MEXIKO JE BRÁNA NA SEVER I NA JIH AMERIKY

Mexiko a Česko sdílí určité podobnosti ve struktuře svých ekonomik a společně se nachází na prahu nových možností. Zatímco Česko exceluje v oblasti inovativního průmyslu a technologií, Mexiko se vyznačuje rozmanitostí svého výrobního sektoru a geografickou blízkostí k jednomu z největších spotřebitelských trhů světa – Spojeným státům.

Firma Brokis představila svou kolekci svítidel Prisma (uprostřed) na přehlídce Maison Diez v Mexico City. Autorkou je umělecká ředitelka Brokis Lucie Koldová. Foto: Maison Diez

Obě ekonomiky jsou si i přes velkou geografickou vzdálenost v některých aspektech podobné, mimo jiné silným zaměřením na automobilový průmysl. Inovační příležitosti nyní spojují tyto dvě země jako nikdy předtím a pro české firmy se tak otevírá široké spektrum možností napříč různými odvětvími.

DRUHÝ NEJVĚTŠÍ PARTNER NA ZÁPADNÍ ZEMĚKOULI

Pro české firmy se Mexiko stalo klíčovým exportním trhem v Latinské Americe. Vzájemný obchod se za poslední dekádu více než zdvojnásobil, což z Mexika činí našeho nejdůležitějšího obchodního partnera v tomto regionu. S obchodní výměnou kolem 45 miliard korun ročně (2 miliardy USD) Mexiko pro Česko zůstává druhým největším obchodním partnerem na západní polokouli hned za USA.

Bilaterální vztahy dosahují vynikající úrovně a zahrnují široké spektrum spolupráce napříč různými oblastmi. Rostoucí obchodní výměna a investice, pravidelné návštěvy na nejvyšší úrovni, kulturní výměna, univerzitní výměny, vědecká spolupráce, turismus a rozvíjející se parlamentní diplomacie poskytují pevný základ pro další prohlubování těchto vztahů.

Od roku 2000 napomáhá politickým i ekonomickým vztahům Globální dohoda EU-Mexiko a Dohoda o volném obchodu (FTA). V dohledné době je po dlouhých průtazích očekáváno dokončení modernizace Globální dohody, která má zjednodušit celní postupy a usnadnit vzájemný pohyb zboží a služeb. Dále má Mexiko s Českem uzavřenou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic i o zamezení dvojímu zdanění.

LÁKAVÁ ZEMĚ PRO INVESTORY

Mexiko je dlouhodobě zajímavou zemí pro přímé zahraniční investice – vzhledem k blízkosti trhu USA, ale i coby brána na latinskoamerické trhy. Aktuální trend nearshoringu, kterým USA reagují na obchodní války i křehkost dodavatelských řetězců a dávají preferenční přístup na trh zboží a technologiím z regionu, tyto výhody ještě znásobí. Není proto překvapivé, že přesun výroby do Mexika zvažuje řada světových hráčů, ať již z Evropy nebo z Asie, a příležitost zde vidí i stále více českých firem.

Mexiko se stává centrem nových příležitostí pro investice a obchod v oblastech kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, elektromobility, smart cities a energetiky.

POD NÁPOREM KYBERÚTOKŮ

Mexiko se snaží bojovat proti rostoucí hrozbě kybernetických útoků. V první polovině roku 2023 bylo druhou nejvíce zasaženou zemí Latinské Ameriky co do počtu pokusů o kybernetický útok a v posledních letech patří mezi 10 zemí s nejvyšším počtem kybernetických zločinů na světě, přičemž nejčastěji se jedná o finanční podvody. Podle průzkumů z loňského roku celkem 79 % společností plánuje navýšení rozpočtu na kybernetickou bezpečnost. To otevírá nové perspektivy pro české firmy v oblasti technologií a bezpečnostních řešení jak ve státním, tak v soukromém sektoru.

Zajímavé příležitosti nabízí projekt udržitelné energie „Plán Sonora“. Foto: Shutterstock

ENERGETICKÝ „PLÁN SONORA“

Co se týče energetiky, vládní projekt udržitelné energie „Plán Sonora“ nabízí českým dodavatelům zajímavé možnosti v oblasti solární a větrné energie a těžby lithia s návaznou výrobou polovodičů a baterií pro elektromobily. Tento projekt je klíčový pro dosažení energetické soběstačnosti a má v prvé řadě využít pouštního klimatu státu Sonora k výstavbě pěti velkých fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 5 gigawattů. Důležitým prvkem projektu je přeshraniční využití elektrické energie (zejména pro sousední Arizonu) a s ní související očekávané investice USA.

Pro zajištění funkčnosti se počítá také se zásadní modernizací a posílením přenosové soustavy. Vedle zmíněného megaprojektu mají vzniknout menší solární a větrné elektrárny zajišťující energetickou soběstačnost místních komunit. Další oblastí, na kterou se chce plán zaměřit, je těžba a zpracování lithia do polovodičů a baterií. Celý výrobní řetězec by měl být završen výrobou elektromobilů, jejichž výrobce vláda pobízí k přesunu výroby právě do Sonory.

ELEKTROAUTA I PLYN NA EXPORT

Mexiko vytyčilo cíl dosáhnout v roce 2030 přes polovinu své automobilové produkce v podobě vozidel s nulovými emisemi určených primárně pro export. Mexiko zároveň profituje ze zahrnutí do regionálního trhu NAFTA 2.0, kdy vnitrostátní pobídky USA pro podporu elektromobility zahrnují rovněž vozy vyrobené v Mexiku.

Dalším projektem ambiciózního plánu je výstavba dvou terminálů pro zkapalnění zemního plynu (LNG) mířícího na export. Příležitostí, zejména v energetické oblasti projektu, je celá řada. Očekává se poptávka po komponentech fotovoltaických a větrných elektráren, řešeních pro posílení a modernizaci elektrické sítě a IT řešeních navazujících na tyto systémy. Zapojení českých firem by bylo vhodné především v podobě subdodávek pro hlavní zhotovitele, kterými budou pravděpodobně místní a americké firmy.

V oblasti elektromobility Mexiko eviduje růst zájmu o elektrické a hybridní automobily. Jejich prodej se v zemi každý rok zdvojnásobí a dnes má Mexiko nejvyšší prodeje elektromobilů v Latinské Americe. Rozvoj veřejné dopravy a podpora ekologických dopravních prostředků otevírá prostor pro investice do modernizace infrastruktury, kolejové dopravy, dobíjecích stanic a nízkouhlíkových technologií.

AGRÁRNÍ POPTÁVKA

Zemědělsko-potravinářský sektor v Mexiku neustále roste a zvyšuje poptávku po nových technologiích a investicích do zemědělské výroby. Zájem o potravinovou soběstačnost, udržitelný rozvoj zemědělství a posílení zpracovatelského sektoru tvoří poptávku po moderních technologiích v tomto odvětví. Jde například o pivovarnictví, v němž má Česko dlouhou tradici. V roce 2022 bylo Mexiko největším exportérem piva na světě.

Perspektivní obory pro české firmy nejsou omezeny jen na tradiční sektory. Stále větší důraz je kladen na ekologické a udržitelné technologie, a právě zde má Česko co nabídnout. Investice do obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství a odpadového managementu představují nejen ziskové možnosti, ale také možnost přispět k celosvětovým snahám o ochranu životního prostředí.

Mexiko bylo v roce 2022 největším exportérem piva na světě. Foto: Shutterstock

ČESKÉ STOPY

České společnosti dokazují svou schopnost uspět na mexickém trhu napříč různými odvětvími. V oblasti high-tech sektorů vynikají české firmy svými inovativními řešeními v informačních technologiích, průmyslové automatizaci či řízení dopravy. Zároveň přispívají k modernizaci a efektivitě energetických zdrojů v Mexiku. Výjimkou není ani stavebnictví, kde české technologie získaly pověst symbolu kvality a spolehlivosti, což Česku umožňuje konkurovat na mezinárodním trhu stavebních materiálů a know-how.

Dnes českým firmám, které uvažují o expanzi do Mexika, může nově pomoci exportní inkubátor CzechTrade. Tento první exportní inkubátor v Latinské Americe byl inaugurován v září 2023 a firmy mohou využívat jeho služby po dobu až 6 měsíců s podporou 70 asistenčních hodin. Inkubátor je ideální pro subjekty z oblasti obchodu a výroby, a to bez ohledu na jejich velikost, které již učinily rozhodnutí působit v Mexiku a potřebují zřídit místní entitu. Mohou ho využít také společnosti, které přenášejí výrobu do Mexika, realizují investiční či výrobní projekty, případně podnikají na mexickém trhu prostřednictvím místních distributorů nebo své vlastní entity a chtějí prohloubit své obchodní vztahy. Taktéž je přínosný pro firmy, jež uvažují o vstupu na mexický trh, neboť jim inkubační období umožní získat klíčové informace pro optimalizaci obchodní strategie, vytvoření marketingového plánu, nalezení obchodních partnerů a další důležité kroky. První společnosti, které v inkubátoru působí, jsou mmcité a European Centre for Career Education (ECCEDU).

ÚSPĚŠNÉ ČESKÉ FIRMY

Mmcité: Společnost specializující se na designový městský mobiliář s výrobním závodem v Guadalajaře působí v Mexiku od roku 2018. Jde o první firmu, která využila služeb exportního inkubátoru. V minulosti rovněž využila projektu na podporu ekonomických aktivit ministerstva zahraničí (PROPEA) k registraci ochranných známek na své produkty. Městský mobiliář mmcité lze aktuálně najít ve většině federálních států Mexika a bude také instalován na minimálně dvou stanicích nové železnice „Tren Maya“.

Bomma, Brokis, Lasvit: Tyto společnosti se prezentovaly již podruhé na významné výstavě designového osvětlení v Mexico City. Spojují tradici českého sklářství a průmyslového designu. Firma Brokis využila v roce 2023 služby PROPEA k registraci značky a certifikaci produktů. Lasvit na sebe upozornil výraznou instalací křišťálového lustru ve foyer pětihvězdičkového hotelu St. Regis Mexico City.

ALBAform: Společnost z automobilového průmyslu vyrábějící drátěné konstrukce do sedaček otevře výrobní pobočku v Mexiku v první polovině roku 2024.

Příhoda: Společnost specializující se na textilní potrubí a difuzory na míru spustila výrobu ve městě Irapuato (stát Guanajuato) v roce 2017. Tato pobočka pokrývá poptávku z celé Severní i Jižní Ameriky.

Vocalls: Společnost vyvíjející konverzační umělou inteligenci a automatické hlasové asistenty zaznamenala úspěch spuštěním pilotního projektu pro logistickou společnost Estafeta Mexicana. Loni využila služby PROPEA k registraci ochranných známek na své produkty.

Tyto úspěchy českých firem v Mexiku ukazují různorodost a sílu českého průmyslu a technologického know-how na mezinárodním trhu.

VĚDECKO-TECHNOLOGICKÁ MISE 2024

V oblasti vědecké spolupráce nabízí propojení českých a mexických institucí a univerzit nejen výzkumným týmům šanci na sdílení know-how a vývoj nových technologií, ale také vytváření inovativních produktů s větší konkurenceschopností na mezinárodním trhu. Příklady úspěšné spolupráce mezi vědeckými týmy z obou zemí slouží jako inspirace a motivace pro další projekty, jež mohou posílit nejen akademickou sféru, ale i průmyslové aplikace.

V návaznosti na technologickou misi v roce 2020 a incomingovou technologickou misi představitelů mexického státu Jalisco do Česka, která proběhla v červnu 2022, připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Mexiku reciproční technologickou misi do Mexika v termínu 14. – 20. dubna 2024. Mise bude vedena náměstkem ministra průmyslu a obchodu Edvardem Kožušníkem a povede právě do Jalisca, jež je považováno za mexické „Silicon Valley“. Cílem je navázat novou obchodní a vědeckotechnickou spolupráci a posílit rozvoj již existujících česko-mexických vazeb se zaměřením na inovativní sektory. Hlavní důraz bude kladen na sektory ICT, pokročilé materiály, biotechnologie a další inovativní řešení.

DANIELA SEDLÁKOVÁ, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět