CHYTRÁ STRATEGIE PRO AFRIKU: POMOC OTEVÍRÁ CESTU I KE KOMERČNÍM ZAKÁZKÁM

Nemocnice Women and Newborn Hospital v zambijské Lusace čelí obrovskému náporu zájemců o její péči, denně tam přijdou na svět desítky novorozenců. Gynekologicko-porodnické vybavení od českých firem, které v červnu předal jako dar ministr zahraničí Jan Lipavský, znamená efektivní pomoc pro nemocnici a zároveň může výhledově otevřít cestu ke komerčním zakázkám.

Výrobci lůžek Linet a novorozeneckých inkubátorů TSE patří k tahounům českých řešení pro  zahraniční trhy. Foto: AVDZP

Přetížená zambijská nemocnice je názornou ukázkou toho, kam se bude ubírat zdravotnictví v celé subsaharské Africe. „Počet obyvatel tady roste závratnou rychlostí,“ připomíná český velvyslanec v Lusace Pavel Procházka. Africké země chystají velké investice do zdravotnictví, shánějí potřebné finanční prostředky, restrukturalizují státní dluhy po dohodě s mezinárodními věřiteli a vytvářejí systémy univerzálního zdravotního pojištění. Země jako Zambie hodlají využít svého nerostného bohatství ke zvyšování životní úrovně země. Velkou pozornost rozvoji afrického zdravotnictví věnuje také Evropská unie. Čeští dodavatelé zdravotnických prostředků tam mají otevřené pole působnosti. Musí se ale obrnit trpělivostí.

POSTUPNÉ KRŮČKY

„Vybudovat si silnou pozici v Africe trvá dlouho, české firmy se k ní přibližují postupnými krůčky,“ říká Pavel Procházka. Tuzemský zdravotnický průmysl podle něj zvolil správnou strategii, nepolevuje ve svém úsilí, neustále se připomíná. Dar pro nemocnici Women and Newborn Hospital, u jehož předání tamním zdravotníkům byla kromě Jana Lipavského také zambijská ministryně zdravotnictví Sylvia Masebo, je jedním z takových krůčků. Český ministr zahraničí označil v rozhovoru pro MED zambijský projekt za příklad chytrého přístupu k rozvojové spolupráci.

Česká Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) se snaží v zahraničí prosadit nejenom exportem jednotlivých výrobků, ale nabídkou ucelených řešení. V zambijském případě se spojilo patnáct českých firem, které podle Jiřího Plecitého z AVDZP vytvořily „funkční celek“. Ten se skládá z produktů pro gynekologii, porodnici i neonatologii. Celková hodnota vybavení pro dva nemocniční pokoje dosáhla 6,5 milionu korun. Jde o vázaný peněžní dar – Česko poskytuje finanční pomoc, za kterou si její příjemci pořizují produkty tuzemských firem.

Jiří Plecitý shrnuje, které společnosti se na novém vybavení pro zambijskou nemocnici podílely. Nechybí Linet se svými nemocničními lůžky, v tomto případě přispěl porodním lůžkem i gynekologickým křeslem. Českobudějovická TSE dodala novorozenecký inkubátor a další zařízení, Medin chirurgické a porodnické nástroje, Klaro pojízdné stolky… Součástí daru je také sanitka od firmy Royax, která do Zambie dorazí později. Jak upozorňuje Pavel Procházka, v Zambii se uplatní sanitky s podvozkem terénního vozidla, což platí i v případě české dodávky.

Předání českého daru nemocnici Women and Newborn Hospital se zúčastnila zambijská ministryně zdravotnictví Sylvia Masebo (třetí zleva), z české strany ministr zahraničí Jan Lipavský (uprostřed), velvyslanec Pavel Procházka (první zprava) a Jiří Plecitý z AVDZP (druhý zprava). Foto: AVDZP

LŮŽKA I SANITKY

Český rozhlas ve své reportáži z Lusaky citoval vrchní sestru Ivonne z nemocnice Women and Newborn Hospital: „Jsme nadšení, přínos nového vybavení je ohromný. Porodní lůžko se s těmi našimi nedá srovnat, navíc mobilní inkubátor, to vše pomůže snížit novorozeneckou úmrtnost. Především v případě nedonošených dětí.“

Velvyslanec Pavel Procházka očekává, že největší zájem bude v Zambii i do budoucna o nemocniční lůžka a terénní sanitky. Důležité je podle něj také to, že v zemi už rozvíjí své aktivity Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím programu Medevac, který zahrnuje vysílání českých lékařských týmů do rozvojových zemí a příspěvky na rozvoj zdravotnické infrastruktury.

Pomoc nemocnici v Lusace nebyla zdaleka jediným rozvojovým projektem, který se dostal do centra pozornosti během cesty Jana Lipavského do Zambie. Ta je jednou z prioritních zemí české rozvojové spolupráce. Ministr zahraničí navštívil také lisovnu přírodních olejů, v níž česká pomoc přispívá k zaměstnávání místních žen.

JAN ŽIŽKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět