TÝMOVÁ PRÁCE ZDRAVOTNICKÉHO PRŮMYSLU

Zdravotnický průmysl je vysoce konkurenční. Jak ale ukazují společné projekty firem sdružených v Asociaci výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), táhnout za jeden provaz má v řadě zemí smysl.

Humanitární dar v podobě české zdravotnické techniky loni putoval mimo jiné i do nemocnice v nigerijské Ijebu-Ife. Foto: Velvyslanectví ČR v Abuji

Předání nové jednotky intenzivní péče se obvykle neobejde bez zástupů místních politiků v tmavých oblecích, kteří se mísí s lékaři v bílých pláštích. V mnohonárodnostním státě se silnou kmenovou tradicí, jakým je Nigérie, jde ale o podstatně pestřejší slavnost, kde jsou k vidění tuniky nejrůznějších barev. Přesvědčit se o tom mohla i česká delegace, která koncem loňského listopadu přijela do nemocnice v Ijebu-Ife v nigerijském spolkovém státě Ogun. Část oddělení JIP na této klinice byla totiž vybavena z humanitárního daru České republiky.  

„Projekt vznikl jako výsledek diskuze mezi Českem a Nigérií, která zohlednila, co africká země nejvíce potřebuje, ale nedostává se jí, a co Česko naopak umí poskytnout,“ řekl při slavnostním ceremoniálu Zdeněk Krejčí, český velvyslanec v Abuji. A opravdu – pohled do místností, kde je intenzivní péče umístěna, připomíná malý veletrh zdravotnického zařízení české provenience. Najdeme tu nemocniční postele od firmy Linet, inkubátory a přístroje pro fototerapii od společnosti TSE, čističky vzduchu a dezinfikátory od Blocku nebo skříňky z produkce firmy Profil nábytek. V nemocnici v Ijebu-Ife mají ale i další přístroje z Česka, třeba od společnosti Speciální medicínská technologie nebo BMT Medical Technology.

SPOLEČNĚ DO AFRIKY

Společná dodávka zdravotnických prostředků s nápisem Made in Czech Republic není nijak výjimečná. Podobný tým českých výrobců se loni sešel v Nigérii také na klinice v Abeokutě. Společně české firmy vybavily mimo jiné JIP na University Teaching Hospital, největší nemocnici v Zambii. Formou humanitární pomoci, kterou se Česko rozhodlo pomoci zemím zasaženým vlnou epidemie koronaviru, putovaly sdružené dodávky českých výrobců také například do Ghany, Etiopie, Jihoafrické republiky nebo Maroka.

Zdálo by se, že pro globální hráče, jakým je dnes Linet, taková týmová práce postrádá význam. V mnoha zemích, kam společné dodávky putovaly, je přední světový výrobce nemocničních lůžek již zastoupen. Moldavské kliniky zásobuje díky zakázkám od Světové banky a třeba v Etiopii se účastní standardních vládních tendrů. Pro firmu s obratem kolem osmi miliard korun není na rozdíl od menších společností ani problém vyslat na vzdálené trhy svého obchodního zástupce. Týmové hry si nicméně Linet cení. „Pro nás jsou podobné zakázky důležité nikoliv z hlediska objemu, ale referencí, které obecně fungují jako dobrá reklama a odrazový můstek pro další případné kontrakty,“ vysvětluje Jiří Plecitý, obchodní zástupce Linetu pro světové trhy. Jak ale dodává, praxe společných nabídek několika českých výrobců vychází především ze zkušeností. „Často se setkáváme s tím, že se sami zákazníci ptají, zda můžeme doporučit nějakého dalšího českého výrobce zdravotnických prostředků. A my jako altruisté víme, že je tu spousta dobrých českých firem a že má smysl v exportních otázkách spolupracovat,“ doplňuje.

Nejde přitom jen o ojedinělou spolupráci v koronavirových časech. Týmovou hru na zahraničních trzích zastřešuje Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), která se za téměř třicet let své existence vypracovala mezi největší profesní a stavovská sdružení v českém zdravotnickém průmyslu. Kromě domácích aktivit, jako je účast v ministerských poradních skupinách, které připravují legislativu, nebo spolupráce s akademickou sférou na výzkumu a vývoji, AVDZP podporuje exportní aktivity svých členů. Pořádá semináře a workshopy, dotuje účasti na světových veletrzích a také organizuje oborové mise do zahraničí. Vloni byla asociace opět iniciátorem a hlavním partnerem společného stánku českých firem na největším zdravotnickém na veletrhu Medica v Düsseldorfu, kde prezentovala česká řešení pro zdravotnictví. Komplexní řešení nabízeli zástupci AVDZP také v Arménii či Indonésii.

Afrika je nadějným regionem pro český zdravotnický export. Foto: Velvyslanectví ČR v Akkře

NEMOCNICE VE 3D

Od loňského jara navíc s sebou již nemusejí vozit jen barevné katalogy. Za pomoci dotace České rozvojové agentury AVDZP vytvořila virtuální elektronický katalog s komplexní nabídkou zdravotnických prostředků, které vyrábějí členové asociace. Namísto listování v brožuře se tak potenciální klienti mohou prostřednictvím trojrozměrných vizualizací podívat do deseti různých částí virtuální nemocnice: od heliportu až po jednotlivá oddělení. V každé místnosti lze pak kliknutím na příslušné vybavení zobrazit profil výrobce.

„Základní myšlenka byla představit produkty, ne firmy, jak je tomu v katalozích. Neumíme samozřejmě nabídnout kompletní nemocnici, třeba velké diagnostické jednotky se v Česku ani nevyrábějí. Velkou část naše firmy ale zvládnou a díky takto zpracované nabídce ve virtuální realitě mají zájemci mnohem lepší přehled, co dokážeme poskytnout,“ vysvětluje Petr Foit, místopředseda představenstva AVDZP. „Nikdy bych si nemyslel, že to bude tak ojedinělý projekt. Ale ze zkušeností ze světa mohu potvrdit, že jsme jedna z mála asociací, která sestavila komplexní nabídku svých členů, navíc v uživatelsky atraktivní formě a jazykových mutacích,“ dodává.

Projekt nemocnice ve 3D necílí jen na čistě medicínské prostředky, a tak se ve virtuální nabídce objevují i produkty, jako jsou sanitační zařízení, nábytek, ortézy nebo oblečení pro lékaře a záchranáře.  Nemuselo by navíc zůstat jen u komplexních nabídek pro jednotlivá oddělení nemocnice. Řada výrobců, v čele s EGO Zlín, nabízí zdravotnické prostředky určené do polních podmínek. „Obrazně řečeno chceme vyjít z nemocnice ven do terénu a ukázat, že čeští výrobci umí nabídnout také řešení pro kontejnerové nebo mobilní lékařské služby. Mnoho zemí potřebuje zlepšit péči v regionech, ne posilovat velké centrální nemocnice,“ vysvětluje Petr Foit. S navyšováním regionálních kapacit souvisí i zkušenosti, které řada zemí nasbírala v době pandemie koronaviru. Ohniska nákazy logicky zvyšují zájem nejen o diagnostická a testovací místa, ale i o intenzívní a následnou péči.

Nemocnice ve virtuální realitě je sestavena z řady českých špičkových produktů. Vizualizace: AVDZP

NEJEN PŘÍSTROJE, ALE I KNOW-HOW

Podle Petra Foita se společnou a úplnou nabídkou čeští výrobci zdravotnických prostředků mohou uspět prakticky na jakémkoliv trhu. Logicky se ale AVDZP chce zaměřit na regiony, kde je sílící poptávka po lékařských a zdravotnických službách, zároveň však tamní trhy nejsou saturovány. Typicky jde o Afriku, jihovýchodní Asii nebo východní Evropu. Jak ale Petr Foit upozorňuje, zdaleka nejde jen o dodávky samotných zdravotnických prostředků v rámci společné nabídky. „Každý výrobce musí mít zájem na tom, aby jeho přístroj správně fungoval. To ale není jen záležitost zaučení a servisu. Velkou přidanou hodnotou je lékařské know-how, které vychází z každodenní praxe,“ říká s tím, že slabina české exportní politiky je právě v návaznosti a koordinaci jednotlivých podpůrných programů, které mají na starosti různé instituce. Dobré příklady se nicméně najdou. „Ve vybraných afrických zemích by měl po loňské dodávce techniky následovat program Medevac spravovaný ministerstvem vnitra, který je založen mimo jiné také na sdílení zkušeností a dovedností,“ dodává Petr Foit.

Také podle Jiřího Plecitého z Linetu je budoucnost českého zdravotnického exportu v tom, nakolik dokáže nabídnout komplexní a provázanou nabídku. Pohled na členskou základnu AVDZP dává tušit, že se portfolio, které čeští výrobci a dodavatelé zdravotnických prostředků nabízejí, stále rozšiřuje. „Máme mezi našimi členy několik společností, které vyvíjejí lékařský software, diagnostiku nebo se zaměřují na segment eHealth,“ říká Jana Vykoukalová, předsedkyně představenstva AVDZP. Ekonomická tíže spojená s nejrůznějšími restrikcemi v době koronaviru samozřejmě s celým sektorem zamávala. Některé velké firmy s širším záběrem zdravotnický sektor opustily, ty menší pak bojují o své místo na trhu. Šéfka největší profesní asociace českého zdravotnického byznysu je přesto optimistická. „Máme více jak sto členů a nejlepší vizitkou pro nás zůstává, že se do našich řad stále hlásí nové firmy,“ vyzdvihuje Jana Vykoukalová.

BLAHOSLAV HRUŠKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět