Program B2B:

Jak propojit rozvojovou spolupráci s prosperitou firem

Podpora soukromého sektoru a udržitelného rozvoje v rozvojových zemích je jednou ze základních podmínek pro odstranění chudoby. Vždyť devět z deseti pracovních míst v rozvojových zemích je vytvořeno právě soukromým sektorem. Rozvojové trhy zároveň představují velkou příležitost pro malé i velké firmy, které se chystají rozšířit své působení. Ministerstvo zahraničních věcí ČR se proto snaží zajistit atraktivní nástroje pro finanční a technickou podporu českým firmám, které by na nových trzích mohly předat své know-how a navázat obchodní partnerství. K tomu účelu slouží dotační „Program B2B“ spravovaný Českou rozvojovou agenturou (ČRA). Cílem tohoto programu je snížit firmám riziko při vstupu na nové trhy a umožnit mimo jiné tvorbu podnikatelského plánu, díky kterému mohou zhodnotit budoucí finanční návratnost investovaných prostředků.

Stejně jako v loňském roce bude i letos program B2B, který založila Česká rozvojová agentura na podporu zapojování českého soukromého sektoru do rozvojové spolupráce, prezentován na MSV v Brně.

Program B2B existuje ve své stávající podobě od roku 2016 a těší se stále větší oblibě. Počet podaných žádostí se od roku 2014 zdvojnásobil ze 45 na 91 žádostí v roce 2016. ČRA byla ze svého rozpočtu schopna zadotovat téměř každého druhého podnikatele. Kvůli velké poptávce bylo vyhlášeno i dodatečné výběrové kolo v květnu 2017, do kterého se přihlásilo dalších 79 projektů, z nichž třetina byla podpořena. „Žadatelé musí přesvědčit komisi, že jejich podnikatelský záměr přispěje k rozvoji místního regionu, například zajištěním nových pracovních míst. Obvykle projekt řeší konkrétní rozvojový problém v dané zemi, jako je nedostatek pitné vody či zdrojů energie formou předání technologického know-how a zaškolením. Program B2B se liší od klasické rozvojové spolupráce tím, že chce, aby vybrané firmy měly z činnosti na rozvojových trzích v budoucnu i zisk, neboť jen úspěšná firma bude chtít v práci pokračovat a do cílové země dále investovat. Vybrány jsou proto ty projekty, které mají vyjasněné návazné financování, investora, vlastní vklad či komerční úvěr,“ říká Ludmila Leškovská, která má v České rozvojové agentuře Program B2B na starosti.

80 tun bio špaldy z Moldavska 

Mezi nejúspěšnější příklady patří česká firma PRO-BIO, která v rámci programu B2B ve spolupráci s moldavskými farmáři zajišťuje biocertifikaci výrobků pro následný odbyt na trzích Evropské unie. Ve spolupráci s Člověkem v tísni zajišťuje v Moldavsku praktické poradenství (tzv. polní dny), učí farmáře pěstovat v biokvalitě a pravidelně za nimi cestuje na vybrané demonstrační farmy. Ke dnešnímu dni je farmáři využíváno celkem 700 hektarů půdy na organickou produkci. Česká firma si zde rovněž založila moldavskou pobočku PRO-BIO ORGANIC s.r.l.,. která jen za rok dodala do Čech 80 tun špaldy. Nově vzniklá pracovní místa, ale především výnosné zemědělské hospodářství s organickými produkty, zajistí moldavské firmě dlouhodobou konkurenceschopnost. „Nově získané dovednosti jsou nejcennějším výsledkem naší spolupráce s firmou PRO-BIO. Je to spolehlivý partner, s nímž momentálně spolupracujeme se šesti farmami, kde testujeme různé druhy organických plodin. Přesvědčit místní farmáře o výhodách organické produkce bylo zpočátku obtížné, avšak z výsledků jsou dnes už všichni nadšení,“ říká moldavský podnikatel Vitalie Pintilei, který se po několika letech spolupráce s firmou PRO-BIO stal jejím místním obchodním zastupitelem. Nyní se firma snaží za podpory programu B2B prorazit na gruzínský trh, kde momentálně mapuje potenciál bioprodukce a jejího importu do České republiky.

Oblíbený Balkán a jihovýchodní Asie 

Čeští podnikatelé pomocí programu B2B pronikli už do mnoha zemí. Velké oblibě se těší Srbsko a Bosna a Hercegovina. V letošním roce je v obou zemích realizováno celkem 8 projektů. Mezi nejzajímavější projekt započatý tento rok v Bosně patří záměr českého podnikatele bosenského původu Ognjena Greba s názvem „Modernizace a rozvoj systému sušení a zpracování obilnin v regionu Brčko“. Ve spolupráci s místním zemědělským družstvem má v plánu zajistit výstavbu provozní jednotky na sušení a zpracování obilnin o kapacitě 1500 tun. Dosud totiž bosenští majitelé těchto sušiček využívali svého monopolního postavení. Farmáři si obilí mohli usušit za podmínky, že nasušené obilí prodají majiteli provozu za výhodnou cenu. Pokud s podmínkami nesouhlasili, vyšlo je sušení velmi draho. Nový český provoz bude fungovat s jednotnou cenou sušení pro všechny a s garantovanou výkupní cenou podle situace na trhu komodit. Do projektu jsou zapojeni také experti z Mendelovy Univerzity v Brně, kteří budou školit místní pracovníky v oblasti účelného nakládání s obilninami. Projekt je z poloviny financován žadatelem o dotaci.

Dalším regionem, o který je velký zájem, je jihovýchodní Asie, kde letos probíhá osm projektů. Zájem je i o Mongolsko, kam zamířilo přes program B2B celkem šest firem, v Gruzii pak bylo podpořeno sedm podnikatelských záměrů. Zatímco země Balkánu a Východního partnerství patří k nejatraktivnějším trhům pro malé a střední podnikatele, kteří se hlásí o podporu z programu B2B, jsou mezi nimi i tací, kteří si troufnou do náročnějších zemí. Například firma CzechTerra nyní pracuje na projektu „Přesné mapování nebezpečných oblastí bez přítomnosti geodeta v Afghánistánu“. Cílem je nabídnout vybraným afghánským regionům svou unikátní technologii, která umožňuje přesně mapovat oblasti či objekty za pomocí dronů, díky čemuž je možné získat přesné geodetické podklady i z nebezpečných lokalit. CzechTerra už má zkušenosti z Tádžikistánu, kde realizovala projekt financovaný Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět

Česká firma PRO-BIO ve spolupráci s moldavskými farmáři zajišťuje biocertifikaci výrobků pro následný odbyt na trzích Evropské unie.

Pitná voda pro každého Peruánce 

V hledáčku českých firem jsou čím dál více i vzdálené, avšak perspektivní trhy například v Latinské Americe. Firma Photon Water Technology míří letos do Peru, kde chce svým působením přispět k řešení akutního nedostatku kvalitní pitné vody. Nejhorší situace je v odlehlých oblastech Peru kvůli dlouhodobě se opakujícím povodním a následné kontaminaci vod. Projekt se orientuje na dodávky malých kontejnerových jednotek na úpravu vody. V havarijních situacích a v obdobích s kritickým nedostatkem vody je tak možné obyvatele zásobit kvalitní pitnou vodou. Projekt tím přímo reaguje na vizi prezidenta Peru, Pedra Pabla Kuczynského, který se od svého nástupu do funkce v loňském roce zavázal poskytnout přístup ke kvalitní pitné vodě každému peruánskému občanovi. Chystané investice peruánské vlády tak představují velkou příležitost pro české firmy, které mají v oblasti vodního hospodářství bohaté zkušenosti.

„Sledovat aktuální obchodní trendy v rozvojových zemích není snadné, a spousta příležitostí tak naším podnikatelům uniká. Česká rozvojová agentura se proto snaží poskytnout zájemcům co nejlepší poradenství. Ze zkušeností však dobře víme, že pro úspěšnou identifikaci je třeba být na místě dění. Z toho důvodu úzce spolupracujeme se skupinou zkušených podnikatelů a konzultantů, kteří díky své dlouholeté praxi umí odhadnout správnou chvíli pro vstup na nový trh. Naše skupina mentorů – jakéhosi poradního sboru B2B – se naštěstí stále rozrůstá. Již nyní máme odborníky pro Balkán, postsovětské státy, Vietnam, Angolu či země Latinské Ameriky. Tito zkušení odborníci poskytují konzultace jak nám, tak především zájemcům z řad firem, kteří si stále nejsou jisti, co je na nových trzích čeká. Například jedna z mentorek, Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka smíšené obchodní komory Česko-tichomořské aliance (ČESTA), úspěšně propojila právě firmu Photon Water Technology s Programem B2B a poskytuje jim pomoc při komunikaci s místními partery,“ vysvětluje Ludmila Leškovská z ČRA.

Česká rozvojová agentura se snaží přilákat co nejvíce firem, neboť díky velkému počtu žádostí může vybrat ty nejkvalitnější projekty. Počet schválených žádostí závisí na rozpočtu Programu B2B, který činil v letošním roce 20 mil. Kč. V průběhu dalších let se očekává jeho nárůst. „Z toho důvodu poskytujeme zájemcům konzultace v průběhu celého roku a v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (12. 10.) připravujeme v Exportním domě celodenní program včetně seminárních bloků zaměřených na Latinskou Ameriku, Angolu a země Balkánu,“ doplňuje Ludmila Leškovská.

FILIP ŠEBEK