LÁKADLA SUBSAHARSKÉ AFRIKY

V poslední době, na rozdíl od mnoha předchozích let, věnují české firmy a ekonomičtí experti větší pozornost subsaharské Africe a výrazněji některým jejím zemím, mimo jiné Senegalu.

Ilustrace: Shutterstock

Čím si tuto pozornost africký kontinent a zejména Senegal získal? Nepochybně i tím, že po předchozích krátkozrakých finančních škrtech a uzavření některých velvyslanectví České republiky v zemích subsaharské Afriky byl na podzim 2013 znovu otevřen zastupitelský úřad v Senegalu. Na jeho pozitivním přínosu nic nemění ani skutečnost, že se tak stalo za složitých logistických a finančních podmínek.

Oživení vztahů

Po otevření velvyslanectví se dařilo oživovat dosud utlumené bilaterální vztahy a pro jejich další rozvoj byla zásadní návštěva ministra zahraničí Senegalu Mankeura Ndiyaeho v únoru 2015 v Praze. Během tehdejších jednání s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem zazněla mimo jiné řada informací o rozvojovém hospodářském plánu Senegalu vyhlášeném prezidentem Mackym Sallem. Takzvaný Plan Sénégal émergent se týká mimo jiné také ambiciózní rekonstrukce a výstavby několika vnitrostátních regionálních letišť.

Proč dnes, po více než pěti letech tuto návštěvu připomínám? Jednak proto, že jsem byl tomuto jednání pár týdnů po svém návratu z Ghany přítomen, ale i proto, že díky rychlé reakci českého ministerstva zahraničí a našeho velvyslanectví byla návštěva impulsem k cestám českých firem do Senegalu. Jejich jednání vedla k podpisu největšího kontraktu České republiky v subsaharské Africe za posledních několik desítek let. (Více v příštím vydání časopisu MED č. 15.)

Tím se také potvrdila důležitost, jakou české zastupitelské úřady v subsaharské Africe mají. Nebýt našeho velvyslanectví, informace o rekonstrukci regionálních letišť by se nejspíš vůbec do Česka nedostala. Není teď mým záměrem popisovat dlouhou a složitou cestu k podpisu tohoto kontraktu, jeho inauguraci, podpisu úvěrové smlouvy až po složení akontace senegalskou stranou v dubnu 2020. To je příběh, který by si zasloužil vlastní zpracování. Stojí ale za to připomenout nejdůležitější aspekt tohoto nevídaného úspěchu – dlouhodobý zájem a vytrvalost pracovníků firmy Transcon Electronic Systems, kteří o uzavření a realizaci tohoto kontraktu usilovali. Velmi důležité byly jejich časté cesty a osobní jednání v Dakaru, za podpory našeho velvyslanectví i na velmi vysoké úrovni – se senegalskými ministry.

Subsaharská specifika

Země subsaharské Afriky mají ve srovnání s evropskými zeměmi mnohem méně rozvinutý soukromý sektor. Chybí jim řada průmyslových odvětví, například strojírenský, chemický nebo sklářský průmysl. Většina ekonomických aktivit a investic se realizuje především prostřednictvím státních, tedy vládních zakázek. Od toho se odvíjí časová náročnost jednání o kontraktu až po jeho finalizaci.

Současné proexportní aktivity ministerstva zahraničí umožňují firmám nejen země subsaharské Afriky navštívit, ale také získat dlouhodobou podporu a asistenci, pomoc při hledání nových příležitostí. Doporučil bych českým firmám, aby si vybraly pouze několik zemí subsaharské Afriky. Řekněme 3-5 zemí, na které jim budou stačit personální, jazykové, finanční a časové kapacity. Pouhá mailová korespondence, aniž by zástupci firem do konkrétní země opakovaně jezdili, je odsouzená k nezdaru.

Českým hendikepem v tvrdé mezinárodní konkurenci je bohužel chybějící dlouhodobá přítomnost zástupců českých firem v teritoriu. Zatímco v Senegalu působí více než dvacetitisícová francouzská podnikatelská komunita, několikatisícová italská komunita a početné stovkové komunity turecké, portugalské, španělské, je přítomnost českých firem prakticky nulová. Vzhledem k úspěchu firmy Transcon Electronic Systems ale věřím, že se vstupem jejích subdodavatelů na trh česká přítomnost v Senegalu zvýší. Tato země nabízí řadu příležitostí při budování infrastruktury, v zemědělství, energetice či vodohospodářství a je také vstupní branou do sousedních zemí, zejména do Mali. Za tým našeho velvyslanectví mohu slíbit, že v rámci daných pravidel uděláme maximum pro to, aby se tomu tak stalo.

MILOSLAV MACHÁLEK, velvyslanec ČR v Dakaru

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět