Indie chce udržet vysoké tempo růstu

Indická ekonomika v posledních měsících zpomaluje. V období duben-červen letošního roku dosáhl hospodářský růst v meziročně „pouze“ na metu 5 %, což je nejméně za posledních šest let. Za zpomalením stojí zejména nižší soukromá spotřeba. Ekonomové se ve většině shodují, že tempo růstu se bude ve finančním roce 2019-2020 a 2020-2021 držet pod hranicí 7 % ročně. To je přirozeně méně než v uplynulých pěti letech, kdy průměrný hospodářský růst dosáhl tempa 7,5 % ročně.

Ilustrační foto: Shutterstock

Velmi citelně se snižovaly posledních dvanáct měsíců prodeje automobilů, které v červenci dokonce klesly o 31 %, což se podle statistiků nestalo během posledních 18 let. Stejně tak prodeje motocyklů a traktorů, které dobře indikují vývoj příjmů domácností a zemědělců na venkově, v posledních měsících klesaly. Prakticky totéž platí o nákladních automobilech, což naznačuje oslabování poptávky v průmyslu a ve službách. Pokles výroby v automobilovém průmyslu se projeví propouštěním zaměstnanců, což zpětně zasáhne příjmy domácností. Nižší objem prodejů se pak dotkne i subdodavatelů a poskytovatelů návazných služeb, například nebankovních úvěrových institucí, které rovněž přistoupí ke snižování počtu pracovníků.

Rupie oslabuje

Indie čelí nestabilnímu kurzu rupie a rozšiřování deficitu běžného účtu platební bilance. Masivní prodeje aktiv na tamním kapitálovém trhu a odchod institucionálních zahraničních investorů se podepsaly na oslabování rupie. Zároveň vývoz i dovoz klesají. Zahraničnímu obchodu neprospívá napětí a celní války v mezinárodním obchodě. Obchodní deficit zůstává vysoký a jedinou dobrou zprávou tak dosud byly nízké ceny komodit, zejména dovážené ropy. Ovšem i to se může rychle změnit.

Indická vláda se proto rozhodla zavést několik prorůstových opatření. Ministryně financí Nirmala Sitharaman oznámila, že je třeba soustředit se například na zrychlení plateb za veřejné zakázky, zrychlení vracení daní ze zboží a služeb malým a středním podnikům, zjednodušení žádostí o úvěry a usnadnění přístupu k úvěrům. Vláda dále oznámila rozsáhlý program fúzí, který povede k zániku šesti státních bank tím, že se sloučí s jinými státními bankami. Cílem konsolidace bankovního sektoru je posílit jejich kapitalizaci, snížit provozní náklady a zvýšit efektivitu fungování.

Velmi citelně se v Indii v posledních dvanácti měsících propadl prodej automobilů, ale i zemědělských strojů. Foto: Shutterstock

Nižší daně pro firmy

Vláda současně schválila razantní snížení daní ze zisku firem – téměř o deset procentních bodů. Efektivní zdanění fungujících firem v Indii se snižuje ze 34 % na 25,17 %. Nově zakládané firmy, které postaví výrobní závody do roku 2023 a nebudou požadovat žádné další pobídky a úlevy by měly danit své zisky sazbou 15 % a efektivní míra zdanění tak v jejich případě dosáhne 17,1 %. Zahraniční společnosti přirozeně vítají další liberalizaci pravidel pro příliv přímých zahraničních investic, která uvolní ruce zahraničním obchodním řetězcům, pokud jde o povinný minimální podíl prodeje zboží vyrobeného v Indii.

Ekonomové pozitivně hodnotí, že se vláda neuchýlila k zvyšování rozpočtových výdajů a snaží se podpořit ve fiskální oblasti podnikání snižováním daní ze zisku. Střednědobě chce vláda podporovat investice tak, aby se růst postupně stával méně závislým na dosud dominantní spotřebě. Větší roli by měla mít do budoucna monetární politika, protože pokles úrokových sazeb se více projeví v oživení investiční aktivity. Pokud jde o podporu automobilového průmyslu, převažuje názor, že přijatá opatření budou mít pouze omezený vliv na prodeje vozů nejbližších měsících. Pomůže především až opětovné zrychlení ekonomiky. Je otázkou, nakolik celý rozsáhlý soubor vládních opatření zastaví zpomalování hospodářského růstu. Ekonomové však usuzují, že tato opatření minimálně eliminují riziko prudkého zbrzdění růstu ekonomiky. Hospodářský vývoj naznačuje, že zpomalení růstu indické ekonomiky je částečně výsledkem přirozeného cyklu, a proto bude i zrychlování růstu spíše postupné.

Milan Touš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět