Jak v Africe skloubit rozvojové projekty s podnikáním

Nejen Etiopie a Zambie. Zásluhou dotačního Programu B2B se projekty podpořené Českou rozvojovou agenturou (ČRA) rozrůstají do celé řady dalších afrických zemí a umožňují českým firmám rozjet zde zajímavé obchodní aktivity, které zároveň podpoří místní obyvatele. V ideálním případě takovým způsobem, že nebudou mít potřebu svou zemi opouštět. Ať už jde o zajištění základních životních potřeb, vytvoření nových pracovních míst, předání know-how či možnost zvýšení kvalifikace. Příkladem mohou být projekty v oblasti rozvoje důlní těžby v zemích subsaharské Afriky, pěstování kávy v Ugandě anebo výroba džemů v Tanzanii.

Těžba diamantů v Angole. Foto: INCO engineering, s.r.o

„Vzhledem k tomu, že Zambie a Etiopie patří mezi šestici prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce, probíhá v nich v gesci ČRA celá řada projektů. V Etiopii se soustředíme na oblasti zemědělství a rozvoj venkovaudržitelného nakládání s přírodními zdroji a v rámci inkluzívního sociálního rozvoje dokončujeme vzdělávací projekty. V Zambii podporujeme především projekty směřující k diverzifikaci a zkvalitnění produkce malých a středních farmářů. Díky našemu dotačnímu Programu B2B však podporujeme projekty i v dalších afrických zemích a jsem moc rád, že jsme v letošním roce zaznamenali zvýšený zájem českých firem právě o trhy afrických států,“ říká ředitel České rozvojové agentury Pavel Frelich.

Jedním z projektů, podpořených letos Programem B2B, je Obchodně – technicko – vzdělávací centrum INCO engineering zaměřené na české dobývací techniky v subsaharské Africe. „Region subsaharské Afriky je znám pro svá bohatá naleziště rud, minerálů a uhlí, ale těžební průmysl zde zatím není zcela rozvinut. Náš projekt bude také zaměřen na nalezení možných míst těžby a zároveň bude místním vládám nabídnuta spolupráce i v rovině investic a financování. Pokud se projekt podaří realizovat, bude to mít přímý dopad na vyšší zaměstnanost v regionu. Také se zlepší samotná úroveň těžby  – současná povrchová těžba má velice špatný vliv na životní prostředí a zastaralý způsob dobývání neprospívá ani zdraví pracovníků, říká Michal Radouch z INCO engineering. Součástí projektu budou také semináře a školení na téma Síla české dobývací techniky a moderní pojetí těžby s ohledem na ráz krajiny v uvedených zemích za podpory velvyslanectví ČR.

Know-how na odsolování vody

Přispět inovativní technologií na odsolování mořské vody k řešení nedostatku pitné i závlahové vody v africkém Mosambiku má v plánu společnost Princeston. Cílem projektu je zavedení EMSF (Environmental Multi-Stage Flash) technologie na odsolování vody v Mosambiku a potažmo celém regionu jižní Afriky, kde je dlouhodobý nedostatek pitné i závlahové vody. EMSF je inovativní technologie na bázi vakuové destilace, která je, oproti jiným technologiím na odsolování vody, nenáročná na elektřinu. Pro provoz může využívat odpadní teplo, například z dieselových agregátů. Díky tomu jsou provozní náklady minimální a je možné ji využít i v chudých venkovských oblastech.

Přímými příjemci projektu budou minimálně dvě venkovské komunity, které budou vybrány ve spolupráci s partnerem projektu, jímž je mosambický Vodní výzkumný institut. Předpokládá se, že v těchto komunitách dojde mimo jiné k výraznému zlepšení zdravotní situace obyvatelstva,“ přibližuje rozvojový dopad projektu ředitel a přední vývojový pracovník společnosti Princeston Vladimír Sirotek.

Linka na krmiva

Další projekt chystá společnost Nirex Tanzania Investments, která hodlá vybudovat výrobní linku na zemědělská krmiva v Kamerunu. Momentálně je Programem B2B podpořeno vypracování podnikatelského plánu. Krmiva z této linky budou určena pro zemědělská zvířata na území Kamerunu a okolních států v rámci zóny CEMAC. Projekt má za cíl importovat české stroje a ve spolupráci s českými experty aplikovat nové výrobní metody, které nejsou v daném státě dosud používány.

„Náš projekt pomáhá řešit především zvýšení soběstačnosti v živočišné výrobě a snížení dovozu klíčových potravin. V zemědělském průmyslu pracuje v Kamerunu 60 % obyvatelstva, a tudíž jakákoli marže neodvedená do zahraničí se okamžitě promítne do zvýšení životní úrovně farmářů a snížení počtu lidí, kteří jsou ohroženi chudobou,“ vysvětluje dopad projektu Ondřej Jirásek ze společnosti Nirex Tanzania Investments, který má bohaté zkušenosti z podnikání v zemědělství v subsaharské Africe.

Studna vybudovaná v rámci česko-mosambické spolupráce. Foto: Princeston, s.r.o.

Podnikatelky na africké misi

Pro změnu v Ugandě se s podporou ČRA chystá rozjet udržitelný a soběstačný podnik na výrobu a prodej kvalitní zelené kávy a džemů z tropického ovoce společnost Bwindi Coffee. Nedílnou součástí podnikatelského plánu je přenos know-how, podpora místních farmářů a vytvoření nových pracovních míst.

Držíme se jednoduchého konceptu – v Ugandě vyhledáváme ty nejkvalitnější suroviny a v Česku dbáme na co nejčistší zpracování. Naši zákazníci svým nákupem nejen podpoří malé ugandské farmáře, ale pomáhají nám udržet naši chráněnou dílnu ve Střelicích u Brna, kde pracují zdravotně znevýhodnění. Zisk z našeho podnikání také pomáhá financovat českou neziskovou organizaci Bwindi Orphans, která pomáhá už od roku 2006 dětem v Ugandě, například formou adopce na dálku,“ říká spoluzakladatelka společnosti Bwindi Coffee Emmanuelle Chauveau. Právě skutečnost, že zde dlouhodobě pracují s chudými dětmi a jejich rodinami, umožňuje společnosti mnohem lepší pozici pro spolupráci s místními. Za tu dobu se stali v podstatě součástí jejich komunity.

Džemy a zdravé vaření

V podobném duchu rozjíždí svůj projekt v Tanzánii i česká podnikatelka Daniela Mauleon, která se rozhodla s týmem místních začít vařit z dozrálého exotického ovoce džemy. Cílem projektu je vytvořit základ pro fungující společnost, která bude nejprve prodávat džemy vlastní výroby převážně turistickým resortům, v dalších letech je pak bude exportovat do zahraničí.

V rámci přenosu českého know-how je v plánu zaučit místní obyvatelstvo nejen v procesu výroby džemů, ale také zvýšit jejich povědomí o “zdravém vaření”, hygieně, fair trade a ekologicky udržitelném využití místních zdrojů. „Problém uplatnitelnosti na trhu práce je v Tanzánii jeden z nejpalčivějších. Zaměstnanost je zde velmi nízká, pracovní návyky, morálka a efektivita práce taktéž. Věřím, že díky zaškolení pomůže náš projekt místním lidem v lepším uplatnění na trhu práce i při odchodu z našeho projektu,“ říká Daniela Mauleon.

Podle Ludmily Leškovské, která má v České rozvojové agentuře Program B2B na starosti, je skvělé, že se v poslední době daří získat od ČRA dotaci také ženám-podnikatelkám. Na podnikatelské plány i na studie proveditelnosti poskytuje ČRA dotaci do výše 250 000 korun při 50% spolufinancování. V rámci realizace může firma získat dotaci až do výše 5 milionů korun také při 50% spolufinancování. „Žadatelé musí předložit takový podnikatelský záměr, který přispěje k rozvoji místního regionu, například zajištěním nových pracovních míst. Obvykle projekt řeší konkrétní rozvojový problém v dané zemi formou předání technologického know-how a zaškolením místních partnerů, což je přesně případ projektu paní Mauleon. Dotace jí pomůže s náklady na právní služby, urychlí start výroby, pomůže s PR a s překonáním počátečních problémů, kterých není málo,“ říká Ludmila Leškovská.

FILIP ŠEBEK

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět