ALBÁNIE ZAVÁDÍ INTELIGENTNÍ SYSTÉM DOPRAVY

Vláda Albánie hodlá příští rok zahájit projekt instalace inteligentních dopravních systémů (ITS) pro meziměstskou silniční dopravu. Prvními úseky, kde má být ITS zaveden, budou dálnice A1:Tirana-Durres a A3: Tirana-Elbassan. Projekt je součástí nově vytvořené Národní strategie zavádění ITS, která má postupně integrovat albánskou dopravu do multimodálního systému mezievropské dopravy podle standardů EU.

Ilustrační foto: Shutterstock

​Národní strategie zavádění ITS se týká silniční, námořní, železniční a letecké dopravy. Silniční doprava přijde na řadu jako první, ITS zde mají být zavedeny již v příštích 5 letech na úsecích silnic a dálnic, které jsou součástí tzv. evropských dopravních koridorů.

ŘÍZENÍ PROVOZU I MONITORING NEHOD

Na těchto dopravních cestách má být zavedeno sledování a řízení hustoty provozu, monitoring dopravních nehod, meteorologických podmínek a vážení kamionů za jízdy. To se neobejde bez instalace dopravních detektorů, kamer, proměnných dopravních značek a vážních zařízení. Současně dojde k vybudování řídícího střediska pro ITS v Tiraně, které bude non-stop shromažďovat získané informace, informovat řidiče, řídit dopravu prostřednictvím proměnných dopravních značek a informačních tabulí i koordinovat vysílání záchranných a asistenčních složek k dopravním nehodám a uvízlým vozidlům. Řídící středisko bude navrženo tak, aby bylo schopné prostřednictvím ITS integrovat do budoucna celou albánskou silniční síť.

Prvním krokem k realizaci projektu bylo vyhlášení výběrového řízení na konzultanta projektu implementace ITS v silniční dopravě, ke kterému došlo v červenci 2020. Konzultant bude mít za úkol vypracovat studii proveditelnosti celého systému obsahující varianty technických řešení s ohledem na jejich různou finanční náročnost a časový horizont realizace. Po schválení studie albánskými orgány připraví konzultant prováděcí projekt a podklady pro následné vypsání tendru na první dodávky technologie. Tento tendr by měl být vypsán počátkem roku 2022, hodnota dodávky, včetně řídícího centra se odhaduje na cca 45 milionů eur.

PŘÍLEŽITOST PRO ČESKÉ FIRMY

Jedná se o jedinečnou příležitost pro české firmy. Projekt má zatím zajištěné financování formou půjčky Světové banky ve výši 65,9 milionu eur, která je určena na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v Albánii. Do budoucna se předpokládá i financování z evropských bankovních institucí EBRD a EIB.

Implementace projektu a vypisování příslušných výběrových řízení je v kompetenci Albánského silničního úřadu (Albanian Road Authority), kde bude v souvislosti s projektem zřízena i příslušná administrativní jednotka. Velvyslanectví České republiky v Tiraně je připraveno poskytnout na požádání příslušné kontakty.

Petr Vlk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tiraně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět