INŽENÝŘI Z NEMOCNICE: ČEŠI POMOHLI ROZJET OBOR BIOMEDICÍNY V KAMBODŽI

Bez správné obsluhy a údržby jsou lékařské přístroje v Kambodži často danajským darem. Čeští experti proto pomohli rozjet obor biomedicíny, který zajistí technicky vzdělaný personál pro kambodžské kliniky.

Foto: FBMI ČVUT

Česká pomoc kambodžskému zdravotnictví má dlouhou tradici. Již krátce po pádu krutovlády Rudých Khmerů vybudovali českoslovenští experti nemocnici ve městě Takéo a přispěli tak k obnově lékařské péče, kterou Pol Potův režim Kambodžanům odpíral. Čtyřicet let poté je česká stopa v rozvojové pomoci kambodžskému zdravotnictví stále výrazná, v posledních letech například v oftalmologii nebo péči o matku a novorozence. Lékařské přístroje a zdravotnické prostředky české provenience fungují v Kambodži na vícero klinikách, stejně jako dary od jiných zahraničních donorů, mezi nimiž figuruje Japonsko, USA, Jižní Korea, ale třeba i Čína.

Řada lékařských přístrojů je ale kvůli nedostatku spotřebních materiálů nebo špatné kalibraci či instalaci trvale vyřazena z provozu. Chybí totiž technický personál, který by se o správu a údržbu přístrojového vybavení staral. V celé Kambodži je jen jediná státní nemocnice, která má vlastní oddělení zdravotnické techniky, a to Khmer Soviet Friendship Hospital. Výpadek kvalifikovaných techniků se pak často řeší tím, že se draze najímají z Evropy, Singapuru nebo Japonska. Nadějí na zlepšení je víceletý projekt České rozvojové agentury (ČRA), který si dal za cíl etablovat a rozvíjet v Kambodži vůbec první biomedicínský obor pro dvě vysoké školy sídlící v Phnompenhu: University of Health Science (UHS) a Institute of Technology of Cambodia (ITC). V zemi ho realizuje tým profesora Karla Roubíka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který tento obor pomáhal zakládat i v jihoamerické Kolumbii.

BUDOVÁNÍ PROFESE

„Nápad vzešel z kambodžského ministerstva zdravotnictví, které identifikovalo údržbu zdravotnického vybavení jako slabý článek celého sektoru, který je jinak dlouhodobě bohatě financován zahraničními donory. Ti se však zaměřovali pouze na školení stávajících technických pracovníků v nemocnicích, jejichž kapacity neodpovídaly rapidnímu rozvoji v sektoru. Nikdo se však nestaral o budování profese jako takové, a to už od bakalářského stupně,“ vysvětluje Barbora Žáčková, rozvojová diplomatka české ambasády v Phnompenhu.

Foto: FBMI ČVUT

Biomedicínské inženýrství postavené na základě českého know-how bylo v Kambodži slavnostně otevřeno v roce 2019. Hned vzápětí nicméně přišla vlna pandemie koronaviru, země se pro cizince téměř uzavřela a také výuka na kambodžských školách probíhala jen na dálku. V roce 2022 se projekt nicméně podařilo úspěšně restartovat. Loni tým profesora Roubíka do Kambodže přivezl sadu dvaceti praktických laboratorních úloh a vybavení pro výuku mechaniky tekutin a instalatérství. Na místě předal také 3D tiskárnu českého výrobce Prusa Research. V květnu se pak kambodžští pedagogové vypravili na ČVUT a na několika českých klinikách si prohlédli, jak biomedicínské inženýrství vypadá v praxi.

OD TECHNIKY K INKLUZI

Letos by měl program postoupit do další fáze. Výuka sice úspěšně pokračuje, nicméně v zemi stále chybí obecné povědomí o užitečnosti biomedicíny. Tamní ministerstvo zdravotnictví navíc pro biomedicínské techniky dosud nemá tabulková místa. Jedinou možností uplatnění je tak stále zaměstnání u výrobce nebo distributora zdravotnické technologie. Nová fáze dotačního programu ČRA pro kambodžskou biomedicínu tak ukazuje, jak lze v rámci rozvojové pomoci skloubit vícero cílů najednou. Samotný obor, který stojí na pomezí mezi lékařstvím a technickými dovednostmi, nabídne svým uchazečům širší možnost uplatnění a povede tak v Kambodži, která je jednou z šesti prioritních zemí české rozvojové pomoci, k větší sociální inkluzi.

BLAHOSLAV HRUŠKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět