KREATIVNÍ PRŮMYSLY OŽIVUJÍ ČESKOU EKONOMIKU

Když v roce 2008 začala světová ekonomická krize dopadat na českou ekonomiku, hlavní starostí státu bylo, jaké důsledky bude mít tato situace pro český průmysl. Řada českých firem zareagovala možná pro někoho překvapivě, ale v zásadě jediným logickým způsobem. Začala spolupracovat s designéry.

Foto: Salim Issa

V rámci krize totiž začalo být jasné, že nestačí masová produkce, kde hlavní motivací pro odběr je nízká cena. Nízkou cenou mohou české výrobce vždy přebít výrobci z Asie. Uspět jsme ale mohli jiným způsobem. Produkty s vyšší přidanou hodnotou, které budou splňovat kvalitativní nároky a zároveň budou esteticky atraktivní. Výrobky, u kterých jsou splněna vysoká kritéria technologická i funkční, a zároveň jsou natolik vizuálně zajímavé, že zákazník je ochoten zaplatit víc a investovat s dlouhodobější perspektivou.

Výrobky s vyšší přidanou hodnotou a kvalitním designem většinou vydrží déle, fungují delší dobu, mají lepší výkon, komfort, nebo využití. Po roce 2008 začala celá řada firem pracovat nově. Prošly transformací, změnou firemního stylu, některé značky byly oživeny, některé vznikly dokonce nově.

Dobrými příklady transformačního procesu jsou třeba značky Preciosa, Prim, Rückl, Ton, Ravak nebo Botas. Mezi nově vzniklé značky patří například Lasvit, Bomma, Brokis, mmcité a další. Všechny uvedené firmy spojuje to, že design je pro ně signifikantním nástrojem, tím nejdůležitějším rozeznávacím prvkem při tvorbě nových výrobků. Tyto značky zvážily své hodnotové postoje a vyhodnotily cestu spolupráce s kvalitními designéry jako základ pro svou konkurenceschopnost.

V poslední dekádě těchto značek přibývá. V Čechách také přibývá osvícených investorů, kteří chtějí své investice vložit do značek, které jsou součástí národní identity.

Domácí poklad

Sklářský, keramický nebo nábytkářský průmysl byly v posledních sto letech velmi důležitou součástí českého, potažmo československého exportu. Byly však ještě něčím více. Byly součástí českého domácího pokladu, rodinného stříbra, něčeho, co určovalo naši identitu i naši hrdost, protože jasně dokazují výrobní um a vysoké estetické cítění našeho národa.

Ministři kultury a průmyslu podepsali memorandum o vzájemné spolupráci mezi oběma úřady při tvorbě a implementaci strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů. Je to důležitý krok, na který musí navázat praktická a finanční podpora tomuto odvětví. Design musí být uznán jako inovace výrobku a musí být nalezeny nástroje, jak podpořit podnikatele, kteří svou strategii založí na spolupráci s kvalitními designéry.

Svět krásných věcí

Představme si ideální svět, ve kterém jsou věci krásné a funkční. Kde rozhoduje vždy kvalita před kvantitou. Kde máme dost důvodů k hrdosti. Svět, kde si přiznáme, že to, co denně používáme v našich životech, jakými předměty se obklopujeme, má na kvalitu našeho žití nemalý dopad. V tomto světě bychom nepřipustili, aby se naše děti obklopovaly nekvalitními výrobky z Asie, bez jakýchkoliv záruk kvality a bez valné estetické hodnoty.

Je třeba si uvědomit, že podpora kulturních a kreativních průmyslů (design, architektura, herní průmysl, film atd.) může výrazným způsobem oživit a posílit českou ekonomiku, ale také image našeho státu. Vždyť je jasné, že pokud má stát a výrobky z něj pocházející dobrou pověst, je to základ obchodního úspěchu. Na tom všem bychom měli pracovat a bojovat za budoucí úspěch.

JANA ZIELINSKI, ředitelka Designbloku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět