Spojené státy: Oblast Velkých jezer – opomíjený, ale nadějný region

Spojené státy zůstaly i v roce 2017 s 88 miliardami korun nejdůležitějším mimoevropským trhem pro české exportéry před Ruskem a Čínou. Pokud by statistiky zohledňovaly i přidanou hodnotu vývozů, posunuly by se USA mnohem výš. Trh USA tak nastavuje českým exportérům zrcadlo jejich schopnosti vyvážet technologicky vyspělé zboží s vysokou přidanou hodnotou. Právě tak bychom rádi směrovali budoucí vývozní politiku. Vhodným místem exportu a investic se nyní stává opomíjený region Velkých jezer i vzhledem k tamějšímu silnějšímu ekonomickému oživení oproti zbytku USA.

Jedním z hlavních ekonomických center regionu Velkých jezer je americké město Chicago. Foto: Pixabay

Analýzy v ČR se většinou zaměřují na obchodní příležitosti na východním pobřeží USA, které je logickým vstupním bodem většiny evropských firem svou geografickou polohou, nebo naopak na západní pobřeží s proslulým high-tech zaměřením. Opomíjený z pohledu českých exportérů pak zůstává region Velkých jezer, označován někdy také hanlivěji „rezavým pásem“ s odkazem na převažující průmyslovou výrobu.

Pokud by se tento region osmi států se 107 miliony obyvatel osamostatnil, zaujal by třetí místo na světě po Číně a USA s hrubým domácím produktem vyšším než 6 bilionů dolarů. Region je centrem velké americké automobilové trojky (Ford, GM a Fiat Chrysler), ale také gigantů leteckého průmyslu (Boeing, Bombardier, GE Aviation). Ekonomicko-technologickými centry regionu jsou Chicago, Detroit, Indianapolis, Millwaukee a Minneapolis, nicméně je zde řada dalších menších prosperujících měst.

Ekonomická situace regionu se poslední dobou výrazně zlepšila. Michiganu, lakmusovému papírku regionu, se daří zejména v automobilovém průmyslu. Právě v Michiganu a také Indianě představuje automobilový a navazující průmysl až 20 % HDP. Nicméně důvodů růstu regionu je více: růst mzdových nákladů v Číně, nízká cena energie, daňová reforma s tlakem na návrat firem do USA či inovační kapacita regionu díky špičkovým technickým školám a institucím. Jaké jsou tedy perspektivní obory pro české firmy?

Auta, technologie, software

V hlavní roli se v tomto ohledu ocitá automobilový průmysl, ovšem s důrazem na moderní technologie. V Michiganu mají v tzv. „automation alley“ svá vývojová centra špičkové softwarové firmy včetně firem s vývojem technologií pro autonomní vozidla či elektrobaterie. Je zde k dispozici jediný funkční polygon na testování autonomních vozidel.

Z pohledu českých exportérů vidíme příležitost zejména v možnosti napojení se na výrobní centra německých automobilek (BMW, Mercedes, Volkswagen), s nimiž do USA přišly desítky menších subdodavatelů. Jen v Michiganu je více než polovina ze stovky hlavních subdodavatelů automobilového průmyslu s přímým napojením na ostatní státy regionu. Zájemcům doporučujeme účast na technologickém veletrhu SAE Auto v Detroitu.

Staré dobré strojírenství

Regionu tradičně vévodí také strojírenství a těžební průmysl. Enormně důležitá je produkce obráběcích stojů, průmyslových strojů či vybavení pro energetický, těžební či zemědělský sektor. Netěží se zde ropa, přesto je region domovem hned tří velkých rafinerií v USA a centrem těžby břidlicového plynu.

Potenciál spatřujeme opět v možnosti napojení českých firem na ty německé, které jsou třetími největšími dovozci průmyslových stojů po Číně a Japonsku v ceně 18 miliard dolarů ročně. Příklad úspěšné české investice v regionu představuje firma Fermat – Lucas v Clevelandu.

Nezanedbatelná je také poptávka po strojích na zpracování potravin či jejich balení. Příležitosti vidíme také u firem se zaměřením na technologie automatizace průmyslové produkce, robotiku, internet věcí či na techniku určenou k těžbě břidlicového plynu, ropy a zemního plynu. Zájemcům doporučujeme účast na strojírenském veletrhu IMTS v Chicagu.

Ekologicky šetrné stavby

Rostoucím sektorem je výstavba ekologicky šetrných staveb. Příkladem je město Chicago, kde při stavbě budov s plochou nad 4650 m2 musí stavitel předkládat výkazy o energetické náročnosti, přičemž tato regulace vyvolává poptávku po energeticky šetrných technologiích při výstavbě nových budov nejen v Chicagu, ale v celých USA.

Příležitost vidíme nejen v materiálech pomáhajících plnit tyto cíle (úsporná okna, izolační materiály aj.), ale především v operačních systémech residenčních a komerčních budov (systémy osvětlení, vytápění, ventilace či klimatizace aj.). Příklad úspěšné české firmy představuje Cominfo a. s. instalující turniketové vstupy ve výškových budovách v Chicagu, či Instar ITS dodávající systémy energetického managementu budov.

 Voda – základ života a zdraví

Nelze opomenout sektor vodního hospodářství v regionu, který disponuje 84 % zásob pitné vody USA. V USA existuje navíc vůbec nejfragmentovanějším vodovodní síť na světě (až 155 tisíc samostatných systémů). Vzhledem k zastarávání těchto sítí budou nutné investice za 300 miliard dolarů do roku 2040, přičemž některé odborné asociace zmiňují investice dokonce ve výši 1 bilionu dolarů.

Nemalý potenciál investic skýtá také čištění průmyslové vody s nutností rozšíření technologií až o 50 % do roku 2020. Nelze nevzpomenout krizovou událost michiganského města Flint v roce 2017, kde průmyslová voda způsobila rozsáhlou infekci. Událost měla zásadní vliv na veřejný zájem o kvalitu pitné vody v regionu.

Ráj pacientů a výzkum léčiv

Nelze opomenout ani Minnesotu s městem Rochestrem, centrem nejen špičkové světové medicíny (Mayo klinika), ale i zdravotnického a farmaceutického průmyslu (firmy Medtronic, 3M, Ecolab, St. Jude Medical a UnitedHealth). Demografickým trendem regionu je stárnoucí populace, což povede k vyšší poptávce po zdravotnických službách a produktech. To bude v následujících letech vyžadovat další inovativní řešení a vytvoří tak tržní příležitosti pro poskytovatele zdravotní péče, biomedicínské a farmaceutické společnosti, pojišťovny a zdravotně-technologické start-upy.  (O česko-americké spolupráci v této oblasti více v tématu na stranách 5-7.)

V regionu sídlí proslulé akademické a technologické instituce, ať se již jedná o vyhlášené mezinárodní laboratoře Fermilab či Argonskou národní laboratoř, kde proběhla vůbec první řízená štěpná reakce, či o prestižní Illinoiský technologický institut, Chicagskou a Northwestern univerzitu. Tyto špičkové technologické instituce poskytují zázemí pro špičkovou vědu a výzkum s napojením na místní výrobu (např. ANL se intenzivně zabývá problematikou elektro-mobility a vývojem elektrobaterií).

Závěrem nutno dodat, že region je otevřený zahraničním investicím. Za příklad může posloužit Illinois s přítomností 1890 zahraničních firem zaměstnávajících přes 320 tisíc lidí (jen firmy z EU 160 tisíc). K největším evropským investorům patří Fiat Chrysler, Schneider Electric, British Petroleum, Fresenius SE či Siemens AG. Přítomna je zde i čínská firma Wanxiang podnikající v ČR pod názvem A 123 Systems (produkce auto-baterií) či Navistar Defence v minulosti úzce spolupracující s Tatrou na vývoji podvozkové platformy pro vojenská vozidla.

Rozhodně je na co navázat a české firmy jsou zde vždy vítány. Bonusem je špičková technologická základna vědeckých a akademických institucí připravených ke spolupráci s českými subjekty.

TOMÁŠ TRNKA, český konzul v Chicagu