ROZVOJOVÁ POMOC ZÍSKÁVÁ NOVÝ ROZMĚR – OCHRANU PROTI KYBERZLOČINU

Když se řekne rozvojová pomoc, málokdo si vybaví kyberprostor. Boj proti kyberzločinu se přesto stává oborem, ve kterém by Češi mohli být podobně úspěšní, jako když učí obyvatele chudších zemí pěstovat udržitelným způsobem zemědělské plodiny nebo zajišťovat dostatek pitné vody.

Ilustrace: Shutterstock

Zájem o české zkušenosti s bojem proti počítačové kriminalitě mají například země jako Senegal nebo Ghana. Zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničí pro kybernetický prostor Richard Kadlčák se o tom přesvědčil během červnových rozhovorů v obou afrických zemích. Spolu s ním představili české know-how tamním bezpečnostním institucím i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR a Nejvyššího státního zastupitelství.

Obě africké země zaujala možnost školení jejich expertů v oboru forenzní analýzy či dalších oblastech. Právě studijní pobyty v Česku se mají stát významnou součástí vzájemné rozvojové spolupráce. Senegalci i Ghaňané se zajímali také o příslušnou českou legislativu a celý tuzemský systém zajištění kybernetické bezpečnosti.

Odbor kybernetické bezpečnosti ministerstva zahraničí spolupracuje na těchto i dalších projektech mezinárodních aktivit s Odborem rozvojové spolupráce, Odborem ekonomické diplomacie i teritoriálními odbory.

Žádní elévové

Richard Kadlčák, který v Černínském paláci řídí Odbor kybernetické bezpečnosti, varuje před podceňováním úrovně, jíž už země jako Senegal či Ghana v oboru dosáhly. S obranou vůči počítačové kriminalitě mají nemalé zkušenosti a potřebují sdílení know-how na vysoké odborné úrovni. „Některé evropské představy o tom, že musíme vyrazit do afrických států a vysvětlovat jim, co je to ta kyberkriminalita, jsou odtržené od reality,“ zdůrazňuje Richard Kadlčák v rozhovoru pro časopis Moderní ekonomická diplomacie.

Červnová výměna zkušeností mimo jiné ukázala i na některá specifika obou afrických zemí. Bezpečnostní složky tam podle českého diplomata silně propojují téma kybernetické bezpečnosti s bojem proti terorismu. „Mají velké obavy z aktivit teroristických organizací na internetu,“ vysvětluje diplomat.

Plány v oblasti kybernetické bezpečnosti a mezinárodní spolupráce se však zdaleka netýkají pouze Afriky. Stejně jako v Senegalu a Ghaně prezentovala delegace v podobném složení české know-how už v březnu v Bosně a Hercegovině, která je pro Česko jednou z prioritních zemí rozvojové spolupráce. Čeští odborníci se v rámci tohoto pilotního projektu zaměřili zejména na předávání zkušeností státním zástupcům na celostátní, entitní i kantonální úrovni.

Nejen rozvojová pomoc

Dosavadní spolupráce se týká především školení pro policisty a vyšetřovatele nebo tvorby metodik a strategií. Češi se chystají svou nabídku pro zahraniční trhy ještě podstatně rozšířit nad rámec rozvojové pomoci. Některé země už signalizovaly zájem o podporu při ochraně před kybernetickými útoky, jejichž cílem není třeba krádež dat, ale destrukce. Ministerstvo zahraničí hodlá podpořit také aktivity českých firem, které by se mohly na zahraničních trzích prosadit se svými produkty v oblasti boje proti počítačové kriminalitě i klasické kybernetické bezpečnosti.

Záběr tuzemských společností je široký. Jak upozorňuje ekonomický diplomat Ondřej Picka, který donedávna působil v Sarajevu, česká společnost AML Academy například poskytuje v Bosně a Hercegovině výcvik odborníků bank v oblasti boje proti praní špinavých peněz a také organizuje pro bono školení pro místní instituce. Časopis MED v minulém čísle informoval, že firma Cogniware, jež se zaměřuje na využití umělé inteligence v různých bezpečnostních aplikacích, mimo jiné odzkoušela rozšíření trasování koronaviru o prvky umělé inteligence v Ugandě. Její technologie tam byla certifikována pro použití v epidemických vlnách. Společnost Compelson, která se proslavila forenzní analýzou mobilních telefonů a patří mezi šest předních světových firem v tomto oboru, poskytuje i poradenství policii a armádě zaměřené na ochranu telefonů. Compelson nabízí spolupráci dalším českým firmám i univerzitám v rámci spolupráce na zahraničních trzích.

Také Černínský palác hodlá podpořit zahraniční aktivity výzkumných ústavů a univerzit v oboru kybernetické bezpečnosti. Už nyní se mohou podílet na školení bezpečnostních expertů v rámci české rozvojové pomoci. Ministerstvo zahraničí zároveň připravuje finanční podporu mezinárodní akademické spolupráce ve formě seminářů, stáží či studijních pobytů. Podobná spolupráce vědců může přispět jak k posílení bezpečnosti jednotlivých zemí, tak výhledově přinášet nové příležitosti rovněž pro soukromý sektor.

Nové projekty, které by mohly zaujmout i v zahraničí, už vznikají také přímo na českých univerzitách. Tři přední české vysoké školy – Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně – před dvěma lety založily novou platformu pro spolupráci zaměřenou na kybernetickou bezpečnost pod názvem CyberSecurity Hub. Kromě společných odborných aktivit se zaměřují i na podporu průmyslu a firem nebo evropskou certifikaci špičkových technologií v oblasti kyberbezpečnosti.

České know-how míří do světa

O spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti mají přirozeně zájem také země, které jsou jako sousedé Ruska ohroženy agresivní politikou Kremlu. Česko nabízí know-how Moldavsku – v zájmu zabezpečení nepřetržité ochrany před kybernetickými útoky. Ukrajina zase jedná s Evropskou unií například o školení policejních odborníků na kyberzločin.

Regionem, ve kterém by se Češi mohli uplatnit se svým know-how i konkrétními nabídkami produktů, je celá široká oblast Indo-Pacifiku. Zmiňovaná společnost Compelson je velmi aktivní v Indii, nadějně se vyvíjí i její byznys v Japonsku. Ministerstvo zahraničí zařadilo kybernetickou bezpečnost mezi sektorové priority v rámci standardních aktivit ekonomické diplomacie.

Češi se zapojí také do evropského programu ESIWA, jehož cílem je posílená bezpečnostní spolupráce s asijskými zeměmi, sdílení dobré praxe, standardů a strategií. (ESIWA je anglická zkratka delšího názvu Enhancing Security cooperation In and With Asia.) U příležitosti významné podzimní mezinárodní akce – Cyber Week v Singapuru, na které se scházejí světové špičky v oboru kybernetické bezpečnosti, se uskuteční v rámci programu ESIWA také český seminář. Hlavními tématy budou zodpovědné chování státu v kybernetickém prostoru a ochrana zdravotnických zařízení. Zástupci české policie mají prezentovat zkušenosti z vyšetřování konkrétního útoku na nemocnici.

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět