OBRANNÝ EXPORT PODPOŘÍ NOVÁ AGENTURA

Čeští exportéři zbraní a dalších výrobků pro obranný průmysl jsou v posledních letech pod velkým tlakem, aby se za kvalitu jejich výrobků zaručil stát. Mnoho zemí světa požaduje přímý obchod s českou vládou, nikoliv s jednotlivými firmami. Ministerstvo obrany proto od začátku příštího roku zřizuje novou agenturu, přes kterou budou moci tuzemské společnosti vojenský materiál do zahraničí prodávat.

Možnost uzavírat kontrakty G2G je důležitá také pro tradičního českého výrobce letadel – Aero Vodochody. Foto: Katshuhiko Tokunaga, Aero Vodochody

Obchodní transakce v obranném průmyslu se stále více domlouvají po linii G2G, tedy vláda-vláda (Government-to-Government). „Je to celosvětový trend,“ řekl v rozhovoru pro MED náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný. Za poslední dva až tři roky podle něj výrazně vzrostl počet žádostí českých firem o státní garance. Stávalo se, že vlády některých zemí odmítaly výrobky od tuzemských soukromých společností kupovat a dávaly najevo, že preferují jednání se zástupci českého státu.

Nyní budou moci čeští exportéři prodávat prostřednictvím nové agentury. To znamená silnou záruku státu, který přebírá značnou odpovědnost, a firmy musí počítat se splněním řady kritérií. „Prodávané výrobky budou muset projít certifikačním procesem, který zajišťuje Vojenský technický ústav, a také standardní kontrolou kvality,“ zdůraznil Tomáš Kopečný. Obecně platí, že agentura se zaměří na prodej zbraní či vojenské techniky, které už využívá česká armáda. Náměstek pro řízení průmyslové spolupráce nevylučuje, že ministerstvo v odůvodněných případech schválí výjimky z tohoto pravidla.

Agentura bude spadat pod ministra obrany a bude ji řídit sekce průmyslové spolupráce tohoto rezortu. Může podpořit export různých špičkových výrobků tuzemského průmyslu – od letounů přes radary, vojenská vozidla, malé ruční zbraně až po různé softwarové systémy.

ČESKÉ VÝROBKY

Podpora se má týkat výrobků, jež vyrobí české firmy na území České republiky. Tomáš Kopečný připomíná, že žádný produkt obranného průmyslu v současném světě nevzniká ze 100 procent jenom v jedné zemi, klíčové ale je, aby tuzemská společnost byla takzvaným integrátorem – dodavatelem finálního výrobku.

Garance agentury ministerstva obrany doplní záruky finančního charakteru. Financování vývozu zajistí po splnění příslušných ekonomických kritérií jednotlivých exportních projektů státní Česká exportní banka nebo komerční banky s pojištěním státní pojišťovny EGAP. Na zapojení státních finančních institucí do nového systému se ministerstvo obrany dohodlo s ministerstvem financí.

O novém systému podpory exportu českých zbrojovek zástupci rezortu obrany zároveň jednali s ministerstvy zahraničí i průmyslu a obchodu. Všechny tyto státní úřady se chystají spolupracovat i po vzniku nové agentury. Ministerstvo zahraničí se bude vyjadřovat zvláště k zahraničněpolitickým a geopolitickým souvislostem vývozu vojenského materiálu do konkrétních zemí. „Aktivity agentury pochopitelně musí být v souladu s českými zahraničněpolitickými zájmy,“ dodává Tomáš Kopečný.

V jednom z videospotů o českých firmách se představí také společnost ERA z Pardubic – výrobce pasivních radiolokačních systémů. Jednotlivé firmy představuje náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný. Foto: ERA

EVROPSKÁ INSPIRACE

Pražské ministerstvo obrany už má s mezivládními obchodními transakcemi zkušenosti, zatím se ale týkaly nákupů pro českou armádu. Na základě G2G dohody si Česko pronajalo od Švédska stíhací letouny Gripen, podobným způsobem česká vláda nakoupila například víceúčelové vrtulníky od Spojených států a dojednala nákup mobilních protivzdušných radarů z Izraele.

Myšlenkou, jak využít model G2G pro prodej českých výrobků do zahraničí, se Tomáš Kopečný zabýval delší dobu. Jeho osobně zpočátku zaujal izraelský model, reálnou inspiraci však nabídly země Evropské unie, které se podobně jako Česko řídí pravidly Jednotného vnitřního trhu EU.

Čeští odborníci, kteří připravovali vznik agentury, tak využili poznatků zvláště z Francie a Španělska, do jisté míry i Švédska, Itálie a Velké Británie, která už ale mezitím z EU vystoupila. Důležité byly podle náměstka Kopečného i konzultace se zástupci tuzemského obranného průmyslu: „Velmi jsme usilovali o to, aby nový model odpovídal možnostem a potřebám českých firem.“

Tomáš Kopečný poznamenává, že úvahy o zapojení státu do prodeje výrobků obranného průmyslu prošly v posledních letech velkými změnami, což souvisí s celosvětovým vývojem. Před pěti či deseti lety o agentuře pro kontrakty G2G prakticky nikdo v Česku neuvažoval. Dnes ale mezivládní obchodní transakce nejsou výjimkou ani na jednotném vnitřním trhu EU: „První dohodu G2G uzavřela v roce 2018 Francie s Belgií.“

Náměstek ministra předpokládá, že české firmy budou prostřednictvím agentury prodávat své výrobky hlavně na mimoevropské trhy, připouští ale i možnost podobných obchodních transakcí v rámci EU.

Rostoucí význam mezivládních kontraktů G2G se týká nejen obranného průmyslu, ale například také energetiky – zvláště pokud jde o dodávky staveb celých elektráren nebo jejich součástí. „Budeme rádi, pokud se staneme průkopníky i pro ostatní sektory,“ říká Tomáš Kopečný. Zároveň však upozorňuje, že podmínky pro zavedení podobného systému v jiných odvětvích mohou být dost odlišné.

Projekt nové agentury je součástí širších aktivit sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany, jejichž cílem je podpořit český export. Sekce mimo jiné vytvořila videospoty, které prezentují produkci tuzemských firem. „Chceme, aby se lidé nejenom u nás v Česku, ale také v zahraničí dozvěděli, že u nás vznikají unikátní výrobky,“ vysvětluje náměstek Kopečný. První videospot se například zaměřil na firmu EGO Zlín, která zajišťuje takzvanou „medicínu a katastrof“ a o jejímž vývozu do celého světa informoval časopis MED na začátku letošního roku.

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět