OKOLO FRÝDKU GLOBÁLNÍ DÁLNICE

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje už deset let pomáhá tuzemským podnikatelům navazovat kontakty v zahraničí prostřednictvím mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. Před dvěma lety komora své služby ještě významně rozšířila – šéfka jejího ostravského úřadu Natálie Šitavancová jako krajská exportní specialistka využívá kontaktů na ministerstvo zahraničí a české zastupitelské úřady po celém světě.

Ostrava byla mezi prvními českými městy, v nichž začali působit krajští exportní specialisté. Foto: Shutterstock

​Podnikatelský příběh firmy Navínko, která dnes zastupuje španělské vinaře v Česku, začal na Úřadu práce ve Frýdku-Místku. Ten ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje organizuje pravidelný seminář – Byznys klub pro začínající podnikatele. Loni se na něj zapsala také Hana Vrublová, jejíž vizí byl internetový obchod, který nabídne českým zákazníkům kvalitní vína z rodinných vinařství z tuzemska i zahraničí.

Moravskoslezská komora je jedním ze šesti tuzemských partnerů světové sítě Enterprise Europe Network (EEN) a díky tomu dokáže českým podnikatelům i výzkumným institucím zprostředkovat kontakty s partnery v zahraničí. Pomohla i Haně Vrublové – nejdříve s vypracováním marketingové strategie a následně i s navázáním kontaktů ve Španělsku. Zakladatelka startupu Navínko pak společně s dalšími podnikateli vyrazila na podnikatelskou misi do regionu La Rioja. Nejdříve musela překonávat jistou nedůvěru španělských vinařů k začínající firmě, ale dnes už s nimi intenzivně spolupracuje.

ANONYMNÍ DATABÁZE

Síť EEN sdružuje přes 600 institucí v šedesáti zemích světa. Natálie Šitavancová společně se dvěma dalšími kolegy z úřadu komory, kteří mají služby EEN na starosti, nabízí mimo jiné odborné poradenství zdarma menším moravskoslezským společnostem. „Obvykle jde o firmy, které nemají vlastní exportní oddělení a potřebují koučink,“ říká ředitelka úřadu.

Začínající exportéři a importéři se od ní a jejích spolupracovníků dozvědí, jak najít obchodního partnera, jak založit zahraniční pobočku nebo na jaké zahraniční trhy by se měli zaměřit. Mohou také vložit firemní profily do mezinárodní databáze – a to anonymně bez uvedení svého názvu, zato s informacemi o tom, co nabízejí a očekávají od svého zahraničního partnera. Každý rok se podle Natálie Šitavancové takto podaří najít partnery pro zhruba deset českých firem.

Krajská komora vyhledává partnery nejen pro obchodní, ale také pro technologickou a vědecko-výzkumnou spolupráci. Rozsáhlé světové sítě EEN mohou využít i firmy, které přicházejí s průmyslovými inovacemi, nebo univerzity. Natálie Šitavancová společně se svými kolegy dokáže najít partnera i pro projektové řešení nebo pro výzkumnou spolupráci v rámci evropského programu Horizont 2020.

Aktivity v rámci sítě EEN financuje Evropská komise a národní instituce – v Česku ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podnikatelská mise do srbské Vojvodiny – Natálie Šitavancová osmá zleva. Foto: KHK MSK

RYCHLÉ INFORMACE A KONTAKTY

Když se před dvěma lety objevila možnost služby nabízené podnikatelům dále rozšířit díky projektu krajských exportních specialistů, na němž se Hospodářská komora ČR dohodla s ministerstvem zahraničí, Natálie Šitavancová ji bez váhání využila. „Díky naší spolupráci se zastupitelskými úřady v zahraničí se firmy mohou dostat k rychlým a užitečným informacím. Ekonomičtí diplomaté často pomohou rychle navázat kontakt se zajímavým zahraničním partnerem,“ popisuje ředitelka úřadu komory přidanou hodnotu své pozice krajské exportní specialistky. Exportéři se mohou například dozvědět, jaké vyřizování formalit je na daném trhu čeká – včetně různých certifikátů a osvědčení.

Ve spolupráci s ministerstvem zahraničí se loni uskutečnily podnikatelské mise moravskoslezských firem do Německa, Srbska nebo Ruska. Další zahraniční výjezdy letos znemožnila pandemie koronaviru, chystají se ale další mise na příští rok – například do Pobaltí a Skandinávie. Tradiční semináře pro exportéry, kteří na nich získávají informace i od ekonomických diplomatů, prozatím nahradily webináře.

Natálie Šitavancová zdůraznila, že účast českého diplomata při obchodních jednáních tuzemských firem v zahraničí jim může významně pomoci. Navzdory zažitým představám to neplatí jenom na vzdálených trzích, ale i v Evropské unii – včetně Německa. Posiluje se tím důvěryhodnost firem v očích tamních partnerů.

PŘES NĚMECKO DO SRBSKA

Ideální je, když se podaří propojit spolupráci s ministerstvem zahraničí s aktivitami v rámci sítě EEN. Příkladem může být právě loňská mise do Německa zaměřená na informační a další moderní technologie, na kterou vyrazilo třicet zástupců moravskoslezských firem. Měla tři části – na organizaci cesty do Drážďan a na veletrh do Hannoveru se podílely české zastupitelské úřady, zatímco v Barlebenu u Magdeburgu to byla velká akce EEN. Na ní se sešli nejenom čeští a němečtí manažeři, ale také představitelé firem z dalších států včetně Ruska a Ukrajiny, dohromady zástupci více než sta společností.

Ukázalo se, že setkání v jedné zemi jako Německo může dát dohromady byznysmeny z úplně jiných států – třeba Česka a Srbska. Zástupce srbské zemědělské firmy Rideto sice v Barlebenu přímo českého partnera nenašel, ale obrátil se na pracovníka sítě EEN z Ostravy. Ten pak zprostředkoval kontakt se společností Ekovermes z Pustějova na Novojičínsku, která už od roku 1990 chová kalifornské žížaly a vyrábí organická hnojiva. Firmy Rideto a Ekovermes se později dohodly na spolupráci a staly se vzájemnými obchodními zástupci produktů svého partnera ve svých zemích.

Srbsko patří podle Natálie Šitavancové mezi trhy, o které se její klienti z řad podnikatelů zajímají nejvíce. Pomáhají tomu i její kontakty se zástupcem EEN v Novém Sadu v srbské Vojvodině. Kromě tradičních exportních destinací jako Polsko a Slovensko, kde už často ani asistence Hospodářské komory není zapotřebí, je mezi malými a středními firmami v Moravskoslezsku velký zájem zvláště o Německo, Rakousko a Srbsko. Po obchodních možnostech třeba v Rusku a dalších zemích bývalého Sovětského svazu nyní spíše pošilhávají, a roste zájem také o vzdálenější mimoevropská teritoria. Na teritoriálních seminářích v Ostravě se probíraly obchodní příležitosti v asijských i afrických státech jako Indonésie, Thajsko, Egypt nebo Alžírsko.

​Krajská komora pomáhá zprostředkovávat rozhovory mezi českými a zahraničními firmami na různých akcích a veletrzích – například v Barlebenu u Magdeburgu. Foto: KHK MSK

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Letošní koronavirová krize paradoxně více zaměřila pozornost krajské komory do Polska. Vzhledem k tomu, že se mnoho obyvatel Moravskoslezska domluví polsky a podnikatelé si v sousední zemi dokáží vytvářet kontakty sami, komora za normální situace s dobýváním tamního trhu příliš pomáhat nemusí. V době uzavírání ekonomiky i hranic však bylo nutné reagovat na rostoucí problémy některých firem a řešit potíže pendlerů.

Odborníci moravskoslezské komory zajišťovali poradenství ohledně možnosti čerpání podpory z polských protikrizových programů a ve spolupráci s polskou právní kanceláří se zaměřili i na pomoc s vymáháním pohledávek. Tento unikátní servis pro české podnikatele přitáhl pozornost v dalších krajích. O ostravské zkušenosti s vymáháním pohledávek v zahraničí se začala zajímat například i další komora z pohraniční oblasti – Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou.

Specifický charakter má také spolupráce se Slovenskem, které čeští podnikatelé obvykle považují za skoro domácí trh. Krajská hospodářská komora v Ostravě ale společně s komorou v Žilině realizovala projekt přeshraniční spolupráce v rámci evropského programu Interreg, a vzniklo tak kontaktní centrum česko-slovenské spolupráce.

„Podnikatelé se v případě Slovenska zajímají třeba i o pravidla vysílání pracovníků, kde se mají registrovat a co vše mají splnit,“ dodává Natálie Šitavancová k aktivitám komory, které se týkají po Německu druhého největšího exportního trhu České republiky.

 MORAVSKOSLEZSKO – ZÁKLADNA EXPORTNÍCH FIREM

Moravskoslezský kraj je silnou základnou exportních firem – větší či menší aktivity na zahraničních trzích má zhruba deset tisíc tamních společností. Poptávka po exportním poradenství je zde vysoká, což je také jeden z hlavních důvodů, proč se Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje stala před deseti lety jedním ze šesti partnerů sítě Enterprise Europe Network (EEN) v České republice. Ostrava byla mezi prvními českými městy, která začala nabízet služby krajského exportního specialisty ve spolupráci s ministerstvem zahraničí.

V roce 2019 navštívilo konference a semináře krajské komory kolem 250 účastníků, její pracovníci poskytli 165 bezplatných individuálních poradenských služeb. Komora dále podporuje účast moravskoslezských firem na různých akcích a veletrzích, která je spojena s větším množství dvoustranných schůzek s potenciálními partnery typu B2B (business-to-business).

Šíři tematického záběru komory ukazuje její aktivní zapojení do tří různých sektorových skupin EEN zaměřených na ekologii, kreativní průmysl (včetně například počítačových her) a klastry – odvětvová sdružení firem. Moravskoslezsko se podle krajské exportní specialistky Natálie Šitavancové mění na inovativní kraj a už přilákalo řadu investorů do odvětví IT, elektroniky nebo automobilového průmyslu. Ostrava se profiluje i jako centrum výzkumu a vývoje moderních environmentálních technologií. Tradiční těžký průmysl dnes tvoří 40 procent krajského hrubého domácího produktu.

JAN ŽIŽKA

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět