KDO SE NEBOJÍ VÝZEV, VSADÍ NA FINSKO

Finsko je specifickým, nasyceným a na evropské poměry konzervativním a uzavřeným trhem se silnou preferencí domácí produkce. Finští spotřebitelé kladou mimořádný důraz na ekologické aspekty výrobků a služeb i výroby samotné. Před cenou upřednostňují kvalitu. Panují zde vysoká míra transparentnosti, přívětivé podnikatelské prostředí, poctivost a spolehlivost.

Okřídlený šíp Škody k Helsinkám patří. Foto: Shutterstock

Finská digitální ekonomika patří mezi špičku v Evropě i ve světě, v počtu inovací se země pyšní dokonce první evropskou příčkou. Finsko má velké ambice v celé řadě oblastí, kde se otevírají příležitosti i pro česká inovativní řešení. Sečteno a podtrženo: Finsko je náročným trhem, který není vhodný pro „exportéry-začátečníky“. Pokud se však nebojíte výzev a máte co nabídnout, rozhodně dejte finskému trhu šanci.

TRAMVAJE A VLAKY ŠKODA

V Helsinkách lze kromě starých tramvají Škoda potkat i 70 novějších souprav X34, jakož i desítky nejmodernějších tramvají ve speciální „arktické“ úpravě. Na nových tratích v Tampere jezdí od roku 2021 výhradně tramvaje značky Škoda ze závodu Škoda Group Region North v Otanmäki. Helsinky, Espoo i Tampere chystají masivní rozvoj tramvajové dopravy a s ohledem na vynikající reputaci Škoda Group bude pro české tramvaje šancí opravdu mnoho. A nejen pro ně, ale i pro firmy z oblasti infrastruktury, dopravních staveb, bezpečnostních systémů, digitalizace či autonomizace.

Finská vláda v rámci zelené transformace podporuje modernizaci železniční sítě i výstavbu nových vysokorychlostních tratí a aktuálně se pracuje na celé řadě prioritních železničních projektů. I této příležitosti se chopila Škoda Group, která koncem roku 2022 vyhrála soutěž finského státního železničního přepravce VR na dodávku lůžkových vozů a vozů na přepravu aut za 50 milionů eur s opcí na dodávku dalších 60 vozů.

PSI, KOČKY A TUNELY, ANEB VAFO A METROSTAV

Výrazné úspěchy již několik let ve Finsku zaznamenává česká firma Vafo, přední evropský výrobce prémiových krmiv pro domácí mazlíčky. Po akvizici firmy Prima Pet Premium, pod kterou spadají značky HauHau, Prima Dog, Prima Cat a Planet Pet, investice dále pokračují. Aktuálně se za více než 20 milionů eur dokončuje výstavba největší finské továrny na suchá krmiva, kde se od března roku 2023 bude vyrábět 20 tisíc tun krmiv ročně. Výroba bude klást mimořádný důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí a udržitelnost. Obliba domácích mazlíčků je ve Finsku ještě vyšší než v Česku a trh o ročním objemu 650 milionů eur stále roste.

Známá je ve Finsku i česká stavební společnost Metrostav, která se významně podílela na dostavbě helsinského metra mezi lety 2010 a 2018. V letech 2021-2022 se Metrostav zapojil do výstavby podzemních konstrukcí jaderné elektrárny Hanhikivi, projekt byl však v roce 2022 zastaven.

ENERGETIKA – VÍTR, VODÍK, JÁDRO

Finsko se stále drží svých ambiciózních cílů dosáhnout v roce 2035 uhlíkové neutrality a v roce 2050 zcela bezuhlíkové ekonomiky. Země nyní sází na masovou výstavbu větrných elektráren, nově i offshorových. Jen v okolí souostroví Ålandy se má do konce desetiletí vystavět až 500 větrných elektráren s produkcí okolo 30 TWh. Na tyto plány je rovněž úzce navázán rozvoj vodíkového klastru, včetně výstavby interkonektorů do Švédska a Německa. Boom větrných elektráren přináší příležitosti i pro české firmy, důkazem mohou být úspěchy společnosti Winda Power ve vlastnictví české společnosti GHR, která ve Finsku řídí několik projektů větrných farem o celkovém výkonu stovek megawattů a připravuje řadu dalších.

Finsko je, podobně jako Česko, velmi nakloněno využívání jaderné energie a má dvě jaderné elektrárny – starší Loviisu a Olkiluoto se zcela novým třetím blokem. V poslední době se země intenzivně zabývá vývojem malých modulárních reaktorů, které plánuje využívat zejména pro obecní vytápění. I zde je prostor pro spolupráci s českými institucemi a firmami, například v rámci speciální platformy EcoSMR.

 

FOTOGALERIE

České stopy a příležitosti na finském trhu

ICT – PŘÍLEŽITOST PRO NEJLEPŠÍ

Finsko se dlouhodobě orientuje na komplexní digitalizaci napříč všemi sektory. Největší poptávka je aktuálně po řešeních v oblasti healthtech, fintech, edtech, ale i managementu firemních procesů či systémů pro státní a veřejnou správu. Jde o sektor mimořádně náročný pro zahraniční konkurenci, obzvláště pokud zatím nemá lokální reference. I přesto se české firmě Solitea (nyní Seyfor) podařilo v roce 2016 vyhrát soutěž na dodávku informačního systému pro finskou celní správu.

Jako stěžejní obory celého odvětví informačních a komunikačních technologií lze v tomto desetiletí ve Finsku identifikovat bezdrátové sítě, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci a vývoj softwaru, který má potenciál stát se největším finským vývozním artiklem. Nabízí se rozvoj spolupráce v oblasti softwarových ekosystémů pro finanční řízení, bankovní sektor, veřejný sektor či internet věcí. Příležitosti se rýsují i na poli blockchainových technologií, herního průmyslu či cloudových systémů.

HEALTHTECH A SMART NEMOCNICE

Finský ekosystém pro výzkum a vývoj v oblasti zdraví patří mezi globální špičku a řadu let spadá pod vládní priority. V oblasti správy genetických informací je Finsko světovou jedničkou a v roce 2023 by mělo dokončit největší výzkumný projekt svého druhu FinnGen, který přitáhl celosvětový zájem. Jako nejperspektivnější odvětví pro spolupráci se nabízejí diagnostika a využívání znalostí o genomech, robotika, využití umělé inteligence, vývoj zdravotnických informačních systémů nové generace či telemedicína.

Aktuálně po celém Finsku dochází k boomu výstavby nových „smart“ nemocnic, které dostávají ambiciózní přívlastky typu „nejchytřejší“ či „nejhumánnější“ na světě. Sázejí na implementaci komplexních chytrých řešení i důkladné a efektivní řízení veškerých vnitřních procesů. Hlavními trendy jsou úzká spolupráce projektantů s personálem, energetická udržitelnost, procesní synergie, snižování počtu lůžek, digitalizace a robotizace. Nejvíce příležitostí pro zahraniční firmy lze nalézt v oblasti dodávek chytrých řešení, pokročilých technologií a vybavení nemocnic.

OBRANA A BEZPEČNOST

Finsko se dlouhodobě soustředí na budování silné obrany a do NATO vstoupí jako regionální „security provider“. Kromě USA prohlubuje země spolupráci s členskými státy EU a NATO. V rámci projektu zorganizovaného zastupitelským úřadem v Helsinkách v říjnu 2021 bylo podepsáno memorandum mezi asociacemi obranného průmyslu, které dohromady sdružují zhruba 260 českých a finských firem. Příležitosti pro české firmy jsou v oblasti vojenské dopravní techniky, obrněných vozidel, situačního povědomí, radiolokační techniky, protiletadlové obrany či optických systémů. Velmi dobrou pověst u finských bezpečnostních složek mají i české ruční zbraně.

Do budoucna se finská armáda chce soustředit na rozvoj kybernetických schopností, bezpilotní letouny, včetně obrany proti nim, robotické a autonomní systémy či na využití potenciálu umělé inteligence. V rámci tvorby nového konceptu pro ochranu vzdušného prostoru probíhají jednání finské pohraniční stráže s českým výrobcem bezpilotních letounů Primoco UAV. Finské instituce a firmy mají zájem spojovat síly s menšími evropskými státy v rámci konsorcií pro získání spolufinancování z Evropského obranného fondu.

JAK POMÁHÁ AMBASÁDA

Poskytujeme individuální služby a zpracováváme desítky dotazů, které v poslední době směřují například do oblasti obrany a bezpečnosti, zdravotnických technologií, stavebnictví či dopravní infrastruktury. Snažíme se také českým firmám přinášet mimořádné a exkluzivní příležitosti v oblasti městské dopravy, vodíkového klastru, nemocničního vybavení či retailu. Naše projekty pro podporu ekonomické diplomacie se věnují jak tradičním odvětvím, tak zcela novým inovativním sektorům s vysokou přidanou hodnotou, v rámci nichž klademe systematický důraz i na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.

V rámci ekonomických projektů se během incomingové mise v září 2021 podařilo představit vybrané české minipivovary největším finským importérům, což díky návazné spolupráci vedlo k rozšíření nabídky nad rámec ve Finsku dobře známých velkých značek. Podařilo se také napomoci dovozu vín Zámeckého vinařství Bzenec.

V květnu 2022 velvyslanectví realizovalo projekt zaměřený na česká inovativní řešení v oblasti zdravotnických nanotechnologií. Do projektu se kromě firem aktivně zapojil také Český institut výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého, který se zaměřuje na vývoj nových technologií pro čistou energii a udržitelné životní prostředí. V návaznosti na tuto akci již byla domluvena konkrétní obchodní spolupráce mezi českou firmou nanoSPACE a finským výrobcem čističek vzduchu Lifa Air.

V listopadu vzbudil mimořádný zájem projekt pro jedenáct vybraných českých startupů, které se prezentovaly komunitě finských venture kapitálových fondů a andělských investorů i významným korporátním subjektům a účastnily se světově proslulé startupové akce Slush. Ta je součástí unikátního finského startupového ekosystému s výrazným mezinárodním přesahem. Matchmakingového semináře k upcyklaci v polovině prosince se pak kromě firem s pestrou nabídkou v oblasti ekodesignu, nových materiálů či recyklace plastů a odpadu pro stavební průmysl zúčastnila také zástupkyně Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně.

Vědě a výzkumu se věnujeme i samostatně a na jaro 2023 plánujeme cestu vedení Akademie věd do Finska, která by se kromě jiného měla zaměřit na materiálovou fyziku, kosmický průmysl, fyziku plazmatu a řadu dalších témat. Aktuálně rovněž velvyslanectví pomáhá Ústavu hematologie a krevní transfuze v navázání spolupráce s finskými partnery v oblasti buněčné terapie pomocí geneticky upravených T‑lymfocytů.

Pro letošek dále plánujeme ekonomické projekty zaměřené na zdravotnické technologie včetně těch, které využívají virtuální realitu či umělou inteligenci, a na inovativní česká řešení pro bateriový klastr, elektromobilitu, energetická úložiště, nabíjecí infastrukturu a fotovoltaické systémy. V obou případech bude kromě exportu kladen důraz na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Pro rok 2024 zatím předběžně zvažujeme projekty z oblasti nových energetických zdrojů, včetně malých modulárních reaktorů, 5G sítí a technologií či smart cities. Budeme velmi rádi, pokud se nám ozvete se zájmem o spolupráci na těchto i dalších projektech.

Daniel Horák, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Helsinkách

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět