PROGRAM PROPEA: BLÍZKÁ SETKÁNÍ NA DÁLKU

Program PROPEA umožňuje najmout si zkušené místní experty, kteří pomohou se založením pobočky, registrací výrobku, jeho uvedením na trh nebo hledáním distributora. Českým firmám tak pomáhá uchytit se i na náročných, vesměs vzdálených trzích, kde je osobní kontakt k nezaplacení.

Cekindo, realizátor programu PROPEA, sídlí ve Vietnamu v Ho Či Minově Městě, které je považováno za byznysové centrum země. Foto: Shutterstock

Společnost ZES Brno je renomovaný výrobce přístrojů pro pulzní magnetoterapii, které dodává i na tak náročné trhy, jako je Německo, Francie, Belgie nebo Španělsko. Firma loni řešila, jak své produkty dostat také do Vietnamu. Nakonec se rozhodla využít programu PROPEA (Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí), který umožňuje najmout si s podporou našich zastupitelských úřadů místní experty. „Získali jsme kompletní registraci našeho přístroje, a to včetně importní licence, což je klíčové pro hledání lokálního distributora pro naše projekty,“ popisuje Pavel Radosta, exportní manažer ZES Brno.

Nástroje PROPEA, který byl v pilotní fázi spuštěn na jaře 2020 v deseti zemích světa, loni ve Vietnamu využily ještě další dvě české firmy – jedna potřebovala registrovat své potravinové doplňky na tamním trhu, druhá zase chtěla vytvořit partnerskou síť pro dodávky vlastního softwarového produktu v oblasti digitalizace. Celkově šlo o služby v hodnotě kolem 300 tisíc korun, 70 % z toho kryla dotace z ministerstva zahraničí, zbytek doplatil klient. „Hlavním smyslem projektu bylo nabídnout českým firmám služby nad rámec běžných úkonů, které provádí zastupitelský úřad nebo kancelář CzechTrade, protože s ohledem na mezinárodně právní závazky některé činnosti český stát ve Vietnamu vykonávat nemůže,“ vysvětluje David Jarkulisch, ekonomický diplomat velvyslanectví v Hanoji. Typicky podle něj jde o založení firmy, registrace produktů, získání dovozní licence nebo třeba obstarání marketingových služeb. K tomu se přidal ještě druhý důvod, a tím byla pandemie nemoci covid-19. „Vznikla tu potřeba pomoci českým firmám, aby udržely povědomí o svých produktech a službách na zdejším trhu i bez osobní přítomnosti, která je ve Vietnamu za normálních okolností absolutně klíčová,“ dodává.

Letos by se měl projekt PROPEA ve Vietnamu posunout ještě o krok dál. Významný český výrobce vzduchotechniky totiž poptává komplexnější servis: od vypracování obchodního plánu pro vstup na vietnamský trh přes vyřízení vstupních formalit, registrace a certifikace produktu až po obstarání veškeré dovozní dokumentace a založení místní firmy.

Program PROPEA funguje i v Indonésii – byť s roční pauzou. V roce 2019 české velvyslanectví v Jakartě plnilo roli jednoho z průzkumníků, který pomáhal metodicky nastavit tento nový nástroj ekonomické diplomacie. Loni sice do realizační fáze Indonésie nepostoupila, letos ale do programu zařazena byla. A již se finalizuje první úspěšný projekt – etablování české farmaceutické společnosti na indonéském trhu. Další tři firmy sondují, jak by nástroj PROPEA efektivně využily. Lze přitom očekávat, že zájem českých firem o Indonésii o něco vzroste. Koncem letošního června vyjela do země podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR v čele s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, která se stihla na místě představit na čtyřech byznysových fórech. Nejen v samotné Jakartě, ale také na Západní Jávě, Severní Sumatře a v Acehu.

V INDONÉSII VEDE OBRANNÝ PRŮMYSL

Mise podpořená programem PROPED, jiným, již dobře etablovaným proexportním nástrojem, se zaměřila zejména na udržitelné využívání zdrojů, zpracování odpadů, vodohospodářství, čistění odpadních a průmyslově znečištěných vod, a také na sanaci po důlní činnosti a těžební hospodářství a geologický průzkum. Nejsou to ale jediné obory, kde by české firmy mohly uspět. „Největší objem exportu nyní dělá obranný průmysl, s výkyvy přichází úspěchy v energetice, nadějně se jeví železniční doprava a aktuálně se dobře profiluje také zdravotnictví,“ vyjmenovává šance Jakub Černý, ekonomický diplomat českého velvyslanectví v Jakartě. Jak ale dodává, Indonésie není jednoduchý trh. „Komplikací je mimo jiné nepřehledná a měnící se regulatorika a byrokratické překážky na různých úrovních. A samozřejmě i jazyková a kulturní bariéra v kombinaci s absencí veřejně dostupných zdrojů informací,“ vysvětluje Jakub Černý. A právě s těmito obtížemi umí českým firmám pomoci PROPEA.

Zmíněné projekty PROPEA ve Vietnamu i Indonésii mají jedno společné – tím, kdo službu namísto státu pro klienta obstarává a pomáhá odbourat nejrůznější bariéry, je Cekindo, mezinárodní poradenská firma s českými kořeny. Ministerstvo zahraničí si ji právě pro tyto dvě země jihovýchodní Asie vybralo jako realizátora. Jak název napovídá, šlo původně o česko-indonéskou společnost, která je dnes součástí singapurské skupiny In.Corp a má kanceláře v sedmi zemích regionu, kde se může opřít o silné lokální týmy. V Indonésii působí deset let a zaměstnává tu 130 lidí, z toho tvoří 90 procent místní síly. Ve Vietnamu, kde Cekindo sídlí v Ho Či Minově Městě, největší městské aglomeraci v zemi se skoro tolika obyvateli, co celé Česko, má pak 38 lokálních zaměstnanců a sedm cizinců. Svým klientům tak může nabídnout výbornou znalost místního prostředí, a navíc komunikaci v češtině.

NÍZKONÁKLADOVÉ PROJEKTY

Podle Tomáše Svobody, regionálního manažera Cekindo ve Vietnamu, je sedmdesátiprocentní dotace od státu pro firmy jednoznačnou motivací, byť je roční rozpočet programu PROPEA ve výši 500 tisíc korun na jednu zemi limitující. „Snažíme se dělat jednotlivé projekty nízkonákladově, aby se jich do toho objemu vešlo co nejvíce,“ říká Tomáš Svoboda s tím, že ve srovnání s ostatními zeměmi, kde má Cekindo své klienty, je pomoc ze strany českého státu spíše skromná. „Ve světě je hodně obdobných programů a grantů, stát většinou kryje více jak 80 procent nákladů. Působíme třeba v Singapuru, kde stát poskytuje dotaci 85 procent a rozpočet na program podobný PROPEA je v řádech milionů amerických dolarů,“ vysvětluje Tomáš Svoboda.

Program PROPEA loni v březnu vláda schválila v rámci takzvaného Nouzového balíčku. Letošní první řádný ročník se sice rozběhl až na jaře, dosavadní reakce českých firem ale ukazují, že PROPEA není jen nástrojem, který by měl pomáhat v krizové době. Pro řadu zemí platí, že navázat kontakty a uchytit se na tamním náročném trhu je bez podpory místních profesionálů jen velmi obtížné. A jistě to bude platit i v době, kdy nejrůznější cestovní restrikce v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 budou jen vzpomínkou na těžkou dobu.

BLAHOSLAV HRUŠKA 

PROJEKTY PROPEA

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) jsou programem Ministerstva zahraničních věcí ČR, který probíhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Schválila ho vláda v březnu 2020 jakou součást tzv. Nouzového balíčku. Realizátorem projektu je místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který pro české firmy zajistí specializované služby podle schváleného seznamu. Stát přitom hradí 70 procent ceny služby. Do projektu PROPEA je zahrnuto 17 států, rozpočet na jednu zemi je asi 500 tisíc korun, podle zájmu ho ale lze navýšit.

PROJEKTY PROPED

Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) se zaměřují na cílenou prezentaci českých firem na zahraničních trzích. Nejčastější formou jsou oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly či podnikatelské mise (včetně incomingových). Každý projekt je posuzován individuálně s ohledem na potenciální dopad pro české podnikatele a jejich nové příležitosti. Stát se snaží podpořit projekty v teritoriích a sektorech, které jsou relevantní pro český export, každá žádost je proto posuzována individuálně. Pro rok 2021 bylo vybráno 253 projektů, řada z nich ale kvůli restrikcím spojeným s epidemií nemoci covid-19 neproběhla.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět