RYCHLÝ ROZVOJ SENEGALU DÁVÁ ŠANCI ČESKÝM FIRMÁM

Senegal nabízí vzhledem k příznivému politickému i ekonomickému klimatu řadu příležitostí pro české společnosti. Vláda usiluje o rychlý rozvoj země, mezi priority druhé etapy vládního rozvojového plánu na období 2019-2023 patří mimo jiné rozvoj dopravní sítě, zdravotnictví, modernizace zemědělství, elektrifikace a služby.

Město Saint Louis je na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Také tady získala česká firma Transcon zakázku na rekonstrukci letiště, fakticky postaví zcela nové. Foto: Shutterstock

České výrobky, technologie a řešení mají v Senegalu velmi dobré jméno a vzájemná spolupráce se rychle rozvíjí nejen v oblasti letectví. Rozvoj průmyslu je podle rozvojového plánu významným předpokladem udržitelného růstu ekonomiky, tvorby pracovních míst a zajištění základních potřeb obyvatelstva.

Stabilní ekonomika

Senegal je země s dlouhou demokratickou tradicí a stabilní je i jeho ekonomika. V posledních letech země dosahovala silného růstu ekonomiky přes 6 % HDP. Podle dat Světové banky má Senegal druhou největší ekonomiku ze zemí Západoafrické hospodářské a měnové unie a čtvrtou ze zemí Hospodářského společenství západoafrických států. Senegalská vláda zveřejnila v roce 2014 Plán rozvoje Senegalu, který identifikoval hlavní priority pro rozvoj země.

V hodnocení podnikatelského prostředí Doing Business 2020 Světové banky Senegal postoupil o 18 příček ze 141. na 123. pozici (ze 190 posuzovaných zemí) a patří tak nadále mezi nejvíce konkurenceschopné subsaharské ekonomiky. Vláda si stanovila jako cíl pokračovat v nastaveném tempu ekonomických reforem a v příštím roce se chce umístit mezi prvními 100 zeměmi. Stupeň exportního rizika podle ratingu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je hodnocen pětkou (nejrizikovější země mají sedmičku), čímž se Senegal řadí mezi nejlépe hodnocené země v subsaharské Africe.

Zájem českých firem o vývoz zboží do Senegalu v minulých letech rostl. Celkový export se zvýšil z 228 milionů korun v roce 2016 na 384 milionů korun v roce 2019. Dovoz ze Senegalu do Česka je mnohem nižší a v roce 2019 představoval pouze 27 milionů korun. Saldo obchodní výměny ČR se Senegalem je dlouhodobě výrazně kladné. Mezi hlavní české vývozní položky tradičně patří bavlněné tkaniny, oděvní doplňky, přístroje a stroje, vozidla, sklo a keramika. Ze Senegalu se dováží především ovoce, zelenina, nerostné suroviny, ryby a plody moře.

Letecké naděje

Na konci loňského roku byla v Dakaru podepsána smlouva o financování první fáze projektu rekonstrukce letišť v Senegalu mezi Českou exportní bankou, Komerční bankou a senegalským Ministerstvem hospodářství, plánování a spolupráce. Podpisu předcházelo mnoho jednání na různých úrovních. (Více v posledním čísle časopisu MED č.15.)

Dokončení rekonstrukce prvních dvou letišť v rámci první fáze projektu se plánuje do roka od zahájení stavebních prací a dokončení dalších tří letišť do čtyř let. Generálním dodavatelem projektu je česká firma Transcon Electronic Systems. Od rekonstrukce pěti letišť si Senegal slibuje rozvoj ekonomiky, především díky snazší dostupnosti regionů, rozvoj turistiky, obchodu a nových pracovních míst. Ohledně významu projektu pro českou ekonomiku je třeba uvést, že projekt počítá se subdodávkami technologií a produktů od řady českých dodavatelů, kterým se tak otevřou dveře k dalším aktivitám nejen v Senegalu, ale i v sousedních zemích.

Senegal je nadějným trhem také pro společnost Aero Vodochody, která uzavřela v roce 2018 v Senegalu kontrakt na dodávku čtyř letadel L-39NG. Oznámený obchod mimo jiné zahrnuje zaškolení pilotů na L-39NG, výcvik instruktorů, zaškolení mechaniků, dodávku náhradních dílů, dodávku vybavení pro pozemní podporu a služby logistické podpory. V současné době probíhají jednání o finančních aspektech kontraktu. Uzavření kontraktu je výsledkem úspěšné marketingové a obchodní strategie firmy Aero Vodochody. Podobně jako u projektu rekonstrukce letišť podpisu kontraktu předcházela řada jednání, návštěv a přispěla k němu také dlouhodobá podpora Velvyslanectví ČR v Dakaru.

Přístav v hlavním městě Dakaru. Foto: Shutterstock

Nastupující Senegal

Prezident Macky Sall pokračuje během svého druhého funkčního období v realizaci vládního rozvojového programu Plan Sénégal émergent, plánují se výrazné investice zejména v soukromém sektoru. V tomto ohledu ekonomickou spolupráci a aktivity českých firem v Senegalu zásadním způsobem usnadní Smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou obě země podepsaly v lednu 2020.

Výrazná poptávka po moderních technologiích a inovativních řešeních se týká také senegalského zemědělství i potravinářského průmyslu. V tomto kontextu lze zmínit úspěch firmy DOMINANT CZ, která v lednu 2020 do Senegalu dopravila první zásilku originálních rodičovských šlechtitelských nosnic pro produkci konzumních vajec. K zakázce přispěl i projekt ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR v květnu 2019, během kterého majitel firmy AVIVET s dalšími senegalskými podnikateli navštívil Národní výstavu hospodářských zvířat v Brně. Představitelé senegalských firem měli příležitost se setkat se zástupci českých firem a seznámit se s nejnovějšími technologiemi a procesy.

Dále se v Senegalu otevírají nové příležitosti v oblasti technologií šetrných k životnímu prostředí, ve vodním hospodářství i zpracování odpadu. Senegal také plánuje výrazně podpořit bytovou výstavbu s cílem zajistit adekvátní a dostupné bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva v relativně krátkém časovém horizontu. V souladu se senegalskou ekonomickou a sociální politikou se v současné době staví, nebo je plánováno, několik velkých projektů.

Přes silnou konkurenci domácích i zahraničních společností mohou uspět také české firmy. V Senegalu je obecně vysoká poptávka po stavebních technologiích a vybavení interiérů. Senegalské firmy a instituce hledají zahraniční obchodní partnery, kteří mají zkušenosti s výstavbou obytných domů a vil na klíč. S ohledem na cíl realizovat vládní program do roku 2025 mají přednost stavební technologie umožňující rychlou výstavbu.

Nečekejte švýcarskou dochvilnost

Podnikání v Senegalu má svá specifika. Pro navázání nebo rozvinutí obchodních vztahů je nutná častá osobní přítomnost v zemi a je vhodné si vyhledat spolehlivého místního obchodního partnera. Zároveň je třeba počítat s tím, že schůzky se mohou výrazně protáhnout a dojednání kontraktu může trvat delší dobu než v Česku. Veškeré propagační materiály a technická dokumentace pro senegalský trh by měly být zpracovány ve francouzštině. Vhodné je i výrobek nebo službu na místě předvést. Vzhledem k těmto odlišnostem doporučujeme, aby společnosti před zahájením aktivit v Senegalu své záměry konzultovaly se zastupitelským úřadem.

Dynamicky se rozvíjející ekonomika Senegalu skýtá mnoho příležitostí a zároveň je branou pro rozšíření aktivit do dalších zemí západní Afriky. Jak ukazují výše uvedené příklady, české firmy zcela jistě mohou na těchto trzích uspět, především pokud nabízená řešení přizpůsobí místním podmínkám a očekáváním.

PAVEL ZÁSTĚRA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dakaru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět