LUCEMBURSKO USPĚLO DÍKY FINANČNÍMU CENTRU, HIGH-TECH I STARTUPŮM. MÍŘÍ TAKÉ DO KOSMU

Malá země svou rozlohou, ale velká svým potenciálem. Druhý nejmenší členský stát Evropské unie a nejmenší stát v rámci NATO je však zároveň zemí s nejvyšším hrubým domácím produktem na osobu na světě (kolem 140 tisíc dolarů) a tuto pozici si drží již několik let. Za tímto úspěchem stojí rozhodnutí někdejších vlád soustředit se na finanční sektor a služby i další zásadní krok diverzifikovat ekonomiku, odklonit se od ocelářství a výrazně podporovat inovace a nové technologie. Stěžejní roli hraje vesmírný průmysl.

Po ropném šoku v roce 1973 Lucembursko vsadilo na roli finančního centra. Foto: Shutterstock

Lucembursko má svou historii propojenou se svými velkými sousedy – Francií a Německem. Oba jazyky – francouzština a němčina – jsou společně s lucemburštinou oficiálními jazyky země. Jazyková diverzita společně se systematickou výukou angličtiny na školách a otevřeností ekonomiky dodává Lucembursku velmi přívětivé klima, které společně s nižší daňovou sazbou přilákalo mnohé nadnárodní firmy. Otevřenost ekonomiky ji však zároveň činí zranitelnější. Proto velkovévodství svou budoucnost vidí v inovacích a moderních technologiích, které podporuje nejen na národní úrovni, ale hledá možnosti a partnery v rámci evropských a mezinárodních projektů. Soustředí se na potenciál ve vesmírných technologiích, v rozvoji IT technologií i cirkulární, udržitelné a digitální ekonomice.  

ZROZENÍ FINANČNÍHO CENTRA

Po ropném šoku v roce 1973 a následné krizi, která se projevila především v úpadku tradičního ocelářského průmyslu, se lucemburská ekonomika zaměřila na rozvoj ekonomiky služeb. Lucembursko se stalo jedním z největších světových peněžních trhů a správců investičních fondů na světě. Finanční sektor je ekonomickým motorem země a představuje více než čtvrtinu HDP a významnou část daňových příjmů.

Za léta budování finančního centra si velkovévodství získalo pověst stabilního, konkurenceschopného trhu a předního centra institucí poskytujících finanční služby s jistotou geopolitického ukotvení v EU, NATO a dalších mezinárodních organizacích. Výbornou pověst země také potvrzují ratingy renomovaných agentur a udržení ratingu AAA je pro Lucembursko základním předpokladem pro zachování stávající úrovně ekonomiky a svého renomé.

FINTECH A UDRŽITELNÉ FINANCE

V rámci dalších inovací a rozvoje finančního centra vytvořilo Lucembursko specializovanou národní FinTech platformu: Lucemburský dům finančních technologií (LHoFT). Je pověřen budováním a podporou rozvíjejícího se lucemburského FinTech ekosystému a sdružuje finanční instituce, FinTech inovátory, výzkum, akademickou sféru a veřejné orgány, aby pomohl urychlit vývoj produktů, které odpovídají specifickým potřebám odvětví. LHoFT rovněž navazuje kontakty s dalšími FinTech uzly po celém světě a podporuje domácí i mezinárodní spolupráci, pracovní skupiny a iniciativy.

Zázemí LHoFT využívá také startup s českou stopou Rejustify.com. Tým ekonomů a datových vědců se věnuje vývoji produktu, který by vyhledával a spojoval data z mnoha různých zdrojů v odlišných formátech a jazycích. Výsledkem by měla být technologie s intuitivním přístupem k decentralizovaným zdrojům dat a automatizovanou přípravou datasetu.

Lucembursko neustále rozšiřuje svůj soubor produktů a služeb, které mají podpořit investice do ekologických a udržitelných projektů. V rámci dalšího rozvoje finančního centra se velkovévodství soustředí na financování opatření v oblasti zlepšení životního prostředí, a to ve dvou základních cílech: významně přispět k mezinárodnímu boji proti změně klimatu a upevnit roli Lucemburska jako mezinárodního centra financování opatření v oblasti životního prostředí. V roce 2016 spustila lucemburská burza cenných papírů takzvanou zelenou burzu (Green Exchange), první globální platformu věnovanou zeleným, společensky odpovědným a udržitelným cenným papírům. Prostřednictvím přísných kritérií způsobilosti lucemburská zelená burza také významně přispívá k definování globální taxonomie udržitelných investic.

Dispenzer vyrobený brněnskou firmou S.A.B. Aerospace umožnil vynést do kosmu na palubě rakety Vega i lucemburský satelit ESAIL. Foto: S.A.B. Aerospace

VESMÍR NA PRVNÍM MÍSTĚ

Vesmír je v ambicích Lucemburska na prvním místě. Již více než tři desetiletí stojí Lucembursko v čele komerčních kosmických aktivit, zejména díky společnosti „Société Européenne des Satellites“ (SES), která vznikla v roce 1985. Každoročně se v Lucembursku koná specializovaná konference Space Week, kde se potkávají firmy z oblasti vesmírných technologií či dílčích high-tech technologií.

Česko v roce 2018 s Lucemburskem uzavřelo memorandum o spolupráci v kosmickém výzkumu a využívání vesmírných zdrojů. Oba státy jsou členy Evropské vesmírné agentury (ESA) a skutečnost, že v Praze sídlí Agentura EU pro kosmický program (EUSPA), činí Česko pro lucemburské partnery zajímavé. Jako příklad lze uvést dispenzer vyrobený brněnskou firmou S.A.B. Aerospace, který umožnil na palubě rakety Vega vynést i lucemburský satelit ESAIL určený k celosvětovému trasování velkých lodí.

Prostřednictvím iniciativy spravované Lucemburskou vesmírnou agenturou (LSA) SpaceResources.lu se Lucembursko staví do pozice evropského hubu v rámci globálních vesmírných zdrojů. Velkovévodství nabízí v rámci tohoto programu pobídky pro společnosti ze soukromého sektoru, které se snaží rozvíjet možnosti těžby ve vesmíru. Důležitou roli v tom hraje také podpora atraktivity firem pro zahraniční investory, kteří se v Lucembursku soustředí v rámci finančního centra. Této skutečnosti se snaží využít i česká společnost Stratosyst vyvíjející stratosférickou platformu (HAPS) pro civilní a vojenské účely v oblasti nepřetržitého pozorování Země a konektivity. Firma Stratosyst se nyní v Lucembursku věnuje zakládání své zahraniční pobočky a rozvíjení již navázaných obchodních vztahů, aby upevnila svou pozici v mezinárodním kosmickém ekosystému.

OD VYSOKÝCH PECÍ K CENTRU VÝZKUMU

Centrem vývoje, výzkumu a inovací se staly bývalé prostory vysokých pecí ve druhém největším městě Lucemburska Esch-sur-Alzette. Oblast nesoucí poetický název Belval byla po dlouhou dobu spíše opakem svého jména, kdy zde sídlil těžký hutní průmysl, který zanechal svou výraznou stopu v krajině. V roce 2000 se lucemburská vláda společně s majitelem vysokých pecí společností Arcellor Mittal dohodla na revitalizaci oblasti. Vznikla tak nová moderní čtvrť, v níž sídlí univerzita (založená v roce 2003 a dnes již v ratingu mezi 250 univerzitami na světě) a také většina státem podporovaných agentur tvořících lucemburský ekosystém vědy, výzkumu, inovací a moderních technologií.

Zásadní roli v tomto procesu hraje národní agentura pro podporu inovací Luxinnovation, jejímž hlavním cílem je identifikovat inovační příležitosti a podporovat inovační projekty pro rozvoj udržitelné, konkurenceschopné a digitální ekonomiky. Agentura funguje na bázi několika klastrů, které sdružují podniky, výzkumná a vývojová centra a propojuje také veřejné finance a soukromé investory. Luxinnovation svou činnost zaměřuje nejen na národní úroveň, ale také hledá a podporuje partnerství na mezinárodní a především evropské úrovni. S ohledem na současnou geopolitickou situaci se nově agentura zaměřuje také na možnosti spolupráce lucemburského průmyslu a dalších partnerských zemí ve výzkumu, vývoji a rozvoji obranných kapacit v rámci společných projektů EU či NATO.

Oblast Belval prošla proměnou od hutního průmyslu k centru vývoje moderních technologií. Foto: Shutterstock

AKCELERÁTORY A LÍHEŇ STARTUPŮ

Luxinnovation je také hlavním manažerem programu ministerstva hospodářství Fit 4 Start. Cílem je vybrat nejslibnější začínající podniky a umožnit jim přístup k financování v rané fázi a individuálnímu koučinku. Tento akcelerační program vítězným startupům poskytuje šestiměsíční specializované poradenství, finanční podporu až do výše 150 tisíc eur, bezplatný přístup do coworkingových prostor, možnosti spolupráce v rámci lucemburského podpůrného ekosystému a přístup k lucemburskému vysoce výkonnému počítači MeluXina. Možnosti spolupráce jsou zde pro firmy a startupy specializující se na high-tech, zejména pro robotiku, umělou inteligenci, bio a nano technologie, informační a komunikační či vesmírné technologie.

V obdobném podpůrném programu pro startupy v oblasti zejména využití vesmírných zdrojů  ESRIC Start-up Support Programme se prosadila česká firma Litghtigo Space, která v současné době v Lucembursku zakládá dceřinou společnost a vstupuje do koučovacího programu zaměřeného na rozvoj vesmírných technologií a jejich uplatnění na pozemských a vesmírných trzích. Společnost Litghtigo Space tak získala možnost působit v centru dění kolem vývoje tohoto odvětví a kromě zázemí a podpory získala také možnost lepšího pochopení fungování vesmírného trhu a jeho souvislostí.

Lucembursko je opravdovým domovem startupů a inkubátorů. Prvním z nich byl Technoport, založený v roce 1998, který dnes také sídlí v Belvalu a soustředí se především na oblast vesmíru. Jeho možností a podpory využívá právě i firma Lightigo Space, která zde má v současnosti svou domovskou adresu. Celý ekosystém „Startup Luxembourg“ v současnosti zahrnuje více než 500 začínajících podniků (působících zejména v oblasti FinTech, InduTech, CleanTech a HealthTech, ale i automobilových, vesmírných a kyberneticko-bezpečnostních technologiích) a dále více než 15 inkubátorů a akcelerátorů. Vlastní programy na podporu startupů a inkubátorů mají Luxinnovation či univerzita. Dalším významným centrem je House of Startups vedený obchodní komorou, který má celkem pět různých inkubátorů včetně výše zmíněného Luxembourg House of Financial Technology nebo Luxembourg City Incubator. Celkově hostí na 150 – 200 začínajících podniků.   

BARBORA PLÁNIČKOVÁ, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Lucemburku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět