KOREA PÁTÉ GENERACE

Jižní Korea uvedla jako první země na světě do provozu bezdrátové sítě páté generace. Stalo se tak ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Později se ukázalo, že právě sítě 5G také byly jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné zvládnutí boje s nemocí covid-19.

Velký potenciál má česko-korejská spolupráce v energetice. Foto: Shutterstock

Korejci v poslední době hodně využívali moderní telekomunikační prostředky k trasování kontaktů – zaměřili se na lokalizační data mobilních operátorů, záznamy městských kamer i záznamy plateb kreditními kartami. Informační a komunikační technologie ostatně už dlouho patří mezi nejrychleji rostoucí korejské sektory. Internetové pokrytí země činí neuvěřitelných 93 %. Korejská republika má v plánu stát se jedním z nejvýznamnějších světových hráčů „čtvrté průmyslové revoluce“ (Průmysl 4.0), která propojí informační technologie s korejským průmyslem.

Export i import

Korejský sektor informačních technologií je orientovaný hlavně na export, tamní firmy ale projevují zájem také o dovoz. Čeští vývozci by mohli hledat příležitosti při realizaci korejské strategie budování digitální infrastruktury. Ta má povzbudit další rozvoj technických možností komunikace na dálku bez přímého fyzického kontaktu.

Korejci se v tomto ohledu chtějí zaměřit především na následující oblasti:

  • 5G sítě, umělá inteligence v každém průmyslovém odvětví
  • bezkontaktní technologie, digitalizace zastaralé infrastruktury
  • zcela digitální logistické služby
  • cloudové sítě a technologie zajišťující kybernetickou bezpečnost
  • superpočítače (analýza gigantického objemu dat v reálném čase)
  • telemedicína
  • rozšíření cloudových systémů ve veřejném sektoru
  • digitální transformace – náhrada lidské práce roboty a umělou inteligencí.

Zdraví především

Dalším významným předpokladem korejského úspěchu v boji s pandemií byl rychlý výzkum a vývoj testovacích souprav, plicních ventilátorů a ochranných pomůcek. I zde se přesto rýsují značné šance pro zahraniční dodavatele. Korejský trh se zdravotnickým materiálem dosahuje ročního obratu kolem šesti miliard amerických dolarů, přičemž import pokrývá zhruba 60 procent tamní spotřeby. Jižní Korea dováží lékařské technologie a zdravotnické vybavení za více než 3,6 miliardy dolarů.

Korejský trh s více než 50 miliony obyvatel je i vzhledem k jejich vysoké kupní síle velmi perspektivní také pro české exportéry. Korejci věnují značnou péči svému vzhledu, takže kromě lékařských přístrojů roste také dovoz prostředků, které slouží rehabilitaci a estetické medicíně.

Jižní Korea může být pro české firmy vstupní bránou na širší asijský trh, včetně Číny. Více než 70 % korejského exportu míří právě do nejlidnatější země světa.

Korejci chtějí být na špici světového pelotonu v rozvoji bateriové i vodíkové elektromobility. Foto: Shutterstock

Energetická proměna

Dynamickým technologickým rozvojem prochází také jihokorejská energetika. Na výrobě elektřiny se zatím téměř ze 40 procent podílejí tepelné elektrárny, zhruba čtvrtina připadá na plynové zdroje a necelá čtvrtina na jaderné reaktory. Země se ale kromě jádra stále více zaměřuje na další moderní technologie, které umožní výraznější redukci emisí skleníkových plynů. Vláda mimo jiné zvýšila poplatky za spalování živičného uhlí, a naopak snížila poplatky pro plynové elektrárny. Korejci staví nové atomové reaktory generace 3+ a úspěšně rozvijí velkokapacitní systém skladování energie.

Pro české subdodavatele generátorů, turbín a dalších energetických zařízení se otevírají možnosti v oblasti subdodávek jak pro klasické tepelné elektrárny, tak i pro jaderné elektrárny – mimo jiné i díky tomu, že v Česku působí jihokorejská společnost Doosan Heavy Machinery.

Velký potenciál má spolupráce v aplikovaném výzkumu zaměřeném na rozvoj moderních jaderných technologií. To se týká například zapojení malých modulárních reaktorů do energetických sítí.

Vzhledem k velkému zájmu ze strany korejských institucí plánuje Velvyslanectví ČR v Soulu na podzim tohoto roku prezentaci potenciálu českých výzkumných a inovačních center v energetice. Půjde o jeden z projektů ekonomické diplomacie (PROPED) českého ministerstva zahraničí, které se zaměřují na perspektivní oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu – v tomto případě na rozvoj jaderných a obnovitelných zdrojů energie.

Polovodičová velmoc

Nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím v zemi je bezesporu výroba polovodičů s následnou produkcí čipů. Korejci nicméně čelí problémům kvůli zpřísněným kontrolám japonského vývozu kritických komponentů, které jsou při výrobě polovodičů, čipů a displejů nezbytné. To může vést k silnému propadu vývozu spotřební elektroniky, kterou vyrábí společnosti Samsung, Hynix a LG. Tyto firmy se podílejí na celkovém exportu až 20 procenty.

Korejská republika není schopna nahradit výpadek japonských dodávek z vlastních zdrojů. Případná eskalace sporu může ohrozit globální ekonomiku i světový obchod. Polovodiče se nicméně nevyužívají pouze v mobilních telefonech, ale také fakticky slouží robotizaci zdravotnictví, průmyslu, armády a dopravy. Ve všech těchto oblastech se nabízí spolupráce s českými chytrými hlavami. 

Mobilita a baterie

Když je řeč o technologiích budoucnosti, nelze opomenout fakt, že Jižní Korea patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů. V objemu jejich výroby dnes zaujímá šesté místo na světě. Korejci ve svém desetiletém plánu do roku 2030 předpokládají nejen to, že postupně dosáhnou 10procentního podílu na světovém trhu s klasickými i vodíkovými elektromobily, ale že zároveň získají globální prvenství v přechodu k automobilům třetí generace s autonomním řízením. Podíl těchto vozidel na celkovém korejském vozovém parku by měl do roku 2030 dosáhnout třiceti procent. 

Česká republika má na korejském trhu pověst vyspělé průmyslové země s dlouholetou tradicí, která nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Nabízí se tak prostor nejen pro subdodávky komponentů, náhradních dílů či hotových celků, ale v neposlední řadě i pro spolupráci v oblasti zavádění vodíkové mobility. Korejci by naopak mohli mít zájem na výstavbě české „gigafactory“ – závodu na výrobu lithiových baterií pro elektromobily v severních Čechách.

PAVEL KALINA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Soulu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět