MALAJSIE JE SKRYTOU OBCHODNÍ PERLOU JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Povědomí o Malajsii v Česku plně neodpovídá možnostem a postavení této země z jihovýchodní Asie. Do jisté míry tento obraz reflektuje geografickou vzdálenost, exotičnost i větší povědomí o dalších, jiných trzích v teritoriu. O to větší překvapení pak panuje, když se zástupci firem, které se vydají na průzkum trhu této země, vracejí zpátky do Česka s diáři plnými postřehů a schůzek, a na místní obchodní příležitosti pějí chválu.

Malajsie láká zahraniční dovolenkáře, sílící střední třída a změny cestovatelských preferencí přináší i nárůst turistů z Malajsie do Česka. Foto: Shutterstock

Malajsie představuje dlouhodobě druhého největšího obchodního partnera Česka v teritoriu. Obrat zahraničního obchodu i přes loňský lehký pokles vykazuje rostoucí tendence, a pokud si udrží tempo z letošního prvního čtvrtletí, může být i tento rok pro vzájemný obchod rekordní.

Navzdory poměrně vysokému zápornému saldu lze konstatovat, že malajsijský trh je velmi zajímavý a na regionální poměry i poměrně otevřený. Příležitosti tak přináší zejména pro produkty, které není možné dodávat z blízkých a silně konkurenčních trhů, tedy z Číny či států Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Potenciál tedy představují zejména vysoce specializované výrobky. Českému exportu tak kromě očekávaných autodílů a elektrotechniky možná překvapivě dominují i položky jako syrovátka, komponenty pro výbušniny, či krmivo pro domácí mazlíčky.

ROZMACH UMĚLÉ INTELIGENCE

Malajsie zažívá rozmach zavádění umělé inteligence (AI), který lze sledovat v soukromém sektoru, na akademické půdě i ve státní podpoře jejího rozvoje. Země v roce 2019 zveřejnila Národní strategii pro umělou inteligenci, její ambicí je stát se centrem pro inovace v oblasti AI. Vláda investuje do výzkumu a vývoje, podporuje rozvoj malých a středních podniků a vytváří regulační prostředí, které povzbuzuje inovace. Umělá inteligence je i klíčovým oborem v rámci stěžejní vládní strategie – Národního plánu průmyslového rozvoje do roku 2030. Malajsie hodlá vybudovat globální centrum pro design integrovaných obvodů či centrum generativní AI. Umělá inteligence čím dál více nachází uplatnění ve strojírenství a v robotizaci. Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur společně s českým ministerstvem průmyslu podpořilo plánovanou účast malajsijských expertů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Rozvoj odvětví se projevuje i v důrazu na výzkum a vývoj. V Malajsii významně roste počet výzkumných pracovníků v oblasti AI a univerzity nabízejí magisterské a bakalářské programy.

MENŠÍ PODNIKY JSOU TAHOUNY ČESKÉHO ÚSPĚCHU

To, že lze uskutečnit business development velmi rychlým tempem, dokumentuje příběh české kosmetické firmy Dermacol Prague. Během krátké doby se dostala na pulty již více než 320 kamenných poboček místních maloobchodů s drogerií. Letos se chystá proniknout i do odlehlejších částí Malajsie. České výrobky péče o pleť, make-upy, barvy na vlasy, vlasové přípravky a další kosmetika se tak uplatňují i na tomto vzdáleném a poměrně exotickém trhu. A jak podotýká zástupce místního distributore Wael Rafael, svůj apetit ještě plně neuspokojila.

Neméně úspěšným příkladem produktu, který sice tradičně neobsazuje vrcholná místa exportních statistik, ale v Malajsii zažívá velký boom, jsou silniční kola Festka. Ta představují prémiový produkt, založený na ruční výrobě, designu na míru a luxusním provedení. Cyklistika je v zemi na vzestupu, přičemž Festka rovněž chytře využila momentu pocovidového apetitu k outdoorovým aktivitám. To vše je umocněno vysokou bonitou některých místních klientů, kteří často neváhají pořídit i více kol do sbírky. Zakladatel firmy Michael Moureček zařadil Malajsii do svého plánu pravidelných cest a úspěšně spolupracuje s českým velvyslanectvím.

Dalším z produktů, které si našly mezeru na malajsijském trhu, jsou krmiva pro domácí mazlíčky od české firmy Brit. Ta investovala nemalé peníze do marketingu a dravý business development se tak během krátké doby odrazil v získání zásadního podílu na trhu. Brit bývá v centru pozornosti na veletrzích díky zdařilým prezentacím, stánkům a expozicím. Objem exportu, kterého firma během krátké doby docílila, investované finance a úsilí plně kompenzuje. Patří mezi nejviditelnější české společnosti, mimo jiné i díky reklamě na velkoplošných obrazovkách v centru Kuala Lumpur či potisku městské hromadné dopravy.

Dodavatel silničních kol Festka dodává do Malajsie prémiový produkt. Foto: Festka

VODNÍ ENERGETIKA SNIŽUJE UHLÍKOVOU ZÁTĚŽ

Malajsie si vytyčila cíl dosáhnout uhlíkové neutrality k roku 2050 a podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Synergie s českým exportem se projevuje zejména v oblasti hydroenergetiky, kde má Česko dlouhou tradici, know-how i výtečné reference. To je případ také západočeské firmy Cink Hydro-energy, která podepsala smlouvu na dodávky s místní národní energetickou společností Tenaga Nasional Berhead na čtyři soustrojí s crossflow turbínami o výkonu 46-72 kW, vyrobenými v Sadově u Karlových Varů.

Zahájení instalace českých technologií na výrobu zelené elektřiny v malajském státě Pahang  je v plánu na letošní léto, vzhledem k potenciálu tropických rovníkových toků nemusí jít o poslední projekt. Cink Hydro-energy se aktivně prezentoval i během nedávné účasti na projektu ekonomické diplomacie během veletrhu Asia Water 2024.

Obchodní a projektový manažer firmy Martin Vaidiš popisuje nelehkou, ale úspěšnou cestu Cinku do Malajsie. Podpisu smlouvy s Tenaga Nasional Berhead podle něj předcházela relativně dlouhá diskuse ohledně technického provedení a ceny. Nakonec se česká firma na jaře 2021 s TNB dohodla, zařízení během osmi měsíců vyrobila, a zkraje roku 2022 přivítala zástupce Tenagy v Sadově na předexpediční inspekci zboží. „Celkově byla spolupráce s TNB bezproblémová, jen na malajsijské straně došlo k dlouhému zdržení v pokládce potrubí a ve výstavbě strojoven. Letos už to konečně vypadá na zdárné dokončení projektu, a my se moc těšíme, až se naše elektrárny rozhýbou a posílí tím sérii našich referencí nejen v jihovýchodní Asii,“ dodává Martin Vaidiš.

ŠANCE PRO CESTOVNÍ RUCH

Jihovýchodní Asie představuje tradiční cíl zahraničních dovolenkářů. Sílící střední třída a změny cestovatelských preferencí přináší i nárůst turistů z Malajsie do Česka. Tento trend se snaží velvyslanectví ve spolupráci s agenturou CzechTourism dále podporovat prostřednictvím řady akcí. Patří mezi ně dny české kultury, turismu a gastronomie, které se v Kuala Lumpur uskutečnily na začátku června.

Malajsie představuje pro české firmy dynamickou a perspektivní zemi s rostoucími obchodními příležitostmi. Silné stránky pak vycházejí zejména z výhodné geografické polohy na strategickém průsečíku obchodních cest mezi Čínou a Západem, dále v mladé, na výsledek orientované, vzdělané a anglicky plynně hovořící společnosti, a v neposlední řadě také v nižších nákladech, včetně provozních a mzdových. Malajsie je otevřenou a proexportně orientovanou ekonomikou v „srdci“ ASEAN a další liberalizaci zahraničního obchodu stimuluje i prostřednictvím účasti v Transpacifickém partnerství (CPTPP). Sázka na obchod s Malajsií tak rozhodně není krokem zpět.

MILAN DOSTÁL, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět