RUSKÁ EKONOMIKA – OD ŠNEKŮ PO TYGRY

Statistické údaje už nabízejí první vhled do dopadů pandemie na jednotlivé sektory ruské ekonomiky. Podle ruského lidového zvyku přidávat zvířatům lidské vlastnosti tak o nich můžeme mluvit jako o šnecích, zubrech, jezevcích, koních a tygrech, kteří v souhrnu představují dvě třetiny hrubého domácího produktu. Zatímco jedněm může návrat na hodnoty z roku 2019 trvat pět i více let, jiným pomohla pandemie tempa růstu zvýšit už letos.

Část ruské ekonomiky vypadá takto… Foto: Shutterstock​

Tři roky. Zhruba takovou dobu by mohl trvat návrat ruské ekonomiky do doby předpandemické velikosti a temp růstu. Návrat k normálu by se ale mohl protáhnout i na delší čas, kdyby se ceny ropy nevrátily, popřípadě ještě nevzrostly, nad úroveň 45-50 dolarů za barel, na které je ruský státní rozpočet navyklý a spočítaný. Stejně jako na celém světě se i už nyní v ruské ekonomice formují vítězové, kterým covid přinesl růst; ale také jasní poražení, kterým bude návrat na dřívější pozice trvat dlouho nebo k němu nemusí dojít nikdy.

HLEMÝŽDÍ TEMPO

Výroba strojírenské techniky, těžba uhlí, letecká přeprava a komerční reality patří v Rusku mezi šneky či hlemýždě. Pandemie pro ně znamenala zásadní pokles a dosavadní vývoj také nedává příliš šancí na zotavení. Snížení příjmů lidí a investic dopadne na všechny uvedené obory, ruské uhlí navíc postupně přichází o zahraniční klienty, kteří přechází na méně znečišťující zdroje energie – především v Evropě.

Pokračující tlak na náhradu dovozů by mohl pomoci ruským výrobcům strojírenské techniky nahradit část ztracených zakázek, brzké otevření hranic a výplaty státní podpory obyvatelům by zase mohly podpořit leteckou přepravu, především tu domácí. Na domácí průmyslníky myslela ruská vláda i nedávno, když zakázala státním organizacím přidělovat zakázky zahraničním dodavatelům, pokud existují alespoň dva ruští výrobci poptávaného zboží. Přes všechnu snahu ale může trvat obnova těchto oborů i více než pět let a takové uhlí se ho nemusí dočkat nikdy.

DŮLEŽITÍ ZUBŘI

Jako na zubry lze pohlížet na obory, které byly letos také silně zasaženy a aktivita v nich poklesne, mají ale šanci na rychlejší oživení. Důležitost zubrů v ruské ekonomice je dána jejich podílem na tvorbě hrubého domácího produktu – více než 22 %. Těžba ropy a plynu nebo výroba minerálních hnojiv byly silně zasaženy poklesem světové ekonomiky a narušením dodavatelských řetězců.

Pokles příjmů obyvatel, snížení aktivity v průmyslu a zavření obchodů na několik týdnů zase stáhly dolů prodeje spotřebního zboží, výstavbu bytů a domů, metalurgii a dopravu. Postupné otevření hranic, oživení mezinárodního obchodu a dodržení dohody OPEC+ o snížení objemu těžby ropy by měly zajistit, že se tyto obory na svoji předkrizovou úroveň vrátí za dva až tři roky.

JEZEVCI V NORÁCH

Jezevci na chvíli zalezli do nory, ale při optimistickém scénáři obnovy ekonomiky by měli být schopni z ní rychle vylézt. Státem realizované národní projekty a s nimi spojené investice by měly pomoci obnovit tempo infrastrukturní výstavby a výroby stavebních materiálů. Výroba koksu, petrochemických produktů a elektřiny by měly také rychle prokázat svůj potenciál, velkoobchod zase profitovat z investiční aktivity.

… a část takto. Foto: Shutterstock​

KONĚ BĚŽÍ DÁL

Sektory, které si zaslouží být označené jako koně spojuje pravděpodobný růst v tomto roce do pěti procent. Předzásobení se lidí pomohlo k růstu obratu maloobchodních řetězců s potravinami. To se sice ve zbytku roku opakovat nebude, vykoupené potraviny a domácí potřeby z jara tohoto roku ale celkový růst zajistí.

Telekomunikace pružně zareagovaly na přechod lidí na práci z domova, a kromě většího objemu přenesených dat dokázaly lidem dodat více filmů, muziky a jiného obsahu pro volný čas. Barevná metalurgie byla tažena hlavně vysokou cenou zlata, po kterém silně vzrostla poptávka a na kterou Rusko stihlo zareagovat. Těžbě kovových rud pomohl růst výroby oceli v Číně. Dodávky surovin z Austrálie a Brazílie byly přerušeny a tamní dodavatele promptně nahradili ti ruští.

TYGŘI NABRALI RYCHLOST

Tygrům pandemie pomohla skočit vpřed a nabrat rychlost, která by jim měla vydržet po zbytek roku i v letech následujících. Stejně jako u koní je jejich podíl na tvorbě HDP šest procent. Zemědělská produkce, výroba potravin a léků či gumárenský a plastikářský průmysl využily náhlého růstu poptávky a mohou těžit z toho, že změny, které k tomu vedly, se jeví jako dlouhodobé nebo trvalé. Dodavatelé léků a doplňků také věří, že projde povolení online prodeje léků bez receptu, za které už dlouho lobbují.

Čína, Egypt, Jižní Korea a Turecko poptávají velké objemy ruské zemědělské produkce a pokud se situace v nich bude zlepšovat, neměly by mít ruští zemědělci problém jejich potřeby uspokojit. A pokud se podaří obnovit platební schopnost a poptávku lidí po ruských či lépe řečeno v Rusku vyrobených automobilech, měli by dodavatelé plastů a gum udržet svoje výrobní kapacity blízko jejich možnostem.

Tomáš Hart, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Moskvě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět