Ghanu čeká propad příjmů z ropy a daní

Kvůli šíření pandemie viru Covid-19 Ghana pravděpodobně zažije výrazné zpomalení růstu HDP, dojde k velkým výpadkům z příjmů z ropy a dovozních cel a dalším propadům v příjmech z daní. Vyplývá to z analýzy, kterou parlamentu předložil ghanský ministr financí Ken Ofori Atta.

Ilustrační foto: Shutterstock

Předběžná analýza dopadu na ukazuje, že plánovaná míra růstu reálného HDP by se letos mohla snížit z původních 6,8% na 2,6%, v případě nutnosti celkové izolace země až na 1,5%. Rovněž objemy obchodů, jak domácích, tak zahraničních, se v důsledku pandemie snižují. Ghana již zaznamenala výrazný pokles objemu obchodů zejména s Čínou, která pro zemi představuje největšího exportéra a zároveň druhého největšího importéra. Rovněž toky plánovaných přímých zahraničních investic se letos zpomalí kvůli nejistotám spojeným s Covid -19. Celkový odhadovaný fiskální dopad plynoucí ze schodku v příjmech z ropy, dovozního cla a jiných daňových příjmů a nákladů na program na zmírnění následků koronaviru činí 9,505 mld. cedi (41 mld. Kč).

Úlevy na daních

Centrální banka Ghany a ministerstvo financí jednají s komerčními bankami, které by měly podpořit soukromý sektor, aby zmírnily dopad pandemie. Mělo by se jednat o podporu 3 miliard cedi (13 mld. Kč) na podporu průmyslu, zejména farmaceutického, dále pohostinství, služeb a výroby. Vybraným podnikům by banky měly poskytnout šestiměsíční moratorium na hlavní splátky a snížení úrokových sazeb o dva procentní body. Ghanský úřad pro správu příjmů také poskytne úlevu malým podnikům a domácnostem. Ta zahrnuje prodloužení lhůt splatnosti daní ze čtyř na 6 měsíců po skončení fiskálního roku, podporu platbu daně převody, dále prominutí penále těm daňovým poplatníkům, kteří do 30. června 2020 vyrovnají své nesplacené dluhy. Vybrané zboží určené pro boj s koronavirem bude vyjmuto z DPH a dary určené na potírání pandemie koronaviru budou moci být odečteny ze základu daně.

Koronavirus ekonomicky dopadne i na malé prodejce, Ghana proto chystá balíček úlev. Foto: Shutterstock​

Ghanská vláda sestavuje programu, který má řešit narušení ekonomických činností, potíží obyvatel a zachránit či oživit průmyslová odvětví. Strategie se má zaměřit na oblasti, které maximálně zmírní důsledky pandemie. Důraz je kladen na ochranu před ztrátou pracovních míst, ochranu živobytí, podporu malých a středních podniků a zajištění účinné a udržitelné pomoci. Vládní program bude usilovat o další financování na další účely, jako je propagace vybraných průmyslových odvětví. Cílem je podpořit export a nahradit dovoz vlastní výrobou, podpora malých a středních podniků při vytváření nových pracovních míst. Vláda chce také podpořit penzijní a pojišťovací fondy s cílem vytvořit záruky a nástroje k omezení důsledků pandemie.

Posílit domácí produkci

Očekává se, že ministerstvo financí uvolní po schválení parlamentem jednu miliardu cedi (4,2 mld Kč). Mezi cílové podniky a domácnosti budou patřit zejména firmy z oblasti zdravotnictví, školství, pohostinství, malé a střední podniky.

Přestože pandemie nepříznivě ovlivnila ghanskou ekonomiku, vláda tuto situaci považuje za příležitost, jak posílit domácí produkci a spotřebu některých potravinářských komodit, jako je rýže, kukuřice, kasava a kuřecí maso. Ghana chce využít své komparativní výhody v obchodování v rámci západoafrického regionu, který neuzavřel své hranice pro obchod.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Akkře

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět