ROZVOJOVÉ DOTACE POMÁHAJÍ I BYZNYSU

Česká rozvojová agentura také letos podpoří projekty soukromých firem v rozvojových zemích. Program B2B umožňuje proniknout i na geograficky vzdálené a obtížné trhy.

Chudí Indové dávají zavděk jakýmkoliv darovaným brýlím, i těm, které velikostí ani dioptriemi neodpovídají jejich oční vadě. Napravit to chce projekt DOT Glasses, který právě v Indii zkouší svou levnou brýlovou stavebnici. Foto: Shutterstock

Vydat se podnikat do nitra Afriky nebo do odlehlých oblastí Asie s sebou vždy neslo nádech exotiky a dobrodružství, které je nutné absolvovat na vlastní pěst. Česká ekonomická diplomacie ale nestojí stranou a myslí i na soukromníky, kteří chtějí své know-how a nápady vyvážet do rozvojových zemí. Jedním z finančních nástrojů, který má umožnit proniknout i na geograficky vzdálené a obtížné trhy, je dotační program B2B spravovaný Českou rozvojovou agenturou (ČRA), implementační organizací ministerstva zahraničí.

Program má ambici zapojit soukromý sektor do rozvojové pomoci a to tak, aby si na své přišly obě strany. Zatímco místní trhy získají potřebné know-how nebo technologii, česká firma si na oplátku v některé z rozvojových zemí díky dotaci vybuduje kontakty, najde obchodního partnera, vytvoří nová pracovní místa nebo s místním partnerem dokonce založí společný podnik. Zároveň tím firma získá cenné reference, které pak následně může využít v rámci svých komerčních aktivit.

V rámci letošní výzvy ČRA prozatím podpořila projekty tří desítek firem, které chtějí své nápady nabízet v různých koutech světa. Dotační titul určený firmám není teritoriálně vymezený a mezi zeměmi, kde chtějí úspěšní žadatelé Programu B2B v roce 2019 působit, tak najdeme balkánské státy, ale i několik afrických zemí, Jižní Ameriku, Indii, Srí Lanku nebo Moldavsko. Z hlediska oborů pak mezi podpořenými projekty převažují ty, v nichž je Česko ve světě tradičně silné a úspěšné – vodohospodářství, zemědělství a energetika. Právě tyto oblasti jako priority jmenuje i Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR v letech 2018-2030.

Dotaci na realizaci svého nápadu získala letos například firma Cambodian, která plánuje vykupovat kvalitní a v gastronomii velmi ceněný kampotský pepř přímo od kambodžských farmářů za férové ceny a bez prostředníků. Ve spolupráci s kambodžským partnerem otevře farmářům trhy EU, postará se o exportní technologie pro třídění, sušení a vakuaci. Zajistí tak stabilní zdroj příjmů a nová pracovní místa. Projekt má i zajímavou českou stopu – pepř se balí do obalů z českého skla, za jejichž designem stojí čeští návrháři.

Pokračující projekty

Potěšující je fakt, že celá řada letos podpořených projektů v rámci Programu B2B patří mezi pokračující a novou dotací od ČRA navazují na předchozí fáze. Sem patří například projekt pražské firmy AAA Techlabs, která vyvinula unikátní plastové brýle pod značkou DOT Glasses. Zatímco loni s podporou ČRA firma vyvíjela prototyp brýlové stavebnice, kde je možné nastavit délku nosníku a stranic a vybrat ze základní sady vhodná dioptrická skla, letos chce společnost s další dotací od rozvojové agentury odstartovat pilotní projekt na indickém trhu.

Mezi pokračující projekty patří také pěstování moringy olejodárné v Etiopii. Tento stále zelený strom, jehož listy platí za „superpotravinu“, pomáhali přímo na místě správně vypěstovat, usušit a zabalit dva brněnští inženýři, Jaromír Novák a Petr Němec, kteří navázali kontakt s etiopským zemědělským družstvem a pomohli mu rozjet fairtradeový obchod se „zeleným zlatem“. „Letos chceme zahájit výrobu moringových tablet na našem vlastním lisu a uvést produkt na etiopský i evropský trh,“ upřesňuje Novák.

Návaznost má i projekt společnosti GET, která chce podpořit průmyslové využití písků a štěrkopísků v lokalitě Kirina v Mali. Zatímco samotné ložisko bylo ověřené v rámci bilaterální rozvojové spolupráce v letech 2008-2012, současný projekt reaguje na potřebu země snížit dovoz cementu a jiných stavebních materiálů nízké kvality a nahradit je vlastní malijskou produkcí. Měla by tak vzniknout nová pracovní místa a zlepšit se životní podmínky v jednom z regionů Mali, které bylo loni třetí nejčastější zdrojovou zemí migrace do Evropy.

„Byznysová“ dotace od ČRA také může posloužit jako odrazový můstek k dalším zakázkám. Příkladem může být firma Sweco Hydroprojekt, která loni v rámci dotace z Programu B2B mapovala zdroje znečištění povrchových vod v oblasti Galle na Srí Lance. Ve spolupráci s místním partnerem pak došla k závěru, že ve vytipovaném regionu je znečištění enormní. Studie neskončila založená v archivu.  „Díky tomuto projektu se nám podařilo uspět v klíčovém tendru zaměřeném na zlepšení vodního hospodářství v sedmi městech na jihozápadním pobřeží Srí Lanky, který je placen mezinárodní finanční institucí AFD,“ říká Jaroslav Fiala, ředitel exportní divize Sweco Hydroprojekt. „Tento pětiletý projekt bude sloužit jako základ pro rozsáhlé mezinárodní investice, které povedou ke zlepšení perspektivního regionu, jakým Srí Lanka je,“ dodává.

Ručně tříděný kampotský pepř z Kambodže patří mezi kulinářské speciality. Fairtradeový obchod s vyhlášeným pepřem provozuje s dotací z Programu B2B česká firma Cambodian. Foto: Shutterstock

Nový dotační pilíř

Letos poprvé Česká rozvojová agentura v rámci Programu B2B spustila další dotační pilíř. Kromě studie proveditelnosti, podnikatelského plánu a realizace ČRA nově financuje také projektovou dokumentaci. Ta slouží ke zpracování návrhu technického řešení, které poslouží především jako podklad pro získání návazného financování či vyhlášení veřejného tendru. „Vyšli jsme vstříc žadatelům, pro něž představuje právě projektová dokumentace velkou příležitost, jak se na místních trzích uchytit. Specifická situace panuje v některých balkánských zemích, které sice čerpají finanční prostředky z předvstupních fondů EU, z nich si ale zrovna třeba projektovou dokumentaci pořídit nemohou,“ vysvětluje Pavel Frelich, ředitel ČRA.

V novém dotačním pilíři letos uspěly tři žádosti. Z peněz českých daňových poplatníků tak bude spolufinancována projektová dokumentace k výstavbě zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním odpadem ve Felege Hiwot v Etiopii, dotaci na dokumentaci získal také projekt zavedení efektivního výběru vodného a stočného skupinového vodovodu v srbské Straži. Taktéž v Srbsku pak ČRA přispěje na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu čističky odpadních vod ve městě Bela Crkva.

Záruky úvěrů

Program B2B není jediným, jenž je určen pro podnikatele, kteří chtějí své know-how i zkušenosti rozvíjet i na rozvojových trzích. Ministerstvo zahraničí nedávno otevřelo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výzvu na podání žádostí do programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem je podpořit soukromé investice na rizikových trzích. Program vychází z principů OECD pro smíšené financování, které si kladou za cíl zkombinovat rozvojový dopad s komerčními zdroji a to tak, aby v lokálním kontextu vznikl transparentní a udržitelný projekt. V praxi půjde o záruku, kterou ČMZRB poskytne k úvěrům komerčních bank.

Společně s Programem B2B se tak záruky stanou dalším příkladem trendu moderní rozvojové pomoci, která se řídí principem, že soukromý byznys a peníze určené na rozvoj „třetího světa“ nejsou protikladem, naopak se mohou vhodně doplňovat. „Společně s institucemi, jako je právě ČMZRB, Česká exportní banka nebo EGAP, chceme firmám nabídnout co nejširší paletu nástrojů podpory tak, abychom přispěli k omezení rizik,“ doplňuje Frelich.

BLAHOSLAV HRUŠKA

 

Manažerka programu B2B z České rozvojové agentury

Náměstek Martin Tlapa o exportu do Afriky

Ekonomický diplomat z české ambasády v Dillí