Převrat v Myanmaru: nejistota, ale nové šance na obzoru

V Myanmaru moc v převzala armáda a vyhlásila výjimečný stav na dobu jednoho roku. K zásadním narušením podmínek pro obchodování dosud nedošlo. Budoucnost jakýchkoliv B2G obchodů však zůstává nejistá, rizikem pro domácí podnikatelské prostředí může být zesílená cenzura internetu. Nová situace může nicméně vytvořit příležitosti pro online služby. Také plány na zvýšení podpory zemědělství mohou vést k větší poptávce po zemědělských strojích, hnojivech a podobných výrobcích.

Ilustrační foto Shutterstock

Obecně lze konstatovat, že podmínky pro obchodní operace typu B2B nebyly zatím podstatně změněny. V prvním týdnu po převratu nedošlo k zásadním změnám v podmínkách pro vedení podnikatelských aktivit s myanmarskými partnery, také proto, že mnohá omezení již byla v platnosti i předtím v důsledku pandemie covid-19. Možnosti vyvážet, dovážet či realizovat finanční transakce dosud nebyly narušeny.

Obchody typu B2C mohou být do budoucna ovlivněny případnými změnami v kupní síle obyvatel a regulacemi vnitřního prostředí (s dopady zejména na e-commerce a telekomunikace). V případě B2G transakcí platí, že státní správa je v tuto chvíli v podstatě ochromena (vyjma rutinních úkonů typu celních procedur, vydávání dokladů a podobně) a není možné říci, za jako dlouho dojde k plné konsolidaci nového režimu a jak bude postupovat.

Výběr nově jmenovaných ministrů s ekonomickými portfolii a první kroky Státní správní rady, která vykonává nejvyšší exekutivní funkce v zemi, naznačují, že nový režim bude usilovat o udržení ekonomické stability a zaměřovat se na finanční sektor. 

Konec privilegia Facebooku?

Zcela zásadní dopad na fungování vnitřního trhu má razantní omezení dostupnosti sítě Facebook, k němuž došlo 4. února. V minulosti měl Facebook díky dohodám s poskytovateli připojení značně privilegované postavení na místním internetu a pro mnoho Barmánců se stal základní a často jedinou online platformou (uživateli byla více než třetina obyvatel). Mnohé firmy nemají vlastní webové stránky, ale pouze oficiální profily na Facebooku. Prostřednictvím Facebooku si mnohé hlavně menší podniky zřizovaly e-shopy a jejich fungování je nyní ohroženo, což vedle ekonomických dopadů může mít v současné pandemické době také dopady na veřejné zdraví (snížená možnost nakupovat online povede spotřebitele k častějším fyzickým návštěvám obchodů). Na druhou stranu pokud bude toto omezení fungovat déle, může zde vzniknout prostor pro celou řadu nových webových platforem.

V tuto chvíli není snadné predikovat, jaká bude ekonomická politika nového režimu, který postupně obsazuje vedení ministerstev a sestavuje svoji Státní správní radu. Dosud jmenovaní ekonomičtí ministři jsou vojáky ve výslužbě, kteří však po mnoho let zastávají odborné ekonomické pozice a sehráli významné role v počátečních reformách a otevření myanmarské ekonomiky v letech 2011-2016.

Nový ministr pro plánování, finance a průmysl U Win Shein zastával funkci náměstka na tomto ministerstvu v letech 2011-2016, kdy mimo jiné úspěšně vyjednal odpuštění některých zahraničních dluhů a podílel se na reformě finančního systému. Nový ministr pro investice a vnější ekonomické vztahy U Naing Oo byl stálým tajemníkem na tomto ministerstvu za předchozí vlády (2016-2021) a ve své funkci se podílel například na nové a mezi experty oceňované legislativě pro zvláštní ekonomické zóny. Nový guvernér centrální banky U Than Nyein zastával stejnou funkci v letech 2007-2013, v té době mimo jiné odpovídal za přechod místní měny na plovoucí kurz.

 

Úvodní kroky Státní správní rady se bezprostředně netýkají hospodářské politiky, jsou však patrné prostoje v některých procesech z důvodu výměny na nejvyšších patrech resortů a dočasné odkládání rozhodnutí. Nejvýrazněji se to nyní patrně projevuje při řešení budoucnosti Zvláštní ekonomické zóny Dawei, kde předchozí vláda koncem prosince 2020 vypověděla smlouvu s hlavním developerem zóny a v tuto chvíli neprobíhají již zahájená jednání o budoucnosti projektu.

První náznaky hospodářské politiky nové Státní správní rady lze vyčíst z dosavadních prohlášení. Již první den převratu generál Min Aung Hlaing, který správní radě předsedá, vyhlásil, že k prioritám nového režimu bude (vedle objasnění údajných volebních podvodů) patřit boj s pandemií koronaviru a finanční sektor. Záměry ohledně finančního sektoru vysvětlil na setkání se zástupci myanmarských bank, kde zmínil, že se chce zaměřit na větší rozšíření mikrofinancí a pojištění, snížení úrokových měr a důslednější digitalizaci sektoru (zvýšení podílu bezhotovostních plateb a zlepšení internetového bankovnictví). V ostatních sektorech ekonomiky nový režim zamýšlí pokračovat v již existující podpoře nahrazování dovážených produktů domácí výrobou a zároveň se plánuje zvýšená podpora zemědělství. Generál Min Aung Hlaing zdůraznil, že Státní rada během své dočasné správy země nezamýšlí zásadně měnit většinu dosud přijatých politik.

Světové trhy ne zcela přijaly vysvětlení, že převrat je drobným incidentem, po němž je možné se rychle vrátit k „business as usual“. Jako první na převrat prudce zareagovaly směnné kurzy myanmarského kyatu (MMK) vůči většině světových měn, při nichž kyat v prvních třech únorových dnech prudce klesl. Konkrétně v případě amerického dolaru se dne 5. února prodával 1 USD za 1407 MMK. Kyat tak poprvé od května 2020 překonal hranici 1400 MMK za USD a v podstatě během jednoho týdne smazal posílení, které měna získala také díky relativně dobrému zvládání koronavirové pandemie po většinu roku 2020.

Nový režim přislíbil pomoc zemědělcům. Foto Shutterstock

Asijští investoři mají informace z terénu

Jakkoliv měna nadále oslabuje, u většiny světových měn (EUR, USD, JPY, CNY, GBP) se míra poklesu postupně snížila. Změna trendu byla spíše mírná u západních měn (EUR, USD, GBP), zatímco u asijských měn došlo k výraznému zploštění křivky. Je třeba podotknout, že asijské země (Japonsko, Čína či Singapur) patří k nejvýznamnějším investorům v zemi, jejich finanční trhy se v případě Myanmaru rozhodují více na základě přímých informací z terénu a navíc operují ve velmi blízkých časových pásmech. V tomto ohledu lze kurzy kyatu vůči měnám jako japonský jen či singapurský dolar považovat za mnohem přesnější indikátory ekonomické kondice země.

Ke stanovení dopadů změny vedení země v dalších makroekonomických indikátorech (například míra inflace) zatím nejsou dostupná relevantní data.  Je otázkou, jaký bude dopad změny režimu na zahraniční investice. V tuto chvíli většina investorů spíše vyčkává, také proto, že státní orgány, které prověřují a schvalují zahraniční investice, nefungují na plný provoz (také v důsledku opatření proti pandemii zavedených v září 2020).

Agentura Fitch Solutions vydala velmi kritickou a hojně citovanou zprávu o vývoji v zemi. Její autoři uvádějí, že očekávají pozastavení implementace reforem směřujících ke zlepšení investičního prostředí v zemi. Není zcela jasné, proč se analytici z Fitch domnívají, že povýšení autora stávajících investičních reforem do funkce ministra povede k ohrožení těchto reforem.

Zahraniční analýzy jsou velmi opatrné

Agentury s vlastními informačními zdroji či pobočkami v zemi (např. Economist Intelligence Unit) jsou naopak v predikování budoucího vývoje značně opatrné už s přihlédnutím k faktu, že většinu investic v zemi i doposud realizovaly převážně asijské firmy a financovaly je převážně pomocí bank ze svých mateřských zemí. To mimo jiné znamená, že naprostá většina investorů v zemi může volit jiné strategie a být vázána jinými legislativními předpisy (například v oblasti sankcí) než investoři z Evropy a Severní Ameriky. Obecné zkušenosti z reakcí trhů na podobné události v zemích s převážně západními investory proto nelze přímo a bez dalších úprav použít. Velvyslanectví ČR v Rangúnu proto doporučuje firmám, které z důvodu svých obchodních záměrů analyzují vývoj v zemi, aby co nejvíce spoléhaly na analytické vstupy od agentur, které mají vlastní zastoupení přímo v Myanmaru.

Zastupitelský úřad ČR v Rangúnu velmi pozorně sleduje ekonomický vývoj v Myanmaru a o případných změnách v podnikatelských podmínkách, zejména pro obchodní výměnu mezi Českou republikou a Myanmarem, bude informovat. Firmy a organizace, které mají zájem o detailnější či specifické informace ohledně dopadů politických změn v zemi na konkrétní sektory či segmenty trhu, se v této věci mohou obrátit přímo na obchodně-ekonomický úsek našeho zastupitelského úřadu.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět