Rusko dusí odpady, hledá proto nové technologie

Rusko nebude mít za sedm let kde skladovat odpad. Nakládání s nimi je proto v Rusku velké společenské, ale i byznysové téma, kterému se věnuje i prezident Vladimir Putin. Spalovací technologie, plastové technologie a konzultační služby jsou šancí také pro české firmy.

Divoké skládky je možné najít na řadě míst, město Kirov v tom není výjimkou. Foto Shutterstock

Čísla jsou neúprosná. S rychlostí 55-60 milionů tun vzniklého odpadu ročně nebude v Rusku za sedm let kam skladovat odpad. Politici, úředníci, podnikatelé a stále častěji i občansky angažované organizace i jednotlivci začínají bít na poplach. Rusko má problém s množstvím a nakládáním s průmyslovými i komunálními odpady a další odklad řešení je již neúnosný.

Základní, i když zdaleka ne jediný problém spočívá v tom, že většina obyvatel i firem není zvyklá za odvoz a zpracování odpadků platit. Dnešní platba za odvoz odpadků se v Rusku u bytů pohybuje v přepočtu mezi 20-40 Kč za člověka měsíčně. To je pod náklady na zajištění svozu odpadu. Kromě neochoty, ale často i čisté nemožnosti lidí platit odpovídající cenu, je problém i s tříděním odpadu. Naprostá většina odpadů domácností se proto netřídí – obyvatelé nemají k dispozici kontejnery na různé druhy odpadů tak, jak je běžné třeba v Evropě.

Skládky do roku 2023 bez regulace

Pro úřady v tak velké zemi, jakou je Rusko, je zatím stále relativně jednoduché najít místo pro nové skládky, kam se dá neroztříděný odpad odvážet. Do roku 2023 mohou stávající skládky fungovat bez licence, takže se nikdo moc nezajímá o to, co se tam vyváží. U průmyslových odpadů je sice situace o něco lepší, přesto se ale odborníci a manažeři shodují, že v porovnání s vyspělým světem je ekonomický potenciál odpadů a možností jejich dalšího zpracování využíván naprosto nedostatečně. Některé firmy, které druhotné suroviny využívají, je dokonce musejí nakupovat ze zahraničí, i když se jim – pravda neroztříděné – často doslova válejí v okolí.

Vyřešení nakládání s odpady patří mezi vládní priority. Jak ale nedávno ukázala analýza státního Účetního dvoru (obdoba našeho NKÚ), Národní program Ekologie, který disponuje miliardami rublů na zlepšení situace, peníze rozděluje jen pomalu a výsledky zatím nejsou téměř vidět. Rusko nedávno založilo státní Ruského ekologického operátora REO, který se má stát hlavním tvůrcem pravidel pro nakládání s odpady v celé Ruské federaci. Ten se zatím ale potýká s klasickými dětskými nemocemi nových a ambiciózních organizací, kterým bylo do vínku dáno nejen ekonomické, ale i politické zadání. Přitom kalendář nečeká: prezident by rád viděl, aby se v roce 2024 třídilo a zpracovávalo šedesát procent komunálního odpadu a k roku 2030 by se tento podíl měl zvýšit až na celých osmdesát šest procent.

Kontejnerů na třídění odpad je v Rusku stále nedostatek. Foto Shutterstock

Regionální operátoři udělují licence

O moc lepší není situace ani v ruských regionech. K běžným problémům velkých měst se k nim ještě přidává geografický. Lidé žijí v řídce obydlených oblastech daleko od sebe, takže svoz odpadků je složitější a nákladnější. V lednu 2019 v Rusku začala takzvaná odpadková reforma a ve většině regionů vznikli regionální operátoři, kteří převzali zodpovědnost za odvoz odpadků. Jejich příchod ale někdy situaci spíše zhoršil. V mnoha malých městech a krajích už totiž dříve někteří aktivní podnikatelé využili toho, že na nakládání s odpady třídy 5 (sklo, papír, karton a podobně) nebyla potřeba licence a začali tyto odpadky sbírat a nabízet k opětovnému zpracování. Jejich prospěšná a většinou i zisková činnost ale neměla dlouhého trvání. Noví operátoři totiž mají zodpovědnost za udělování licencí lokálním sběračům a zpracovatelům odpadu, ve kterých ale většinou vidí spíše nežádoucí konkurenci než partnera pro společný obchod. Proto jim tyto licence odmítají vydávat a většina malých lokálních firem už musela vyklidit hřiště.

Regionální operátoři přitom mají i tak problémů nad hlavu. Vybrané peníze za odvoz odpadků často nestačí na pokrytí nákladů a mnoho z nich už stihlo nadělat miliardové dluhy. V regionálních operátorech leží klíč k úspěšnému nakládání s odpady, proto se jim téměř vždy peněz ve formě mimořádné dotace z moskevského centra dostane. Právě přes ně by se měla spustit první fáze třídění komunálního odpadu, takže statisíce většinou plastových kontejnerů, které na to budou potřeba, budou nakupovat oni. To je důležité vědět pro naše firmy, které by tyto kontejnery nabízely. Každý operátor musí fungovat ve shodě s politickým vedením regionu, které ho ve výběrovém řízení vybralo, proto je obchodní diplomacie cestou, jak se k nim dostat.

Spalovny jsou v kurzu

Velkoobjemové spalovny odpadu jsou další oblastí, která se teprve začíná řešit. Původní plány na dvě až tři megaspalovny pro celé Rusko vzaly brzy za své a dnes není jasné, kolik a kde jich postaví (a kde na ně seženou peníze). Celkem se odhaduje, že by po celé zemi mohlo vzniknout 20–25 takových provozů. Protože se v Rusku potřebné technologie nevyrábějí, představuje i jejich stavba příležitost pro naše dodavatele spalovacích technologií. Další zajímavou šancí může být spolupráce s výrobci zboží, na které se plánuje přenést zodpovědnost za zpracování obalů z jejich výrobků a za recyklaci materiálů z použitého zboží. Mnoho z nich takový proces nebude chtít nebo umět realizovat, a tak se očekává, že z jejich strany bude poptávka po konzultačních službách a pomoci v nakládání s odpadem.

Tomáš Hart, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Moskvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět