URUGUAY POSILUJE MODERNÍ ODVĚTVÍ. JE V NICH LÍDREM JIŽNÍ AMERIKY 

Uruguay je atraktivní destinací pro zahraniční investice. Úspěšně se rozvíjející moderní obory se opírají o stabilní vlády, demokratické fungování státu a nejnižší míru korupce na kontinentu. Země se vyznačuje transparentním prostředím pro export a dlouhodobě konzistentním hospodářským plánem tamní administrativy. V moderních odvětvích je jihoamerickým lídrem.

Hlavní město Montevideo. Foto: Shutterstock

UMĚLÁ INTELIGENCE

Uruguay bývá někdy označována jako „Silicon Valley“ Latinské Ameriky. S 3,5 miliony obyvatel je tato malá země dvojkou co do vynaloženého úsilí a objemu investic v oblasti umělé inteligence. Uruguay dlouhodobě rozvíjí systém, díky němuž se země stává výzkumným střediskem světového významu. Příznivá bankovní regulace, kvalifikovaná pracovní síla a řada pobídek jsou základem úspěchu, který slaví i první zdejší jednorožec: společnost dLocal, jejíž hodnota přesahuje 15 miliard amerických dolarů. Investice do internetového připojení umožnily, aby 80 % domácností mělo k dispozici vysokorychlostní internet za dostupnou cenu. Uruguay je jedním z lídrů v zavádění protokolu IPv6 a první zemí v Latinské Americe (a třetí na světě), která zahájila zavádění komerčního mobilního připojení 5G.

V současné době existují v Uruguayi tři hlavní oblasti, kde se umělá inteligence rozvíjí: computer vision (interpretace obrázků nebo videí k získávání informací z nich), učení přirozeného jazyka (vyvíjí modely, které umožňují interpretovat a extrahovat relevantní informace z psaných textů) a prediktivní analýzy (budoucí události jsou předpovídány na základě minulých událostí). Vláda osvobozuje od daní projekty zahrnující technologické inovace a transfer technologií. Od roku 2016 jsou finanční aktivity zaměřené na rozvoj vědeckých a technologických inovací předmětem zákona o podpoře investic.

SOFTWARE

Země je největším vývozcem softwaru na obyvatele v Jižní Americe a třetím největším v absolutních číslech. V posledních letech vykazuje toto odvětví silnou dynamiku a výrazně roste. Země má ambici být hubem pro prodej CRM, salesforce a dalšího cloudového softwaru. Země má co nabídnout, například globální mentalitu zdejších podnikatelů či vysokou odbornost pracovníků.  Roční obrat odvětví přesahuje 1,5 miliardy dolarů, což představuje asi 2,5 % HDP.

Růst tohoto trhu bude v příštích několika letech tažen především vládními projekty e-governmentu, projekty Smart Cities, investicemi do bankovního sektoru, fintechu a digitalizací uruguayských malých a středních podniků. České společnosti mohou v těchto oblastech najít velké obchodní příležitosti a těžit z dalších faktorů, jako je vysoký celkový růst poptávky po softwarových produktech a službách.

Ve stopách Einsteina. Lavička, která připomíná setkání Alberta Einsteina s uruguayským filozofem Carlosem Vaz Ferreirou v Montevideu. Ambicí dnešní Uruguaye je stát se výzkumným střediskem světového významu. Foto: Shutterstock

VÝVOJ VIDEOHER

Specifickým podoborem, na který se soustřeďuje pozornost, je videoherní průmysl. Přestože je – i vzhledem k velikosti Uruguaye – zavedených společností relativně málo, jedná se o vyspělé odvětví, které má do budoucna slibný potenciál. Iniciativy, jako je LEVEL UY, podporované místní vládou a soukromým sektorem, přispívají k posilování celkového know-how. V roce 2010 byl dokonce na univerzitě v Montevideu otevřen bakalářský obor animace a vývoj videoher. I z dnešního pohledu se jedná o unikátní počin. Systematická podpora vlády, která se v praxi aplikuje v podobě grantů nebo osvobození od daně, je klíčová pro to, aby byl průmysl nadále udržitelný a zdravým způsobem rostl. Vývoj videoher pro export, kterých je většina, nepodléhá dani z příjmu podnikatelů. Na vzdělávací videohry se navíc ani neuplatňuje daň z přidané hodnoty. Příležitostmi pro české firmy jsou výměna know-how, získávání kvalifikovaných expertů či export průmyslového zboží včetně například konzolí a joysticků. Dovoz těchto výrobků z evropských zemí od roku 2016 roste, a to především z Velké Británie, Španělska, Nizozemska, Francie a Itálie.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Země jednoznačně sází na obnovitelné zdroje, protože vlastní ropou nebo plynem nedisponuje. Díky investicím ve výši 200 milionů dolarů za posledních deset let má v současnosti Uruguay druhý nejvyšší podíl obnovitelných zdrojů energie na světě. V letech 2017 až 2020 z nich pocházelo až 97 % vyrobené elektřiny. Tím se země zařadila mezi světovou špičku vedle Dánska, Irska a Portugalska. Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) vyzdvihuje uruguayský model propagace a podpory a zdůrazňuje úspěch začlenění soukromých investic. Energie se vyrábí převážně s využitím vody, větru a biomasy. Země patří k největším světovým výrobcům celulózy a odpad z její výroby je nejdůležitější surovinou biomasy. Mezi největší spotřebitele patří průmyslové podniky, které ji vykupují a v rámci svých provozů si z ní elektřinu vyrábějí samy. Loni si průmyslové podniky z biomasy takto vyrobily přes padesát procent spotřebované elektřiny. Možnosti se otevírají českým firmám, které nabízejí domácí technologie na výrobu elektřiny právě z biomasy.

Uruguay neusnula na vavřínech a vrhá se na druhou fázi energetické transformace. A i zde mají šanci české firmy. Aktuálními výzvami jsou například přechod na uhlíkově neutrální veřejnou dopravu (autobusy, taxi), posilování rozvodné sítě, skladování energie či energetické využití komunálního odpadu. Zřejmě největší potenciál však mají technologie pracující se zeleným vodíkem.

Vodní elektrárna Salto Grande na hranici Uruguaye a Argentiny. Foto: Shutterstock

ZELENÝ VODÍK

Zelený vodík a jeho deriváty představují příležitost ke zvýšení výroby a vývozu energie v regionálním i celosvětovém měřítku. Uruguay se prezentuje jako země s velmi dobrými podmínkami pro výrobu vodíku – včetně těch geografických. Vláda aktuálně zpracovává národní strategii pro zelený vodík. Konkrétně pak podporuje pilotní projekt v oblasti nákladní dopravy, který umožní testování nových technologií a může sloužit jako odrazový můstek pro další rozvoj. Podle analýz by se poptávka po vodíku mohla pohybovat mezi 0,4 a 3 miliony tun ročně, což by znamenalo náklady ve výši 1,5 eur/kg. Podle konzervativního scénáře budou potřeba investice okolo 5,78 miliardy eur do roku 2050. Uruguay nabízí celou řadu daňových a jiných pobídek pro firmy, které hodlají do rozvoje obnovitelných zdrojů investovat.

ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ

Uruguay vytvořila flexibilní daňové prostředí, které poskytuje zahraničním firmám podobné daňové výhody jako těm domácím. Tato struktura daňových pobídek a regulačního prostředí je atraktivní i pro malé a střední podniky. Důraz je kladen na vytváření pracovních míst, lákání investic s pozitivním sociálně-ekologickým dopadem přispívajícím k plnění cílů udržitelného rozvoje a dosažení udržitelné fiskální politiky. Ačkoliv je Uruguay malým trhem, s ohledem na kulturní blízkost místní prostředí generuje spolehlivá, rovná a dlouhodobá partnerství.

RADEK HOVORKA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět