S JAPONSKEM LZE ROZVÍJET OBCHOD I „NA DÁLKU“

Snad v každé odborné publikaci, věnované problematice podnikání v Japonsku nebo s Japonskem, lze hned v úvodu nalézt upozornění na specifické podnikatelské prostředí v Zemi vycházejícího slunce, které je mimo jiné založeno na dlouhodobosti a komplexnosti procesu navázání obchodního vztahu a na nutnosti pravidelného osobního styku. Tento princip je pak možno s drobnými odlišnostmi aplikovat i na celý region východní Asie.

Ilustrační foto: Shutterstock​

V Japonsku se totiž mísí pověstná záliba v supermoderních technologiích a někdy až dětská hravost s hluboce zakořeněnými společenskými tradicemi, ze kterých ty podnikatelské přirozeně vyplývají. Obchodní vztah tak není vnímán odděleně, jako pouhý nástroj pro generování hmotných statků, ale jako nedílná součást fungování celé širší společnosti, v níž převažuje neustálá snaha po dosažení harmonie a dokonalosti.

Navázání obchodního vztahu tudíž netrvá dlouho jen z nějakého místního rozmaru, ale onen složitý proces slouží zejména k ujištění japonského podnikatele, že jeho nový zahraniční partner je osobou důvěryhodnou a že stojí za to s ním dlouhodobý a pro všechny strany výhodný vztah budovat. Odměnou a kýženým světélkem na konci často dlouhého tunelu pak bývá dlouhodobé, spolehlivé a mnohdy lukrativní obchodní partnerství.

MATERIÁLY V JAPONŠTINĚ

Součástí japonských podnikatelských tradic je také snaha nevystavovat svého partnera do nepříjemné situace. Ta se, vzhledem k překvapivě relativně nízké úrovni znalosti anglického jazyka, například projevuje ve výrazné preferenci používání japonštiny před cizími jazyky. Českým podnikatelům s vážným zájmem o japonský trh lze velmi doporučit přeložení alespoň základních firemních informačních materiálů do kvalitní japonštiny a výrobu japonské verze vizitek, jejichž výměna patří k dalším hluboce zakořeněným obchodním rituálům. Nelze samozřejmě předpokládat, že veškerá komunikace mezi českou a japonskou firmou bude probíhat v japonštině, ale i takovéto dílčí náznaky, že to s Japonskem myslíte vážně, místní partner ocení.

PRAVIDELNÉ SPOJENÍ I V DOBĚ PANDEMIE

Jak tedy ale postupovat v okamžiku, kdy do Japonska z různých důvodů (jako například nyní, v době koronavirové pandemie) osobně cestovat nemůžete? Pokud již v Japonsku svého partnera máte nebo pokud jste ve výše uvedeném „namlouvacím procesu“ již pokročili dostatečně daleko, velmi doporučujeme udržovat pravidelné spojení, ideálně podle dosavadního zavedeného způsobu komunikace, tedy nejčastěji e-mailem, případně v reálném čase prostřednictvím Skype, FaceTime, WhatsApp nebo velmi oblíbeného Line. Japonský partner občasný kontakt velmi ocení jako důkaz o Vaší důvěryhodnosti.

Pokud ale máte v úmyslu navázat úplně nový obchodní vztah s japonskou firmou, tam to může být bez osobního kontaktu a bez využití japonštiny jako komunikačního jazyka komplikovanější. Asi nelze úplně zobecňovat a v každém odvětví to může být mírně odlišné, nicméně pro jistotu doporučujeme se v takovém případě obrátit pro konzultaci na obchodně-ekonomický úsek našeho Velvyslanectví, případně na tokijskou tokijskou kancelář CzechTrade nebo na místní expertní subjekt pro nově spuštěný Projekt pro podporu podnikatelských aktivit v zahraničí – PROPEA, jímž je Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ).

Stanislav Beneš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu

 

ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet