JAK NA STÁTNÍ PROEXPORTNÍ SLUŽBY V ZAHRANIČÍ?

Ještě před čtyřmi lety často zaznívalo ze stran podnikatelů, že v Černínu se s firmami téměř nebaví a diplomaté jsou uzavřená a elitářská skupina. Do roku 2018 vstupujeme s dobrým pocitem, že toto vnímání se podařilo změnit.

Vytvořili jsme jednotnou zahraniční síť ambasád a kanceláří CzechTrade, jednu nabídku služeb pro české exportéry a jedno kontaktní místo, přes které se firmy k těmto službám dostanou. Ambasády za minulý rok vyřídily 1 170 firemních dotazů a realizují či zrealizovaly celkem 349 individuálních služeb s průměrným hodnocením 1,07. Aktivně spolupracujeme s více než sedmi stovkami klientů. To vše je pro nás jasná známka toho, že nám firmy věří. 

Rozcestník pro klienty

Jedním z prvních dilemat, kterým čeští zájemci o vývoz zboží do zahraničí a investoři dříve čelili, bylo, zda-li se mají obracet na agenturu CzechTrade, Ministerstvo zahraničních věcí anebo přímo na zastupitelské úřady ČR v jednotlivých zemích. Již v roce 2014 se ministerstva dohodla na vytvoření Klientského centra pro export, aby firmám usnadnila orientaci v tom, kdo a kde jaké služby poskytuje. Klientské centrum pro export od té doby funguje jako rozcestník pro služby Jednotné zahraniční sítě. Společný projekt od počátku svého spuštění podpořil více než 1 800 českých firem směřujících na cizí trhy.

V Klientském centru pro export jsou k dispozici specialisté z Ministerstva zahraničních věcí i agentury CzechTrade, kteří jsou připraveni konzultovat vaše exportní a investiční záměry v zahraničí, poradit jak získat zahraničního obchodního partnera, jak se připravit na obchodní jednání ve vybrané zemi, nebo jak postupovat při jednání se zahraničními státními podniky a institucemi. Prostřednictvím společné sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je Klientské centrum schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Základní okruh služeb, jako např. zprostředkování kontaktů na zahraniční partnery, či doporučení, jak vést obchodní jednání na vybraném trhu, je nabízen bezplatně.

Služby pro malé i velké

Zájem českých exportérů o asistenci ze strany zastupitelských úřadů na zahraničních trzích trvale narůstá. Za poslední dva roky počet individuálních služeb našich ambasád vzrostl o 65 %. Klienty nejsou přitom jen velké podniky. Mnohdy se jedná také o menší či středně velké firmy, které poptávají asistenci a podporu při jednáních s oficiálními institucemi a státními podniky v zahraniční. Využívají tak postavení, zkušeností a politického vhledu českých ambasád v zahraničí k získání přístupu ke kontaktům ve státních firmách či místních institucích. V některých zemích je přitom tato podpora naprosto klíčová.

Mezi konkrétní výsledky úspěšné spolupráce patří např. pomoc českých úřadů ve Washingtonu a Los Angeles společnosti Uher Company, zabývající se výrobou sportovních hřišť, při úspěšném vstupu na americký trh. Česká ambasáda v Jordánsku zase pomohla zdravotnických firmám Linet, Medin a Embitron při jejich snaze dodávat výrobky do Jordánska. Zastupitelský úřad v Nairobi asistoval firmě TECHO, patřící k předním evropským výrobcům kancelářského nábytku, při zahájení jejích aktivit v Keni. To je jen stručný výčet pár zajímavých příkladů, který se jistě v roce 2018 rozšíří o mnoho dalších.

DANIEL BLAŽKOVEC, Odbor ekonomické diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí

Díky našim firmám o nás ví celý svět