PODNIKATELSKÉ MISE OTEVÍRAJÍ DVEŘE ČESKÝM FIRMÁM

Tádžikistán, Libanon, Guatemala, Angola, Zambie či Jemen. To je jen příklad některých netradičních destinací, do kterých vedly víc než dvě stovky podnikatelských misí Svazu průmyslu a dopravy ČR za uplynulé tři desítky let.

Skupinová fotografie podnikatelů s ministrem zahraničí Janem Lipavským (uprostřed). Vedle ministra (na snímku z Indie vlevo) viceprezidentka SP ČR Milena Jabůrková. Foto: MZV ČR

Zcela první podnikatelská mise SP ČR zamířila v roce 1993 do Velké Británie a ještě tentýž rok exportéři společně s tehdejším ministrem zahraničních věcí Josefem Zieleniecem navštívili Mexiko, Venezuelu, Kolumbii a jihovýchodní Asii. Během třiceti let, kdy Svaz průmyslu mise vedené některým z čelních představitelů státu pořádá, navštívilo takto na pět tisíc firem více než stovku zemí celého světa. Nejčastěji podnikatelé s prezidenty, premiéry, ministry či představiteli parlamentu zavítali za byznysem do Asie.

MISE JAKO NÁSTROJ PODPORY EXPORTU

Podnikatelské mise patří mezi velmi efektivní nástroje podpory exportu. Účast na misi má většinou přímý a jistý dopad na vybudování obchodních vztahů v zahraničí. Podnikatelé mohou například využít byznysová jednání pod záštitou vysokých politických představitelů nebo se i přímo účastnit jednání s jejich politickými protějšky v dané zemi. Podnikatelské mise pomáhají firmám také s již rozpracovanými exportními projekty. Podnikatelé na nich často teprve zjišťují, jaké se jim na daném trhu otevírají možnosti, ať už na straně soukromých firem nebo ve veřejných zakázkách. Někdy jim mise pomůže oživit dřívější kontakty nebo se připomenout představitelům státu, s nimiž jednají o dodávkách pro veřejný sektor. Významným přínosem pro firmy je ale také setkání s ostatními českými podnikateli, kteří se mise účastní.

Doprovod politiků je v řadě zemí pro firmy klíčový. Dodává jim totiž v očích potenciálních obchodních partnerů větší důvěryhodnost a spolehlivost, a dostanou se tak k lidem, s nimiž by z Česka jen těžko navázali kontakt. V Asii, Latinské Americe, některých zemích Společenství nezávislých států či v arabském světě může mít fakt, že přijedete s ústavním činitelem, zásadní vliv na to, jak vás partner vnímá.

2023 – ROK PODPORY EXPORTU

Rok 2023 zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR označili jako rok exportu. Po covidové pauze, minulém roce ovlivněném začátkem války na Ukrajině a českým předsednictvím v Radě Evropské unie podnikatelé čekali na větší počet cest. Například v roce 2019 jen Svaz průmyslu a dopravy zorganizoval 13 doprovodných podnikatelských misí.

První pololetí tohoto roku bylo zatím z pohledu počtu misí rozhodně zajímavé. Za SP ČR jsme takto zorganizovali s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou misi do Vietnamu, Malajsie a na unikátní konferenci Rebuild Ukraine do Varšavy. S ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským jsme zavítali do Indie, s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou-Adamovou v březnu do Korejské republiky a na Tchaj-wan a v květnu do USA. V červnu se chystáme s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem do Chile a Uruguaye a s místopředsedou vlády Ivanem Bartošem do Japonska a Korejské republiky. Výčet těchto destinací jen za prvních šest měsíců tohoto roku za naši organizaci ukazuje podporu ze strany vlády a všech ústavních činitelů a jejich zájem na podpoře geografické a odvětvové diverzifikace českého exportu.

Šéf české diplomacie se zúčastnil i byznysového fóra v Dillí. Foto: MZV ČR

PŘÍKLAD EFEKTIVNÍ MISE DO INDIE

Příkladem efektivní doprovodné podnikatelské mise hned na začátku tohoto roku byla únorová cesta desítky tuzemských firem do Indie u příležitosti oficiální cesty ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Indie patří k významným obchodním partnerům České republiky v Asii se značným růstovým potenciálem. Česko-indické vztahy v oblasti hospodářské spolupráce mají dlouhou tradici. Obchodní obrat mezi oběma státy se v posledních letech pohyboval kolem 30 miliard korun s tím, že se snižoval podíl českého vývozu do Indie a naopak navyšoval podíl indických dovozů do Česka. Pandemie covid-19 tento trend ještě umocnila.

Také EU a Indie v posledních letech prohloubily své vztahy s ohledem na rychle se měnící geopolitické prostředí, sdílejí mnoho stejných zásad, hodnot a čelí mnoha stejným globálním výzvám. Indie je ale zároveň složitým trhem, který není jednoduché pochopit a navázat obchodní kontakty zabere hodně času. Je to tedy jeden z trhů, kde doprovodná podnikatelská mise má svůj jasný význam.

Český průmysl má v Indii velmi dobrou pověst, která se odvíjí od československé pomoci při industrializaci země. Ministerstvo zahraničních věcí ČR navíc dalo již před cestou jasný impulz k otevření strategického dialogu s Indií opřeného o téma inovací a spolupráci nejen v tradičních ekonomických vztazích, ale také ve vědě a výzkumu, obranně-průmyslové oblasti, kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, energetice, ICT nebo rozvoji chytrých měst.

Toto jasné směřování přispělo k tomu, že se v krátkém termínu podařilo sestavit odpovídající českou firemní delegaci, která v únoru doprovodila ministra Lipavského na oficiální cestě do Indie. Během návštěvy Dillí a Bombaje se podnikatelé zúčastnili obchodních fór a osobních jednání s místními firmami, v Dillí také fóra India Europe Business and Sustainability Conclave, které ministr jako jeden z čestných hostů zahajoval a jež poskytlo další příležitosti pro B2B networking.

Týmy ministra Lipavského a také českého velvyslanectví v Dillí firmy aktivně zapojovaly i do politické části jednání. Vybraní zástupci firem se tak měli možnost představit například přímo indickému ministru průmyslu a obchodu, a být tedy u jednání, které by se bez oficiální účasti českého ministra neuskutečnilo.

INOVACE A SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Téma inovací se stává stále velice účinným pojítkem jak pro mezinárodní jednání firem o možné spolupráci, tak i začátkem diskuze mezi firmami a jejich vědecko-výzkumnými experty a zástupci akademické sféry. Hned ve třech zemích se nám díky podnikatelským misím v tomto roce například otevřela možnost dále rozšířit český potenciál ve využití kvantových počítačů, tedy technologie, jejíž přínos mnozí přirovnávají významu objevu elektřiny. Firmy mohou totiž již dnes využít možností kvantových počítačů a značně urychlit a zefektivnit své testovací i výzkumné aktivity. Zároveň se tak otevírá prostor pro mezioborovou spolupráci a českým vysokým školám možnosti rozšíření svých mezinárodních aktivit a získání podpory při budování tuzemských kompetenčních center.

SYSTEMATICKÁ PODPORA

Podnikatelské mise doprovázející ústavní činitele na zahraničních cestách jsou efektivním nástrojem podpory exportu, ale zdaleka nejsou jediným nástrojem ekonomické diplomacie, který pomáhá českým exportérům. Dalším zajímavým příkladem jsou možnosti konzultací s ekonomickými diplomaty z celého světa, které se tradičně odehrávají na konci června v Praze. Jde o skutečný byznysový speed dating, při kterém mohou během dvou dnů exportéři velmi efektivně využít čas a zkonzultovat své obchodní příležitosti napříč celým světem. A to vše bez toho, že by museli opustit Českou republiku. Minulý rok jsme takto zabezpečili přes 2 000 jednání a podobný zájem očekáváme i tento rok. Pro podnikatele je to také příležitost osobního setkání s českými ekonomickými diplomaty, kteří jsou poté důležitými partnery právě i při podnikatelských misích v zahraničí.

MILENA JABŮRKOVÁ, viceprezidentka, Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět