ÚKOLY PRO ČESKOU DIPLOMACII

Počátkem roku 2020 většina ekonomů a exportérů řešila hrozby spojené s narůstajícím protekcionismem ve světě, poklesem světové poptávky, vlivem cen ropy a kurzem české koruny. Ministerstvo zahraničních věcí ČR probíralo s firmami, jak nejlépe podpořit trvalejší přítomnost českých firem v Africe a jak posílit ekonomiku proti externím otřesům. (Tento text vyšel jako součást publikace Ministerstva zahraničních věcí ČR Mapa strategických příležitostí 2021/2022.)

Ilustrace: Shutterstock

Jen o pár měsíců později jsme všichni stáli před trpkým sčítáním: jaký je „trade off“ peněz a lidského života? Jak hluboko se propadne světová ekonomika a výroba; kdo přežije; vydrží vnitřní trh EU; rozpadne se eurozóna? Kdo už nikdy obchod neotevře a do jak hlubokého dna se propadne podnikatelská nálada a deficit státního rozpočtu?

Rok 2021 je ve znamení všeobecného rozčarování, že krize trvá dlouho, rozběhl se závod v rychlosti očkování a vakcínová diplomacie, která se pokouší o nové dělení světa. Ani koronavirová krize se nevymkla pravidlu, že „žádná krize není stejná“. Ta současná, zdá se, nebývale zvýšila očekávání, co všechno má udělat stát. Svět se změnil, leccos z minulých řešení nebude zítra fungovat, dobrá otázka tedy je, v čem je nezbytné se změnit a co musíme začít dělat jinak. Ne proto, abychom jenom přežili, ale zvítězili!

Neznamená to vyhodit veškeré zkušenosti a nasbíraný rozum. Koneckonců Božena Němcová v Babičce připomíná varování Sibyly, která prorokovala, že „na českou zem přijde mnoho bídy, až nebude otec synu, syn otci, bratr bratru rozumět, až nebude platit slovo ani slib, pak že bude nejhůř, pak prý česká země má být na koňských kopytech roznesena. Pánbůh nedej, aby to kdy bylo, vzdychla babička.“ Zdá se, že největší nebezpečí pro nás pramení z vlastních sporů a nedůvěryhodnosti.

Úkolem diplomacie není sedět se založenýma rukama a čekat, co se bude ve světě dít. Zejména v době krizí a nejistoty roste její význam, protože může pomoci hospodářskému restartu země, přispět k pochopení toho, co se okolo nás děje, jaké příležitosti a obavy mají vést naše činy. Slovy Henryho Kissingera: „Vše závisí na nějaké představě budoucnosti.“

DYNAMICKÝ MODEL ČESKÉ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE A TŘI ZKUŠENOSTI Z PANDEMIE

Svět se mění a potřeby firem s ním. Vývozci dnes požadují diplomacii, která je dynamická, násobící kapacity, lidské i finanční, která je službou, co umí rychle vyrazit za trhem a našimi zájmy do různých koutů světa, a která využívá flexibilní zapojení místních expertů. Ty do vítězných týmů v zahraničí potřebujeme. Zkušenost pro diplomacii první: Flexibilita a týmová spolupráce!

Současná pandemie ukazuje, jak důležité jsou konkrétní, rychle dostupné a aktuální informace o příležitostech i rizicích obchodování. Firmy, které se dnes na ambasády a kanceláře agentur obracejí, požadují interní znalosti o důvěryhodnosti a kapacitě partnerů. Zajímá je, jak otevřít pobočku, najít zástupce, ošetřit vývozní rizika. Chtějí praktickou informaci, kam trhy směřují, kde roste poptávka, jak se vyvíjejí soukromé i vládní investice. Zkušenost od firem pro diplomacii druhá: Řekněte mi, co nevím!

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upravilo nabídku pro firmy. Spojuje služby do širších řešení, platforem, od asistence zástupců státu zdarma po podporu přímého a trvalejšího působení našich firem v zahraničí. Zahrnuje i pomoc s certifikací a registrací výrobků nebo asistenci s marketingem, kterou firmám poskytují naši partneři v zahraničí. Zkušenost pro diplomacii třetí: Pomozte mi usadit se na trhu!

PONAUČENÍ Z PANDEMIE

Během pandemie prošla testem celá česká zahraniční diplomatická síť a její fungování, včetně komunikace s ústředím, resorty a dalšími partnery. Oceňována byla schopnost všech zúčastněných improvizovat, zejména při organizaci náročných repatriací, které byly v případě Afriky nebo Austrálie s četnými přestupy. Výsledné hodnocení se jeví jako pozitivní s řadou doporučení technického charakteru, ale především s doporučením nebát se plnit aktivní roli Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Česká diplomacie se během pandemie proměnila. Jestliže v prvním roce pandemie dominovaly praktické služby spojené s návratem občanů zpět do země, ve druhém roce vzrostl zájem o pomoc při cestách za obchodními partnery v zahraničí, případně jejich příjezd do České republiky.

Krize zdůraznila potřebu dynamické diplomacie a její praktičnosti. V případě ekonomické diplomacie a rozvojové spolupráce přinesla i nové nástroje – projekty vázaných peněžních darů, místních partnerů pro asistenci firmám a přenesení jednání do světa internetu.

Šest úkolů pro ekonomickou diplomacii na základě zkušeností z celosvětové pandemie:

  1. Pochopit, co z minulých řešení nebude zítra fungovat, v čem je nezbytné se změnit a co začít dělat jinak. Ne proto, abychom přežili, ale zvítězili! Sledovat klíčové možnosti a příležitosti a spojovat je se strategickým směřováním České republiky.
  2. Digitalizace nabízí příležitost přesunout část komunikace do virtuálního prostoru. Současně je to sektor, do kterého budou směřovat investice řady zemí.
  3. Nepodlehnout ekonomickému nacionalismu, prosazovat spravedlivou a efektivní architekturu fungování světa. Spolupracovat na globální úrovni v zájmu vlastní země – od pravidel pro mezinárodní obchod až po mechanismus řešení konfliktů. Nutná je racionální politika založená na faktech.
  4. Skládání řešení. Dejme dohromady nabídky komplexních u nás dosažitelných řešení. Navýšení kapacit zdravotní péče, moderní způsoby sledování pohybu zboží a služeb pro digitální komunikaci. Projekty na obranu území jsou bezesporu mezi nimi.
  5. Příležitosti, které z pandemie vzniknou, využijeme jen tehdy, pokud budou mít firmy z České republiky konkurenceschopné financování a pojišťování vývozu.
  6. Diplomacie musí jednat, její akce a výsledky odrážejí národní zájmy a budou hodnoceny jejími uživateli. Od statických kolektivů zástupců státu bude vhodné přejít k dynamickému národnímu týmu v zahraničí, který se pohybuje po globálním světě na základě nových a ověřených příležitostí, odrážejících nabídku našich řešení a zájmů.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět