ODPAD NEMUSÍ BÝT JEN ZÁTĚŽÍ

Dvě brněnské společnosti předávají s podporou České rozvojové agentury nemocnicím své know-how, jak postavit šetrnou a ekologickou spalovnu a zužitkovat přitom teplo.

Hořící nemocniční odpad v etiopském Bahir Daru vydává dusivý dým. Jiný způsob likvidace tu neznají. Foto: Eveco Brno​

Nemocnice Felege Hiwot v Bahir Daru, jednom z největších měst Etiopie, patří mezi instituce, kde si humanitární a rozvojové organizace podávají dveře. Své projekty zaměřené na poskytování materiální pomoci i předávání lékařského know-how tu mají Britové, Američané i Australané. Zatímco péči o nemocné se postupně daří zlepšovat, v zadním traktu nemocnice, kam se pacienti ani zahraniční donoři nedostanou, jsou k vidění scény jak z apokalyptického filmu. Biologický odpad se tu na hromadách povaluje spolu s použitým zdravotnickým materiálem a obaly od léků. „Likvidace tu probíhá tím nejhorším možným způsobem. Čas od času se odpad nahrne do jámy a zapálí,“ ukazuje na fotografie zahalené do černého dýmu Jan Hanus z firmy Eveco Brno, který nemocnici loni na podzim navštívil.

Snímky z krajně neekologického zacházení s nemocničním odpadem, který patří mezi toxické materiály, nevznikly náhodou. Brněnská firma, která se specializuje na energetické využití odpadů a čištění spalin a odpadních plynů, v Etiopii finišuje projekt spolufinancovaný z Programu B2B České rozvojové agentury (ČRA). Jeho cílem je předat projektovou dokumentaci, která by vedení nemocnice Felege Hiwot umožnila vypsat výběrové řízení na spalovnu nemocničních odpadů.

S touto technologií má Eveco Brno velké zkušenosti. V Česku stojí jako generální dodavatel za „Valentýnou“, jednou z nejmodernějších spaloven, která vyrostla v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ani rozvojové projekty nejsou pro firmu neznámým terénem. Loni Eveco Brno v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP) představilo projekt ekologicky šetrné spalovny pro porodnici a nemocnici v moldavském Kišiněvě.

Užitečné odpadní teplo

Jak ale upozorňuje Jan Hanus, technologie nejde jen jednoduše nakopírovat. Každý projekt je na míru šitý místním podmínkám. „Třeba v Etiopii není plynové vedení, navrhli jsme proto naftové hořáky,“ vysvětluje. A specifický bude i způsob využití odpadního tepla. Zatímco běžně se využívá třeba pro vytápění nebo provoz jídelny, v Bahir Daru nalezli brněnští inženýři jiný benefit. „Nemocniční prádlo se tu pere v kádích a studené vodě, v projektu jsou proto navrženy tři zásobníky na teplou vodu. Ta se může využívat i ve sprchách, a to nejen pro pacienty, ale i chudší obyvatele v prostorách veřejné umývárny,“ líčí Jan Hanus.

Eveco Brno počítá s tím, že nová spalovna bude postavena s dostatečnou rezervou v objemu odpadu, který dokáže šetrně zneškodnit a vyrobit přitom teplo. Felege Hiwot totiž staví novou nemocniční budovu, a tak je logické, že hmoty ke spálení bude přibývat. Vzhledem k tomu, že je financování samotné výstavby nejisté, navrhli projektanti projekt rozfázovat. V prvním kroku se počítá se samotným spalováním, ve druhém s využitím tepla a třetí fáze by měla navázat čistěním spalin. „I když je projektová dokumentace naším dílem, neznamená to, že bychom v Etiopii museli nutně stavět my. Technologii je schopna dodat i jiná firma s dostatečnými zkušenostmi a know-how v oboru,“ dodává Jan Hanus.

Podle Jaromíra Nováka ze společnosti Holistic Solutions, která na projektu spolupracuje a dobře zná etiopské prostředí, je rozfázování stavby velké plus. „Není třeba hned pořizovat technologický celek, již samotné spalování by bylo z ekologického hlediska obrovským skokem vpřed. A samozřejmě svou roli hrají i finance. Byť má tento projekt plnou politickou podporu z etiopské strany, není možné jen čekat na vládní investici. Je třeba hledat zahraniční donory, včetně těch českých,“ vysvětluje konzultant. 

Projekt by Eveco Brno chtělo dokončit a předat letos na podzim. Již teď se může pochlubit „vedlejším produktem“, který na počátku nikdo neplánoval, výrazně ale nemocnici pomůže. Jde o orientační plán areálu s barevně vyznačenými bloky, z něhož lze snadno zjistit, kde se jaká část nemocnice nachází. Vznikl na základě satelitních snímků a osobního průzkumu terénu. „S překvapením jsme zjistili, že tu nic takového neexistuje, a tak jsme jim náš interní výstup předali k dalšímu využití,“ zakončuje brněnský projektant.

Odpadní teplo ze spalovny navržené Čechy by mohlo ohřívat vodu i pro tuto nemocniční prádelnu. Foto: Eveco Brno​

Tři scénáře pro Vietnam

Efektivní nakládání s odpady patří mezi silnou doménu české rozvojové spolupráce. Svědčí o tom i aktivity společnosti Mevos, která ve spolupráci s firmou Damaris a s podporou ČRA ve Vietnamu řeší podobný projekt jako její brněnští kolegové v Etiopii – energetické využití nemocničního odpadu. Obě firmy nejprve loni vypracovaly studii proveditelnosti pro vytipovanou nemocnici, letos se chtějí posunout ke konkrétním návrhům environmentálně šetrných a zároveň i ekonomicky atraktivních řešení, jak nakládat s nemocničním odpadem.

V hledáčku inženýrů se v loňském projektu ocitla nemocnice ve městě Thai Nguyen na severu Vietnamu, která bude mít po dostavbě 455 lůžek a výhledově lze počítat s další pobočkou v nedalekém městě Ba Hang s 300 lůžky. Na základě studie proveditelnosti, která vyhodnotila veškeré technické i místní aspekty, nemocnice dospěla k názoru, že čistě bez dotací či donorské podpory není vlastní spalovna o takové kapacitě ekonomicky návratná. Firma Mevos, která má s inženýringem i rozvojovými projekty dlouholeté zkušenosti, proto doporučila další možné varianty. Kromě dotace by pro vietnamskou nemocnici bylo další možností zpracovávat za úplatu i nemocniční odpad odjinud, vlastní spalovna by byla ekonomicky soběstačná i za situace rostoucích cen za externí likvidaci odpadu.

V dalším rozvojovém projektu se obě firmy na základě zkušeností z Thai Nguyenu zaměřily na tři vytipované scénáře, které by pomohly dalším vietnamským nemocnicím. „Naše studie cílí na centrální spalovnu nemocničního odpadu pro Hanoj a lokální spalovnu pro Ústřední nemocnici ve městě Hue. V obou případech se počítá s energetickým využitím odpadního tepla. Třetí možností je dekontaminační jednotka pro některou z hanojských nemocnic pro roční objem nemocničního odpadu 200 tun,“ vysvětluje Iva Vojtová, jednatelka společnosti Mevos.

„Ve Vietnamu se řada zdravotnických materiálů používá po sterilizaci opakovaně, nemocnice tak produkují méně odpadu, než je v Česku běžné. Vietnamské kliniky také téměř nepotřebují využívat odpadní teplo pro vytápění, využívají spíše elektrickou energii a chlad pro klimatizaci. Proto je nutné české technologie adaptovat a navrhnout řešení přímo na míru,“ doplňuje Marek Šarlej, jednatel společnosti Damaris.

Projekt získal podporu Vietnamského fondu životního prostředí, což by mu mělo umožnit snazší hledání případného investora. Jak ale říká jednatelka Mevosu, důležité je, že se podnikatelské a investiční prostředí ve Vietnamu celkově mění. „Země připravila nový zákon o investičních pobídkách, který obsahuje důraz na zdravotnickou a enviromentální problematiku. Tedy oblasti, které české firmy umějí. Doufáme proto, že náš projekt zasadí podhoubí pro českého investora nebo pro společnost, která technologii do země dodá a postaví,“ dodává Iva Vojtová.

BLAHOSLAV HRUŠKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět