SPOJENÉ STÁTY ZAŽÍVAJÍ STAVEBNÍ BOOM

Rekordně dlouho trvající ekonomický růst Spojených států od června 2009 doprovází pokračující stavební boom napříč všemi stavebními sektory. Primárním tahounem investic je obnova zastaralé dopravní i energetické infrastruktury a také investice do rezidenčního bydlení.

Foto: Shutterstock

Aktuální výdaje na soukromé projekty dosahují téměř jednoho bilionu dolarů z celkových 1,3 bilionu, v roce 2022 se investice zvýší až na 1,5 bilionu dolarů. Jen v samotném Chicagu je projektována výstavba 33 rezidenčních budov vyšších než 50 metrů a modernizace letiště za 8 miliard dolarů.

Stavební sektor vždy měl a bude mít významný podíl na utváření hrubého domácího produktu USA, přičemž aktuálně se na HDP podílí více než 4 procenty a má potenciál dalšího růstu. Zatímco celkové investice stavebního sektoru zůstávají v roce 2019 na úrovni objemu investic z roku 2018 a do roku 2022 se předpokládá jejich růst až k hodnotě 1,5 bilionu dolarů, výrazně se změní struktura investic podle jednotlivých stavebních segmentů v návaznosti na očekávané trendy stavebního sektoru v nadcházejících letech.

Zatímco ve většině zemí EU dominuje stavebním investicím veřejný sektor, v USA je trend přesně opačný. Veřejný sektor představuje pouze 25 % celkových investic, aktuálně zhruba 300 miliard dolarů z veřejných zdrojů oproti 900 miliardám dolarů soukromých investic.

OČEKÁVANÉ TRENDY

Zatímco doposud dominovaly stavebnímu trhu USA spíš malé a středně velké projekty pod 1 miliardu dolarů, u kterých došlo v roce 2019 k poklesu o nemalých 15 % ve srovnání s rokem roku 2018, velké projekty nad 1 miliardu dolarů především v oblasti energetické infrastruktury a rezidenčního bydlení ve velkých městech USA kopírují růstovou trajektorii.

Existuje zde několik základních faktorů podporujících tento trend i do budoucna, které budou muset jak investoři, tak developeři reflektovat. Jedná se především o následující očekávání:

  • stagnace růstu populace USA bude mít dopad na počet nových rezidenčních projektů (toto se ovšem netýká amerických metropolií, kde je trend přesně opačný),
  • stárnutí populace si vyžádá obrovské investice v segmentu výstavby nových zdravotnických zařízení,
  • růst popularity online nákupů sníží potřebu výstavby v segmentu komerční výstavby, tedy především nákupních center a kamenných retailových obchodů,
  • růst pracovních míst v high-tech sektorech naopak zvýší poptávku po nových kancelářských budovách soustředěných opět především do amerických metropolí.

SEGMENTY S OČEKÁVANÝM RŮSTEM

Očekává se další růst počtu velkých projektů v hodnotě nad 1 miliardu dolarů se zohledněním těchto trendů:

  • potřeba investic do zastaralé dopravní infrastruktury, tedy především do projektů v silniční dopravě (výstavba rychlostních obchvatů velkých měst), železniční dopravě (výstavba regionálních vysokorychlostních tratí), letecké dopravě (letiště), přičemž vůbec největší investice až v řádu bilionů dolarů lze očekávat do silniční infrastruktury,
  • rozvoj energetického segmentu, tedy například výstavba nových plynových elektráren, rafinerií či LNG projektů, ale i potřebné lineární infrastruktury,
  • potřeba nové rezidenční a komerční výstavby v prosperujících metropolích (téměř 50 % podíl na celkové výstavbě) a vládní podpora dostupného bydlení.

Jedním z tahounů stavebního boomu v USA je obnova dopravní infrastruktury. Na snímku dálnice v Kalifornii. Foto: Shutterstock

TAHOUNEM BUDE ENERGETIKA

Energetický segment má být hlavním tahounem stavebního sektoru USA v nadcházejících letech. USA jsou nyní světovým lídrem v energetice a největším vývozcem LNG plynu. Rostoucí poptávka po LNG a zemním plynu je a bude hlavním růstovým faktorem i do budoucna.

V segmentu dopravní infrastruktury je naplánována řada megaprojektů zaměřených na zrychlení dopravy (tzv. municipal rapid transit arena) či na výstavbu ať již nových, nebo především na modernizaci stávajících civilních letišť, jejichž stav je někdy dost tristní. Jen v silniční infrastruktuře se odhaduje potřeba investice v hodnotě 1,5 bilionu dolarů do roku 2028. Zajímavými příležitostmi z pohledu českých firem mohou být vedle velkých projektů modernizace letiště JFK v New Yorku v hodnotě 13 miliard dolarů, v Los Angeles v hodnotě 14 miliard dolarů či v Chicagu v hodnotě 8 miliard dolarů, také investice do modernizace regionálních letišť v menších amerických městech.

POTENCIÁL ČESKÝCH FIREM

Nicméně asi nejzajímavějším segmentem z pohledu potenciálu firem z České republiky na stavebním trhu USA je i nadále akcelerující výstavba rezidenčních a komerčních staveb v amerických metropolích.

Příkladem takového stavebního boomu rezidenčního bydlení je například Chicago, kde jen do konce roku 2022 bude rozestavěno několik desítek rezidenčních/komerčních budov v centru města, kde mají šanci se uplatnit právě ty české firmy, které se zaměřují především na stavební design, velké světelné instalace či technické vybavení takových staveb. Patří mezi ně firma Lasvit, která již řadu světelných instalací na trhu realizovala, či společnost Cominfo, která jako dodavatel sofistikovaných vstupních turniketů získala několik úspěšných zakázek v Chicagu.

Případným zájemcům z České republiky doporučujeme registraci na stránkách constructconnect, přes které je možné se napojit na zadavatele staveb a vypisované zakázky v USA a Kanadě. Minimálně v první fázi poskytnou potenciálním zájemcům přehled o chystaných stavbách na území USA. Ucelené informace o stavebních zakázkách lze nalézt také na Dodge projects – placeném webu, kde lze hledat stavby podle států a segmentů.

Samozřejmě největší šanci na úspěch mají ty firmy, které již mají z trhu USA reference, znají tamní prostředí a mají tam aktivní zástupce, kteří jim projekty a vypisované tendry intenzivně monitorují. Pro ty firmy z České republiky, které na trhu USA v oblasti stavebnictví ještě žádné projekty nerealizovaly, doporučujeme spojení s americkými partnery v roli jejich subdodavatelů, což jim usnadní se na komplikovaný stavební trh s obrovským potenciálem dostat.

Pro podrobnější zmapování konkrétních stavebních projektů podle stavebních segmentů a států USA se můžete obracet na čtyři zastupitelské úřady České republiky ve Spojených státech (Washington, New York, Chicago a Los Angeles), kde vás budeme dále navigovat podle vašich specifických potřeb a zájmu.

 Tomáš Trnka, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Chicagu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět