LION & LEAF: ČESKO-KANADSKÉ PARTNERSTVÍ PRO 21. STOLETÍ

V Kanadě se ekonomika mísí s vůní javorového sirupu a obchodní jednání se zastavuje kvůli každému hokejovému zápasu. Můžeme ale zvolit i vážnější charakteristiku hospodářství „země javorového listu“, která se nabízí jako jeden z nejvýznamnějších partnerů „českého lva“ mimo Evropskou unii. Kanadská ekonomika je desátá největší na světě a nejmenší v rámci skupiny G7. Je silně integrovaná s USA, které jsou jejím zdaleka největším obchodním partnerem. Dominantní postavení v hospodářství země má sektor služeb.

Společnost Bombardier patří k předním světovým výrobcům letadel. Foto: Shutterstock

Ekonomika země je ale také do značné míry závislá na bohatých přírodních zdrojích, jako jsou ropa, zemní plyn, nerostné suroviny a dřevo. Kromě těžby a silné energetiky má rozvinutý zpracovatelský průmysl a velký důraz klade na podporu inovací a technologického pokroku.

OTEVŘENÁ EKONOMIKA

Zásadní charakteristikou kanadské ekonomiky je její otevřenost, kdy vývoz i dovoz zboží a služeb tvoří přibližně jednu třetinu hrubého domácího produktu. V tom bezesporu pomáhá existence 15 dohod o volném obchodu, které Kanada uzavřela s 51 různými zeměmi, včetně dohody CETA s Evropskou unií. Dohromady se tyto dohody vztahují na 1,5 miliardy spotřebitelů po celém světě.

Po silném růstu na začátku letošního roku kanadská ekonomika ztratila na dynamice, její aktivita začíná zpomalovat a očekává se, že růst reálného HDP zůstane v první polovině roku 2024 utlumený. Přesto se dá očekávat, že tamní hospodářství bude i nadále těžit ze zvýšení vládních výdajů a rychlejšího růstu vývozu. Světová poptávka a ceny energetických komodit, které představují více než čtvrtinu veškerého exportu, zůstávají vysoké. Většina vývozu energií směřuje do USA, které jsou pro Kanadu největším trhem a dodavatelem zboží a služeb. Očekává se ale i trvale silná poptávka po kanadských komoditách z Evropy v rámci snižování závislosti na ruském vývozu energií.

SPÍŠE MENŠÍ, ALE ATRAKTIVNÍ TRH

Kanada je sice atraktivním trhem díky vysoké úrovni příjmů, ale ve srovnání s lidnatějšími zeměmi, jako jsou Spojené státy, je se svými 40 miliony obyvatel spíš menším trhem. Na to je třeba při plánech vstupu na kanadský trh nezapomenout.

Vysoká míra zadlužení domácností spolu s vysokými úrokovými sazbami bude omezovat jejich kupní sílu. Díky obecně stabilnímu podnikatelskému prostředí ale Kanada bude i nadále přitažlivou destinací pro investice, kvalifikované pracovníky, špičkový výzkum, vědu a inovace.

Kanada je druhým největším automobilovým trhem v Severní Americe, který prochází transformací související se snižováním emisí a přechodem na alternativní pohony, především pak elektřinu a vodík. Federální vláda se zavázala k uhlíkové neutralitě do roku 2050 a v rámci obrovské investiční podpory elektromobility se chce stát světovým lídrem v oblasti výroby baterií, což i s potřebou budování související infrastruktury, včetně vodíkových stanic, s sebou přináší příležitosti i pro české společnosti.

Jedním ze souvisejících a zároveň klíčových témat současnosti zůstávají pro Kanadu i její partnery kritické nerostné suroviny, které jsou základním stavebním kamenem zelené a digitální ekonomiky a potřebných nízkoemisních technologií jako baterie, solární panely nebo větrné turbíny.

NOVODOBÁ TVÁŘ TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU

Kanada má mimořádné štěstí, že disponuje značným množstvím nejdůležitějších nerostných surovin, včetně těch kritických. Významnou roli tak hraje samotný těžební sektor, který nabízí příležitosti i pro české firmy. Ty vyplývají z dalšího rozvoje těžebních projektů, jež s sebou mohou přinést zvýšenou poptávku po příslušných strojích a zařízeních. V souvislosti s diskutovanou energetickou transformací a významem kritických minerálů se pak nabízí řada dalších možných zapojení českých firem a expertů, a to především v oblasti průzkumu, recyklace nebo odstraňování následků těžby v podobě sanace a rekultivace.

Vláda od roku 2022 vyčlenila již několik jednotek miliard dolarů s cílem posílení hodnotového řetězce v oblasti těžby, baterií a elektrických vozidel. V roce 2021 rovněž podepsala strategické partnerství pro kritické nerostné suroviny s Evropskou unií s cílem zajistit spolehlivé dodavatelské řetězce mezi partnerskými zeměmi. Podobné dohody existují i mezi Kanadou a USA nebo Japonskem, tedy zeměmi, které se snaží omezit dominanci Číny na světovém trhu s bateriemi. Dalším opatřením jsou investiční daňové úlevy ve výši 30-40 % pro udržitelné technologie, které mají motivovat podniky k investicím do čistých technologií, konkrétně do strojů a zařízení používaných k těžbě, zpracování nebo recyklaci kritických nerostů, do čistého vodíku či zařízení k zachycování uhlíku a jeho ukládání.  

V rámci klimatické neutrality a bezemisní energetiky se českým firmám a odborníkům nabízí příležitosti i v oblasti jaderné energetiky. Některé provincie musejí totiž spoléhat na kombinaci více zdrojů energie a konkrétně největší Ontario sází právě na jadernou energii, hlavně pak na malé modulární reaktory. Do roku 2028 má v provincii vzniknout první reaktor tohoto typu na světě.

Těžební průmysl má v Kanadě dlouhou tradici i nadějnou budoucnost. Foto: Shutterstock

LETADLA, VESMÍR, DOPRAVA

Elektromobilita a využití kritických minerálů se prolínají i do leteckého a vesmírného průmyslu, které hrají v kanadské ekonomice rovněž důležitou roli. Kanada je stále jedním z největších světových trhů v oblasti leteckého průmyslu a Montréal patří mezi tři největší světové letecké huby.

Měnící se prostředí leteckého průmyslu, včetně dodavatelského řetězce, nabízí příležitosti jak pro tradiční české dodavatele kompozitních materiálů, tak v oblasti moderních aditivních technologií, udržitelných zdrojů energie v oblasti alternativních pohonů, digitalizace, kybernetické bezpečnosti nebo technologií využívajících umělou inteligenci. Příležitosti mohou přinést i pokračující vysoké investice Kanady do dalšího rozvoje výzkumu  vesmíru a satelitních technologií, kterými chce posílit data z pozorování Země, jež využívá ke sledování lesních požárů a dalších ekologických krizí.

V rámci mobility nelze opomenout ani kanadský železniční sektor, který je dlouhodobě podfinancovaný, a to především v oblasti osobní dopravy. V největších městech se chystají další veřejné zakázky na dodávky do městské a příměstské kolejové dopravy, jedné z mála možností, jak ulevit přetíženým aglomeracím. Kromě významných investic v rámci největší kanadské aglomerace Toronta se realizují či připravují další ambiciózní projekty dopravní infrastruktury, v rámci nichž mají šanci se zapojit i české firmy. Poptávka po materiálu pro stavbu železničních tratí, po vlakových soupravách nebo moderních technologiích je vysoká. Výhledově se také mohou objevovat nadějné příležitosti v oblasti informačních technologií pro dopravní systémy včetně kybernetické bezpečnosti.

CESTA K MODERNÍMU ZEMĚDĚLSTVÍ

Populace Kanady díky aktivní imigrační politice vlády roste a s tím i poptávka po zemědělských produktech a technice. Příležitosti vyplývají právě z růstu poptávky, ale i z rostoucího nedostatku pracovních sil, problémů dodavatelských řetězců či změn klimatu.

Kanada je připravena stát se do roku 2025 jedním z pěti světových lídrů v zemědělsko-potravinářském odvětví. Do té doby je však potřeba řešit řadu výzev od produktivity, řízení zemědělských podniků a potravinové bezpečnosti až po udržitelnost, konektivitu a rozvoj venkova. V těchto souvislostech se nabízí větší využití chytrých technologií, především pak umělé inteligence, která má rozsáhlé uplatnění napříč celým odvětvím a celým životním cyklem zemědělství, od monitorování plodin a sklizně pomocí dronů až po zpracování, marketing, dodávky a systémy správy dat. Stále populárnějším bude bezpochyby pěstování pod střechou a vertikální zemědělství, a s tím související služby a technologie.

Nové šance pro uplatnění na kanadském trhu se nabízejí rovněž v oblasti nanotechnologií, které mohou zlepšit účinnost, efektivitu a ochranu životního prostředí v celém dodavatelském řetězci zemědělských podniků. Řešením současných problémů a výzev mohou být i inovace zaměřené na vývoj produktů nebo služeb, které snižují závislost na fosilních palivech.

Mnohé další příležitosti vyplývají ze zrychlující se digitální transformace. Čeští dodavatelé informačních a komunikačních technologií, řešení využívajících umělou inteligenci či technologií zajišťujících kybernetickou bezpečnost tak mohou uspět v různých oblastech, včetně zemědělství, bankovnictví, zdravotnictví či dopravy.

V největších městech včetně Toronta se plánují další investice do kolejové dopravy. Foto: Shutterstock

ČESKÉ ÚSPĚCHY V KANADĚ

Jakkoliv není úplně snadné na kanadském trhu uspět, české firmy zde měly vždy dobré jméno – ať už to byly české radary na kanadských letištích, dodávky pro letecký průmysl, železniční dopravu nebo české pivo.

Ze současných obchodních aktivit je tou největší zakázka realizovaná skupinou Litostroj Group pro hydroelektrárnu Pointe du Bois v provincii Manitoba. Litostroj je důležitým průmyslovým pilířem energetické skupiny Energo-Pro se sídlem v Praze a významným výrobcem turbín a zařízení pro vodní elektrárny. V Manitobě vyhrál Litostroj výběrové řízení na dodávku osmi kompletních turbogenerátorů v hodnotě přes 100 milionů dolarů.

Mezi zajímavé české počiny určitě patří i nedávná kanadská akvizice technologické firmy Mews, poskytovatele cloudového systému PMS pro správu hotelů. Mews koupil svého přímého konkurenta, kanadské Hotello, díky čemuž si upevnil svou pozici na severoamerickém trhu. Český výrobce průmyslových převodovek Wikov pak na podzim koupil rovnou dva strojírenské podniky v provincii Ontario a Britské Kolumbii.

Velmi unikátní je investice s českou stopou do celoročního sportovně‑rekreačního areálu Cape Smokey v kanadské provincii Nova Scotia, kde se i s využitím českých technologií budují sjezdovky, stezky v korunách stromů, ubytovací kapacity a také český pivovar.

Mezi největší obchody minulých let je třeba zařadit rovněž akvizici České zbrojovky Group SE, která v roce 2021 koupila tradičního amerického výrobce zbraní Colt Holding Company LLC, jehož součástí je i kanadská dceřiná společnost Colt Canada Corporation.

Stálicí v Kanadě je pak největší výrobce vinylových desek GZ Media, který v roce 2016 otevřel kanadskou lisovnu Precision Record Pressing, a samozřejmě české pivo – především národní pivovar Budějovický Budvar, který působí na místním trhu pod úspěšnou značkou Czechvar.

DLOUHODOBÝ VÝHLED

V nadcházejících letech se bude směřování kanadské ekonomiky odvíjet především od sílících snah o dosažení klimatické neutrality, ke které se zavázala federální vláda. Paralelně s tím bude země těžit z výhod surovinového bohatství nezbytného pro rozvoj řady technologií i bezemisní energie. Zároveň bude Kanada čelit změnám ve struktuře světového obchodu a souvisejícímu úsilí o snížení závislosti na zemích, jako jsou Rusko a Čína. Toho by měla využít celá Evropská unie včetně Česka.

JAN KUBAČKA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ottawě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět