada da Samba k Avenida Pedro Van-Dúnem, administrativní a městská infrastruktura, výstavba distribučního systému Quilonga Grande ETA a přidružené práce, přenosová linka 220 kV z Lubanga do Namibe, rozvoj zemědělství v municipalitě Samba Cajú, infrastruktura pro zavlažování a dodávky vybavení v projektu Quizenga, zavlažování v městě Calueque, rekonstrukce přehrady a zavlažovacího obvodu řeky Neves a výstavba a vybavení Fakultní nemocnice v Luandě a dalších nemocnic v jednotlivých provinciích.

Plán veřejných investic na rok 2021 může představovat i příležitosti pro české společnosti, které by se mohly zapojit do projektů v energetice, dopravní infrastruktuře, zemědělství a zdravotnictví. Vždy je doporučeno nabízet kompletní projekty na klíč (a nikoliv jednotlivé dodávky zařízení) a spolupracovat s místními firmami. Nabízí se také příležitosti pro investice do výstavby výrobních linek a kompletování finálních produktů v Angole z důvodu omezení dovozu vybraných produktů. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Pretorii, email: commerce_pretoria@mzv.cz.

Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět