PERU SE DERE DOPŘEDU, ČEŠI BY MĚLI BÝT U TOHO

Peru patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky Latinské Ameriky, letos má být tamní hospodářský růst dokonce nejvyšší v celém regionu. Země se dere dopředu a české firmy by u toho neměly chybět.

Zástupce společnosti Photon Water Technology rozdává pitnou vodu obyvatelům regionu Tacna. Foto: Photon Water Technology

Stabilní ekonomické tempo si Peru drží už několik let. V roce 2018 dosáhlo růstu hrubého domácího produktu o 4 procenta, svou nadprůměrnou pozici v rámci Latinské Ameriky si udrželo i v roce 2019 (2,6 % HDP) a letos má být regionálním lídrem s tempem 3,2 % HDP. To vše při dlouhodobě nízké inflaci (1,9 %). S ekonomickou expanzí zde roste i nová střední třída, která má zájem o moderní výrobky a technologie.

V zemi přitom existují jen velmi omezené průmyslové kapacity a drtivá většina výrobků s vyšší přidanou hodnotou se sem musí dovážet. Jedno z nejperspektivnějších odvětví pro české vývozce je v současnosti zdravotnictví. Příležitosti se zde rýsují i v oblasti environmentálních technologií a těžby. Rozvojový charakter země přitom umožňuje českým firmám využít při vstupu na trh nástrojů české rozvojové pomoci.

NADĚJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Za posledních deset let udělalo Peru významný pokrok směrem ke zlepšení zdravotní péče obyvatel. Státní rozpočet na zdravotnictví se za posledních pět let zvýšil o 66 % na letošních 18,5 miliardy peruánských solů (127 miliard korun), z toho je v přepočtu 6,6 miliard korun určeno na modernizaci zdravotnických zařízení. To je o třetinu více než loni. Na základě nového dekretu z listopadu 2019 také vláda začala pojišťovat 4 miliony sociálně slabších obyvatel, kteří dosud žádné pojištění neměli a nemohli tak lékařských služeb využívat. Jen během prvního týdne platnosti dekretu přibyl jeden milion nově pojištěných a očekává se tak růst poptávky po dodatečných veřejných zdravotnických zařízeních.

I nadále však Peru zaostává v poměru výdajů na zdravotnictví (5 % HDP) za regionálním průměrem (7,3 % HDP), což se projevuje v dostupnosti a kvalitě zdravotní péče. Čtyřicet procent všech lékařů je k dispozici pouze pacientům s vyššími příjmy.  V odlehlých regionech Amazonie nebo pohoří And, kde se lidé často potýkají s extrémní chudobou, je v průměru pouhých 6,2 lékařů na deset tisíc obyvatel. V těchto částech země leckdy v nemocnici naleznete pouze zdravotní sestry.

Vzhledem k nedostatkům veřejného zdravotnictví čím dál větší část obyvatel využívá služeb soukromých pojišťoven, které jim zaručí pokrytí nákladů v kvalitních, často velmi luxusních soukromých klinikách. S tím roste i poptávka po nejnovějších zdravotnických technologiích. V letech 2017–2018 se sem nejvíc dovážely anesteziologické přístroje, endoskopické věže, infuzní čerpadla, katetrizační laboratoře, laparoskopické přístroje a mamografická zařízení.

Díky rozšiřování přístupu ke zdravotní péči je možné zároveň očekávat, že peruánské nemocnice budou ve větší míře nakupovat klasické zdravotnické prostředky, protézy nebo ortopedické, zubní, oftalmologické a respirační pomůcky.​

Darovaný inkubátor v nemocnici Maria Auxiliadora v Limě. Foto: Velvyslanectví ČR v Limě

NÁSTUP INKUBÁTORŮ

Češi si loni udělali dobré jméno díky dodávkám inkubátoru a fototerapeutické lampy značky TSE pro nemocnici Maria Auxiliadora v jedné z nejchudších čtvrtí Limy. Šlo o dar v rámci oficiální české rozvojové pomoci. Českobudějovická společnost TSE následně v Peru prodala desítky dalších inkubátorů do nemocnic v regionech Cajamarca, Lambayeque a Ica.

Exportéři ale musí počítat s tím, že cesta na peruánský trh může být kvůli striktním pravidlům poměrně složitá. Pro dovoz zdravotních pomůcek je nezbytná zdravotnická licence vydávaná ministerstvem zdravotnictví. Licenci může obdržet pouze subjekt zaregistrovaný v Peru, proto si musí každý dovozce nalézt v zemi distributora či místního zástupce.

Také získání licence na výstavbu nového zdravotnického zařízení v Peru je poměrně komplikované. Jednou z možností, jak se vyhnout složitým procedurám, je využití modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Peru má jeden z nejlépe ohodnocených mechanismů PPP v regionu Latinské Ameriky, zejména co se týká výstavby sociálně prospěšné infrastruktury. Současným lídrem zdravotnických projektů PPP v Peru je španělská investiční skupina Ribera Salud.

VODA, ODPADY, ZALESŇOVÁNÍ

V Peru stále existují značné rozdíly v přístupu obyvatel k základním službám. 3,4 miliónu (11 %) Peruánců nemá přístup k pitné vodě a 8,3 miliónů (27 %) ke kanalizaci. Ve státním rozpočtu na rok 2020 proto vláda rezervovala 3,7 miliard peruánských solů (26 miliard korun) na sanační projekty, převážně v provinciích. Dosažení 100 % pokrytí pitnou vodou a kanalizací by ale podle dostupných odhadů vyžadovalo zhruba čtrnáctkrát tolik, a proto vláda částečně spoléhá na soukromé investice v rámci mechanismu PPP.

Od prosince 2019 například městská vodárna v Limě odkupuje pitnou vodu od soukromých firem, které jsou schopny postavit si vlastní čističky, s garantovanou platbou za předem dohodnuté objemy. To je velká příležitost pro české firmy se specializací na čištění a úpravu vody. Z českých firem je zde v tomto sektoru aktivní firma Photon Water Technology, která v rámci programu B2B České rozvojové agentury v posledních dvou letech nainstalovala úpravny vody v regionu Tacna.

Velkým problémem je i nedostatečné zpracování pevného odpadu. V Peru se denně vygeneruje 19 tisíc tun odpadků (z toho polovina jen v Limě), z nichž pouze 15 % se recykluje a více než polovina končí na neformálních, často velmi toxických skládkách, rozložených leckdy i na několika hektarech. Peru proto přijalo akční plán postupného přechodu ekonomiky na oběhové hospodářství, který počítá s řadou pobídek pro regionální vlády investující do moderních technologií na zpracování odpadu.

Země navíc čelí negativním dopadům nešetrného využívání přírodních zdrojů. Kvůli těžbě došlo na mnoha místech ke kontaminaci vody i půdy karcinogenním arzenikem, olovem a rtutí. Taková je situace například v regionu Madre de Dios, který navíc kvůli dlouhodobé nelegální těžbě přišel i o 50 tisíc hektarů amazonského pralesa. Region loni navštívil český ministr životního prostředí Richard Brabec s početnou delegací podnikatelů, mimo jiné potenciálních dodavatelů technologií pro dekontaminaci či zalesňování. V návaznosti na návštěvu ministra podepsala regionální vláda Madre de Dios dohodu o spolupráci s českou firmou GeoRespect, která se zabývá geomorfologií krajiny a má díky programu B2B České rozvojové agentury již zkušenosti z jiných regionů Peru.

INVESTICE DO TĚŽBY

Peru patří mezi přední vývozce vzácných kovů: mědi a stříbra (2. místo na světě), zinku (3.) a zlata (6.). Výjimečná výše jejich rezerv (například u stříbra až 22 % světových rezerv) přitom slibuje velký potenciál i do budoucna, což nutí vládu k neustálým investicím do nových nalezišť. To nahrává českým dodavatelům těžebních technologií a rezistentních materiálů pro povrchové a hlubinné doly. České výrobky z tohoto sektoru velmi zaujaly na jednom z největších těžebních veletrhů v regionu – PERUMIN – v Arequipě v září 2019. V současnosti se připravuje mise zástupců peruánského těžebního průmyslu do ČR, kde budou moci české technologie vyzkoušet v praxi.

RADKA SIBILLE, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Limě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět