EGYPT CHYSTÁ ZELENÉ INVESTICE I ROZVOJ CHYTRÝCH MĚST

Egyptské hospodářství zažívá od nástupu prezidenta Abdala Fattáha Sísího turbulentní období opakovaně. Vláda se stále vyrovnává s dopady covidové pandemie a nově přibyly silné důsledky ruské agrese na Ukrajině – tedy fenomény, na které egyptské hospodářství nebylo připraveno.

Rozvoj udržitelné dopravy by měl ulevit Káhiře (na snímku) i dalším egyptským městům. Foto: Shutterstock

Zatímco egyptská média hovoří o ohrožení tamní potravinové bezpečnosti zdrženlivě, dávají proslovy prezidenta, premiéra a dalších ministrů národu naději na rychlé zotavení z aktuální krize. Ta v Egyptě  skutečně nastala.

Egyptská libra klesla v březnu 2022 vůči americkému dolaru o 14 procent poté, co ruská invaze na Ukrajinu přiměla zahraniční investory stáhnout miliardy dolarů z egyptských trhů s cennými papíry. Centrální banka začala zvyšovat úrokové sazby a vláda oznámila balíček ekonomických úlev ve výši 130 miliard egyptských liber (zhruba sedm miliard dolarů). Strmá devalvace egyptské libry byla pravděpodobně urgentně nutná, neboť ta byla podle expertů dlouhodobě nadhodnocena. Země nyní čelí nedostatku potravin, jejich zvyšujícím se cenám i cenám ostatních komodit a hrozbě neudržitelnosti státního dluhu.

POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST

Potravinová bezpečnost je jedním z hlavních témat egyptské Vize 2030. Tomu odpovídá také objem financí vyčleněný na investice do modernizace zemědělství a s ním spojených sektorů. Egyptská vláda už loni vyčlenila 200 miliard liber na realizaci první fáze prezidentské iniciativy „Haya Karima“ (důstojný život).

Národní projekt pod patronátem egyptského prezidenta Sísího má za cíl zmodernizovat celkem 4 600 vesnic. Projekt bude implementován v několika etapách. Součástí projektu je také technologický rozvoj venkova včetně investic do zemědělských podniků, udržitelného zavlažování orné půdy a zajištění energetické soběstačnosti venkova. Ruku v ruce s tím Egypťané plánují výstavbu nových silnic a železničních tratí.

Podle vyjádření vlády musel být celkový objem financí plánovaný na investice do projektu Haya Karima zvýšen ze 600 miliard na 1 bilion egyptských liber. Jedním z důvodů zvýšených nákladů je potřeba egyptské vlády zabezpečit dostatečné množství vyprodukovaných potravin v rámci probíhající potravinové krize. Dochází tak k rozšiřování obdělávané půdy včetně výstavby potřebné infrastruktury. Projekt Haya Karima je jedním z dalších megaprojektů prezidenta Sísího, který nabízí možnosti pro zapojení zahraničních firem z různorodých sektorů. Zatímco projekty z oblasti školství a budování kapacit jsou implementovány pomocí zahraničních rozvojových institucí, nabízí sektory zdravotnictví a infrastruktury možnost komerčního zapojení.

ZELENÁ TRANSFORMACE

Mezi hlavní priority egyptské vlády pro nadcházející období patří téma klimatu a zelené transformace. Egypt zaujímá roli předsedající země na mezinárodní klimatické konferenci COP 27, která se bude konat v listopadu 2022 v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch. V rámci dlouhotrvajících příprav na konferenci a v rámci Vize 2030 spolupracuje Egypt s mnohými mezinárodními a regionálními institucemi, rozvojovými bankami a soukromým sektorem na přeměně klimatických závazků v realistická opatření a projekty.

Na prvním místě mezi státními prioritami je doprava – jen v Káhiře slouží veřejná doprava přibližně 10 milionům občanů denně. Tento sektor zaznamenává objemné investice, které mají vést ke snížení emisí, rozvoji inteligentní a udržitelné veřejné i soukromé dopravy. Jen od roku 2020 získala vláda přibližně 2,4 miliardy dolarů na podporu sektoru udržitelné dopravy od Evropské investiční banky, Francouzské rozvojové agentury, Evropské banky pro obnovu a rozvoj, či Kuvajtského fondu pro arabský hospodářský rozvoj. Egyptská vláda již začala podnikat kroky k rozšíření ekologické hromadné dopravy ve velkých městech. Egypt ve spolupráci se Světovou bankou realizuje největší pilotní projekt elektrických autobusů v Africe, který aktuálně zahrnuje stovku elektrobusů v rámci káhirské hromadné dopravy.

 

Cílem modernizace zemědělství je dosažení vyšší potravinové soběstačnosti. Foto: Shutterstock

CHYTRÁ MĚSTA

Součástí zelené transformace jsou také plány na výstavbu nových chytrých měst čtvrté generace. Během několika příštích let plánuje egyptská vláda vybudovat 38 nových chytrých měst po celé zemi jako součást dlouhodobé strategie rozvoje národní infrastruktury. Mezi největší projekty chytrých měst patří Nové administrativní hlavní město (New Administrative Capital) nebo New Alamein na severním pobřeží. Aktuálně se dokončují základní stavební práce v rámci projektů více než deseti nových měst. Následovat bude výstavba sedmnácti dalších.

Projekty chytrých měst přinášejí nové příležitosti pro potenciální dodavatele – Egypťané budou mít zájem o chytré systémy dopravy, parkování či řízení silničního provozu. Projekt East Port Said bude zahrnovat také významnou industriální zónu.

Výrazné investice jsou plánovány také v sektoru komunikačních a informačních technologií. V rámci státního rozpočtu pro rok 2022 – 2023 dojde ke zvýšení investic do tohoto odvětví o 22 % na téměř 23 miliardy egyptských liber. Podle egyptské vlády jsou informační technologie nejrychleji rostoucím sektorem za poslední tři roky. Vláda dále plánuje rozsáhlé projekty kvalifikačních kurzů pro absolventy vysokých škol – má se jednat o vyškolení 200 tisíc mladých odborníků ročně.

Mezi nejvýznamnější vládní projekty patří digitalizace justičního systému a digitalizace státního dotačního systému komodit. Není divu – více než 50 milionů obyvatel je závislých na státních poukázkách pro nákup chleba a dalších základních potravin. Egypt dále realizuje také projekt státního systému zdravotního pojištění a digitalizace databáze zemědělských podniků.

NEDOSTATEK VODY

Další významnou prioritou je pro Egypt vodní hospodářství. Země trpí nedostatkem vody. Populace Egypta rychle roste a vodní management je zastaralý. Země potřebuje zajistit 114 miliard metrů krychlových vody ročně, zatímco k dispozici má pouze 74 miliard metrů krychlových. Egyptská vláda oznámila v květnu 2022 plán na  vybudování 14 nových zařízení na odsolování mořské vody. Cílem projektu je podle vlády zvýšit celkovou vodní kapacitu odsolovacích zařízení v zemi na 1,4 milionu metrů krychlových za den.

Vláda oznámila své plány v období ochabujících jednání o Velké etiopské přehradě znovuzrození (GERD). Egypt se obává potenciálního negativního dopadu výstavby etiopské přehrady na tok řeky Nil. Aby mohl Egypt těmto výzvám čelit, stanovil si plán rozvoje zavlažovacího systému, výměny a obnovy odvodňovacích a zavlažovacích stanic a výstavby odsolovacích zařízení. České firmy mohou nabídnout moderní řešení pro nakládání s plasty, jinými škodlivými materiály a likvidaci nebezpečných odpadů. České know-how se může uplatnit jak v rámci konzultačních služeb, tak samotné realizace dodávek celých zařízení.

LUDMILA LEŠKOVSKÁ, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Káhiře

 

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět