KOUZLO DIGITÁLNÍ DIPLOMACIE

Pandemie koronaviru zásadně ovlivňuje trhy, globální podnikání, naši práci i život. Přináší však i řadu inovací, které se staly pevnou součástí našeho každodenního světa. Ať jde o mobilní aplikace pro vyhledávání a navazování kontaktů či videokonference s obchodními partnery. To platí i pro diplomacii, kterou pandemie nečekaně prověřila. 

Virtuální 3D nemocnice jedinečným způsobem představuje produkty a služby českých firem. Vizualizace: AVDZP

Online schůzky byly dlouho považovány za špatnou náhradu osobního jednání. S pandemií se pohled na moderní nástroje komunikace změnil. Pro mnoho firem a organizací se staly nezbytností, firmy uvádějí, že až třetina schůzek a jednání, které absolvovaly v minulosti osobně, se dá stejně dobře vyřídit prostřednictvím virtuálních setkání. Rušeny však nejsou jen jednání, schůzky a konference, ale i veletrhy, politické a ekonomické mise. Jak moc se dají tyto osobní kontakty nahradit? A může diplomacie nějak pomoci?

INFORMACE ONLINE – OVĚŘOVAT, OVĚŘOVAT, OVĚŘOVAT

V turbulentním prostředí světové ekonomiky se aktuální, konkrétní a rychle dostupné informace ze zahraničních trhů staly pro české firmy ještě více nepostradatelné.  Informace a stav věcí se rychle mění, stejně jako struktura firem, jejich vlastníci i rizikovost. Aktuální omezení pro cestování, hygienická opatření pro dovoz zboží a změny legislativy spojené s obchodní výměnou představují jen kapku v moři příkladů, kdy je třeba si stávající i nové nabídky a podmínky kontraktů lépe a rychle ověřovat. Není proto náhodou, že ministerstvo zahraničí zaznamenává nárůst zájmu o služby, které v tomto směru mohou podnikatelům nabídnout zastupitelské úřady a tým ekonomické diplomacie České republiky v zahraničí.

Digitální platformy nám umožnily nejen předávat informace prostřednictvím portálů export.cz a businessinfo.cz, ale připravit také setkávání na dálku ve formě webových prezentací a on-line konzultací. Čeští podnikatelé tak mají možnost nejen aktivně oslovovat týmy ekonomické diplomacie v zahraničí, ale získat k rozhovorům v zahraničí partnery z vyšších pater managementu, kteří by se na seminář či prezentaci sami jen těžko osobně dostavili.

Setkávání se ve virtuálním prostoru má samozřejmě i svá úskalí. Nelze jimi nahradit dlouhodobé osobní kontakty, které jsou pro obchod také nezbytné. Navíc technika, která nám má život usnadňovat, nás také občas zradí. Navzdory tomu spatřujeme ve využívání on-line platforem novou možnost, jak za nízké náklady efektivně předat užitečné informace širokému publiku. Do budoucna mohou flexibilně doplňovat nabídku různých teritoriálních i sektorových seminářů a s minimálními náklady zprostředkovávat témata i pro menší skupiny podnikatelské veřejnosti. A pokud si udržíme ambici směřovat k lidem, kteří o osudu zakázek bezprostředně rozhodují, můžeme dokonce zvýšit efekty této formy představování českých firem.

Čeští podnikatelé nyní mají možnost získat k rozhovorům v zahraničí partnery z vyšších pater managementu, píše Martin Tlapa. Foto: MZV

DIGITÁLNÍ NETWORKING – SEHNAT LIDI, KTEŘÍ BY JINAK NEPŘIŠLI

Významným nástrojem podpory českých podnikatelů při jejich snaze prosadit se na zahraničních trzích jsou již řadu let projekty na podporu ekonomické diplomacie, jejichž prostřednictvím ekonomičtí diplomaté propojují české firmy se zahraničními partnery. V loňském roce však musela být v důsledku nemožnosti cestovat naprostá většina projektů postupně odložena nebo úplně zrušena a pandemie zásadně změnila způsob prezentace firem a navazování kontaktů. Pochopitelně jsme nechtěli zůstat doma a čekat na to, až se bude moci cestovat na mise do zahraničí, nebo lákat firmy na veletrhy, které se beztak neuskuteční.

A protože každá krize znamená impuls k hledání nových řešení, nutnost být flexibilnější, kreativnější a posunout se dále, již během jara loňského roku jsme s firmami začali skládat společná řešení. Ta nám umožnila efektivněji propojovat české exportéry v online prostředí se zahraničními partnery. Skvělým příkladem je spolupráce ministerstva a firem v rámci Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Prostřednictvím programu České rozvojové agentury se s několika firmami podařilo vytvořit nabídku uceleného řešení v oboru zajišťování zdravotní péče a dodávek zdravotnických produktů, technologií a služeb českého zdravotnictví formou vizualizace 3D nemocnice. Jde o jedinečný způsob představení nabídky produktů a služeb v celkem osmi patrech a osmnácti odděleních nemocnice. Celý projekt posunul naše hranice vnímání toho, čeho je možné v moderní době docílit. 

PŘEVLEČENÁ PŘÍLEŽITOST A VELVYSLANEC ROBOT

Na počátku 19. století vytvořili angličtí dělníci sociální hnutí ludditů, kteří se bránili pokroku průmyslové výroby a ničili stroje ve snaze překazit jejich zavádění v továrnách. Pokrok se jim zastavit nepodařilo. Představa, že jim stroje vezmou práci, se navíc neukázala jako správná. Technologický pokrok naopak postupně zlepšoval podmínky práce a zvyšoval produktivitu i životní úroveň. Koncem 19. století se Londýnem pohybovalo padesát tisíc tažných koní produkujících 500 tun trusu denně. Na bleskový nástup automobilů by si tehdy vsadil málokdo. Nakonec k němu došlo velmi rychle, ve Spojených státech trvalo přetočení z 80 % podílu koní na dopravě ke stejnému podílu automobilů necelých deset let mezi roky 1910 a 1920.

V diplomacii a stejně tak v obchodních vztazích bude osobní kontakt vždy nenahraditelný. Tak to zůstane i v dalších letech. Pandemie covidu nicméně ukázala, že digitální svět může nabízet mnoho příležitostí. Přesunuli jsme se od jednacích stolů a konferenčních místností do virtuálního prostoru. Kromě úspory nákladů a času umožnuje ukazovat česká řešení ve větším celku, navíc rychleji, ve vyšších patrech rozhodování o zakázkách, než k tomu dochází u „klasických“ schůzek a prezentací. Velvyslance – roboty zatím v zahraničí nemáme, ale nové služby, které pomohou k cestování digitálním internetem za obchodem kolem světa dnes již v Černínu najdete.

MARTIN TLAPA, náměstek ministra zahraničních věcí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět