EXPORTÉŘI RÝSUJÍ NEMOCNICI 21. STOLETÍ

Světovému trhu výstavby nových nemocnic a poliklinik vládnou „projekty na klíč“. Zvláště rozvojové země, které se snaží nabídnout svým občanům modernější a dostupnější zdravotní péči, žádají kompletní dodávky celých zdravotnických zařízení nebo jejich částí. Pro české firmy se tak rýsují obrovské příležitosti – i díky tomu, že tradičně vyrábějí velmi široké spektrum zdravotnické techniky. Přesto to čeští exportéři nemají v tvrdé světové konkurenci snadné. A tak přicházejí s plány, jak zahraniční konkurenci trumfnout.

Ilustrační foto: Shutterstock​

O tom, že české firmy dokáží vyvážet celá zdravotnická zařízení, není pochyb. V Ghaně postavily deset nových poliklinik, do nemocnice v Goroce v Papui-Nové Guinei dodaly kompletní diagnostické a chirurgické centrum, v laoském hlavním městě Vientiane dostavěly a modernizovaly celou nemocnici. Český zdravotnický export v minulých letech směřoval do řady dalších zemí, například Ruska, Gruzie, Kazachstánu, Kolumbie, Gabonu i Trinidadu a Tobaga.

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) v zahraničí prezentuje koncept české „modulární nemocnice“ – tuzemské firmy nabízejí jak dodávku celého zdravotnického zařízení, tak jednotlivých „jednotek“ od operačních sálů přes laboratoře po rehabilitační centra. „Přicházíme s kompletním českým řešením,“ říká výkonná ředitelka AVDZP Jana Vykoukalová. To neznamená, že by podíl tuzemských dodávek dosahoval 100 procent, ani v Česku se nevyrábí úplně všechno. Jana Vykoukalová připomíná, že tu nemáme například výrobce rentgenů nebo tomografů.

Přesto je šíře záběru českých firem mimořádná. „Český zdravotnický průmysl je unikátní, naše asociace má více než 100 členů. Obsáhneme téměř vše,“ zdůrazňuje Martin Novák, obchodní ředitel společnosti TSE, která vyváží inkubátory pro novorozence.

„Jen“ nemocnice nestačí

České společnosti mají výhodu, že mohou do značné míry spojovat síly v rámci jedné země, s nabídkou kompletních dodávek ale přichází také řada světových dodavatelů. Klíčem k budoucímu úspěchu je najít oblasti, ve kterých jsou Češi zvlášť silní, a nabídku „modulární nemocnice“ náležitě zpestřit. „Dodat nemocnici je málo,“ poznamenává Rudolf Limberský, předseda představenstva společnosti Block. Tato firma z Valašského Meziříčí má v rámci nabídky „české nemocnice 21. století“ mimořádnou roli – hodlá se ujmout pozice takzvaného integrátora, finálního dodavatele zdravotnického zařízení, který spojuje dohromady další tuzemské subdodavatele.

Specializací firmy Block jsou totiž právě dodávky na klíč – především pro farmaceutický průmysl a zdravotnická zařízení, se zvláštním zaměřením na „superčisté“ prostory a operační sály. Block je tak dalším možným integrátorem budoucích českých exportních projektů vedle dceřiné společnosti rakouského Vamedu – Vamed Health Projects CZ. Obě firmy již mají v této oblasti zkušenosti.

Nabídku české nemocnice budoucnosti je možné obohatit dvěma způsoby – jednak mimořádnou kvalitou jejích modulů, ale také doprovodnými službami včetně školení lékařů a zdravotnického personálu. Petr Foit, obchodní ředitel světoznámého výrobce nemocničních lůžek Linet, považuje za unikát i to, že zdejší firmy přicházejí s „národním řešením“, které se může lépe prosadit ve světě díky fungující spolupráci s českými zastupitelskými úřady.

Rozvojová platforma

Čeští vývozci zdravotnických prostředků navíc loni vytvořili „sektorovou rozvojovou platformu“. Tuzemské firmy díky ní posilují vzájemnou spolupráci zvláště v oblasti komunikace a prezentují společnou nabídku pro zahraniční trhy. A šéfka České rozvojové agentury Štěpánka Litecká vidí v platformě způsob, jak české firmy získat také pro rozvojovou spolupráci a ukázat jim, do jakých projektů se mohou zapojit. „Vnímám sektorové platformy jako pozitivní pokus o propojení rozvojové spolupráce s ekonomickou diplomacií, podporou exportu,“ uvedla Štěpánka Litecká v rozhovoru pro časopis MED.

Marketingové aktivity zdravotnické rozvojové platformy by měly dále přispět k tomu, že si českých dodavatelů všimnou nadnárodní instituce, které by mohly tuzemské výrobky zahrnout do vlastní pomoci pro rozvojové země. Jana Vykoukalová upozorňuje, že představitelé platformy chystají prezentaci například pro činitele Světové zdravotnické organizace.

Firma Block zaměřila svůj vývoj na izolátorová pracoviště – zcela utěsněné malé čisté sterilní prostory, v nichž se například zpracovávají lidské tkáně a buňky. Foto: Block​

Porodní hnízda

Průkopníkem spolupráce českých firem na zahraničních trzích je společnost Linet. Na první pohled to může vypadat překvapivě – Linet je mezi tuzemskými společnostmi výjimečný v tom, jakým způsobem se mu podařilo prosadit do absolutní světové špičky. Proč by tedy měl spoléhat na spolupráci s dalšími zdejšími výrobci zdravotnických prostředků?

Obchodní ředitel Linetu Petr Foit vysvětluje, že zájem tohoto předního světového dodavatele zdravotnických lůžek na spojování sil v rámci Česka je zcela logický. Největší světoví konkurenti Linetu, kteří sídlí především ve Spojených státech, se snaží přicházet s rozsáhlejší nabídkou produktů. A česká „modulární nemocnice“ je jedním ze způsobů, jak této konkurenci čelit.

Linet se proto mimo jiné zaměřil na úzkou spolupráci se zmiňovaným českobudějovickým výrobcem novorozeneckých inkubátorů TSE a společností MZ Liberec, která navrhuje, vyrábí a instaluje rozvody medicinálních a technických plynů. „To jsou společnosti, které jak kvalitou svých výrobků, tak obchodním a servisním pokrytím mohou spolu s Linetem prorazit ve velkých mezinárodních projektech,“ řekl před časem časopisu MED zakladatel Linetu Zbyněk Frolík.

Linet, TSE a MZ Liberec nyní přicházejí se společnou prezentací takzvaného porodního hnízda – tedy kompletního vybavení porodních sálů. Zapojit se mohou i další společnosti – například výrobci porodních kleští nebo obvazů. „Tato nabídka je i v mezinárodním měřítku unikátní,“ uvádí Petr Foit. „Porodní hnízda“ mají ambici se prosadit v rámci komerční soutěže, ministerstvo zahraničí ale uvažuje také o jejich zařazení do humanitární nebo rozvojové pomoci.

Štěpánka Litecká si dokáže představit dodávku porodního hnízda například do regionální nemocnice v Kambodži, která je jednou z prioritních zemí české rozvojové spolupráce. Tam by za splnění určitých podmínek mohla přispět k rozvoji kambodžského zdravotnictví.

Genová terapie

Výrazně zpestřit nabídku české nemocnice 21. století mohou oddělení moderní léčby. Právě tímto směrem se vydala firma Block, která v posledních deseti letech zaměřila svůj vývoj na izolátorová pracoviště – zcela utěsněné malé čisté sterilní prostory, v nichž se například zpracovávají lidské tkáně a buňky. Výzkumník nebo lékař může v těchto izolátorech vyvíjet nebo vyrábět produkty moderní genové terapie díky „rukávcům“, do nichž vkládá ruce zvenčí speciálními otvory.

Block loni uzavřel memorandum o spolupráci s pražským Ústavem hematologie a krevní transfuze – největším hematologickým centrem v Česku. To se mimo jiné zaměřuje na experimentální léčbu akutní myeloidní leukémie. „Chceme připravit moderní pracoviště, jehož cílem je umožnit léčbu většímu počtu pacientů souběžně,“ vysvětluje Rudolf Limberský. Firma z Valašského Meziříčí má patentovanou metodu dekontaminace a sterilizace izolátorových pracovišť parami peroxidu vodíku – jde o výsledek dlouhodobé spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR.

Rudolf Limberský je přesvědčen, že špičkové pracoviště moderní léčby by mohlo komplexní českou nabídku výrazně odlišit od konkurence. „Například pro některé arabské země by mohla být taková možnost velmi atraktivní,“ říká předseda představenstva Blocku. Do budoucna by podle něj bylo možné případně uvažovat také o transferu know-how. Pro českou nemocnici 21. století je podle Rudolfa Limberského nutné hledat příležitosti na trzích celého světa. „Měli bychom oslovovat potenciální zákazníky jak v rozvojových, tak ve vyspělých zemích,“ dodává.

Vzdělávání zdravotníků

Asociace AVDZP ve svých prezentacích uvádí, že Česko má jeden z nejlepších systémů zdravotnictví v Evropské unii a nabízí kompletní systém služeb včetně vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Nejde přitom pouze o rozšíření české exportní nabídky a přilákání zahraničních doktorů nebo sester ke školením v tuzemsku, ale také o to, aby čeští výrobci zdravotnické techniky měli jistotu, že jejich produkce ve světě slouží ke správným účelům.

„Stává se, že rozvojová země získá novou nemocnici s moderním vybavením, ale tamní personál s ním neumí zacházet,“ říká Jana Vykoukalová. O podobných zkušenostech, které se v širším měřítku týkají mezinárodní pomoci pro zdravotnictví v rozvojových zemích nebo konfliktních oblastech, mluví také Štěpánka Litecká. Například nemocnice na palestinských územích jsou plné špičkového vybavení z Evropy, ale často s ním nikdo nepracuje, protože neví jak. „Tomu se chceme vyhnout,“ zdůrazňuje šéfka České rozvojové agentury.

Ani čeští exportéři se rozhodně nemohou spokojit s tím, že „pouze“ někam dodají svůj výrobek. Musí je podle Petra Foita zajímat, co se s ním bude dít dál: „Každá firma chce, aby se její výrobek využíval správně. Pak získává potřebné reference,“ argumentuje obchodní ředitel Linetu.

Petr Foit i Jana Vykoukalová mluví o vizi budoucích projektů, do nichž by se zapojila ekonomická diplomacie, asociace AVDZP, rozvojová agentura a česká humanitární organizace Medevac, která má velké zkušenosti nejen s vysíláním tuzemských lékařů do zahraničí, ale také se školením zahraničního zdravotnického personálu. Podobná školení by se měla stát samozřejmou součástí exportu českých nemocnic budoucnosti a rozvojové spolupráce.

Pokud ovšem Češi chtějí do budoucna čelit těm nejsilnějším světovým konkurentům, měli by přidat ještě něco navíc. Jak upozorňuje Rudolf Limberský, někteří dodavatelé zdravotnických zařízení už dnes nabízejí, že po určitou dobu pro nové nemocnice či polikliniky zajistí také lékaře a zdravotnický personál. Obvykle jde o mezinárodní týmy, v případě českého exportu se případně nabízí i spolupráce se specializovanými zařízeními, jako jsou IKEM, Ústav hematologie a krevní transfuze nebo Masarykův onkologický ústav v Brně. Petr Foit nepovažuje za vyloučené, že by Češi jednou dokázali po nezbytnou dobu zajistit dokonce i řízení celé dodané nemocnice.

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět