Z dohody EU-Mercosur budou těžit i Češi

Po více než dvaceti letech vyjednávání uzavřela koncem letošního června Evropská unie dohodu o volném obchodu se sdužením Mercosur. Silnější a jednodušší obchodní vztahy s jihoamerickými zeměmi (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) jsou jistě dobrou zprávou i pro české firmy. Co tedy dohoda s trhy zemí Mercosuru, kde žije přes 260 milionů lidí, přináší?

Foto: Shutterstock

Základem obchodu EU s Mercosurem je vývoz evropského průmyslového zboží a dovoz zemědělských produktů a potravin. Proto se Evropská komise soustředila hlavně na obchod. Podařilo se zajistit, že Mercosur do deseti let liberalizuje dovozy více než 91 % evropského zboží. Úplně tak zmizí cla na auta a autosoučástky, stroje, chemikálie nebo léky. Oba partneři postupně liberalizují také trh se sýrem a sušeným mlékem, které je také důležitou vývozní položkou českých firem. Evropané budou moci již brzy kupovat levnější jihoamerickou sóju, u níž se zruší dnes uplatňovaná vývozní cla. Aby zboží z jiných zemí nepronikalo do vzájemného obchodu, bylo nutné se dohodnout na pravidlech o původu zboží. Specifikovala se nařízení u automobilů, strojů a chemické produkce.

Uznávání standardů

V případě sanitárních a fytosanitárních pravidel si (i s ohledem na veřejné mínění) EU vyhradila, že nedojde k žádnému snížení standardů platných v Evropě. Dialog oba bloky také povedou u geneticky modifikovaných potravin. Úrodná Jižní Amerika stává místem, kde se střetává americký pozitivní a evropsky negativní přístup k jejich genetické úpravě.

Dohoda EU-Mersosur bere za základ mezinárodně platné technické normy a standardy (ISO, ITU atd.). Protože prakticky každý výrobek, který se v ČR a zemích EU prodává, tyto normy již splňuje, jde o výrazné zjednodušení pro naše firmy. Země Mercosuru budou navíc akceptovat výsledky testů a zkoušek z laboratoří na území EU.

Aby se ekonomiky Jižní Ameriky co nejvíce přiblížily evropské nebo severoamerické úrovni, musejí podpořit rozvoj služeb a pohyb profesionálů mezi pobočkami nadnárodních firem. Firmy z oblastí jako telekomunikace, e-commerce či finanční služby budou profitovat z jednoduššího vysílání expertů a manažerů do svých poboček. Státy Mercosuru se také zavázaly zajistit právoplatnost elektronických smluv. Smlouvy uzavřené na dálku tak budou mít stejnou platnost jako smlouvy podepsané osobně.

Evropští zemědělci se obávají, že dohoda EU s Jižní Amerikou sníží kvalitu potravin. Evropská komise ale přislíbila, že fytosanitární standardy snižovat nebude. Foto: Shutterstock

Stejná pravidla pro Evropany

Na důležitosti získala pravidla pro vypisování výběrových řízení a působení státem vlastněných podniků v některých sektorech ekonomiky. Evropské firmy budou vůbec první na světě, jimž vlády uskupení Mercosur zajistí v tendrech a výběrových řízeních stejné podmínky jako domácím společnostem. Jihoamerické vlády budou mít také povinnost zveřejňovat tendry online a stejně tak zveřejňovat příslušnou související legislativu. Role státu a jimi vlastněných podniků v ekonomice dostala ve smlouvě závazná pravidla, která by měla zamezit diskriminaci evropských firem jen proto, že domácí firmy chrání nebo jim pomáhá vláda. To je důležité například pro evropské aerolinky.

EU v obchodních dohodách prosazuje nárok svých firem na takzvaná zeměpisná označení. Ta se používají pro jednoznačné odlišení originálního produktu od dalších napodobenin, nejčastěji u potravin a nápojů, pocházejících z určitého evropského regionu. Komisi se podařilo prosadit ochranu 335 takových produktů, za Česko třeba označení Budvaru značkou „Českobudějovické pivo“.

V pasáži o řešení sporů se EU a Mercosur domluvily na výběru soudců, kteří se budou muset řídit etickým kodexem. Uzavírání obchodních dohod také provází stále intenzivnější zájem ze strany veřejnosti a nevládních organizací, které se obávají, že si velké firmy v dohodách prosadí svoje zájmy, které by mohly být v rozporu se zájmy lidí nebo třeba škodlivé k životnímu prostředí. Proto bude mít veřejnost přístup k projednávání všech vzniklých sporů a k celému textu dohody.

Tomáš Hart, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět