Český export do Myanmaru strmě roste, koronaviru navzdory

Českým exportérům se čím dál více daří dodávat své zboží do Myanmaru. Meziroční nárůst exportu dosahuje trojciferných procent, a to i za situaci, kdy mezinárodní obchod ztížila řada restrikcí spojených s šířením koronaviru.

Ilustrační foto: Shutterstock

Za celé první pololetí letošního roku český vývoz do Myanmaru povyskočil o o 100,7 %. Naprosto bezprecedentní jsou výsledky za květen 2020, kdy došlo oproti loňskému květnu k navýšení o 495 %, a za červen 2020, kdy se český export oproti červnu 2019 zvýšil o 357 %.

K mimořádnému nárůstu v posledních dvou měsících druhého čtvrtletí 2020 došlo částečně z důvodu opožděné realizace nasmlouvaných dodávek z předchozích měsíců, kdy byl kvůli karanténním opatřením ztížen pohyb zboží přes hranice. Myanmarské hranice sice nebyly pro pohyb zboží nikdy zcela uzavřeny, avšak zesílená kontrola na pozemních přechodech a zejména přerušení osobní letecké dopravy (v jejímž rámci se realizovala také velká část přepravy zboží) se projevily v nižší propustnosti hranic a v omezení a zdražení přepravní kapacity. Proto také údaje za duben 2020, kdy byly uplatňovány nejpřísnější restrikce, jako zatím jediné v toto roce vykazují meziroční pokles.

Útlum ekonomických aktivit v dubnu 2020 byl bohatě vykompenzován výrazným posílením českého dovozu v ostatních měsících prvního pololetí. Celkový výsledek za prvních šest měsíců letošního roku, kdy se český export oproti stejnému období v minulém roce více než zdvojnásobil, navíc ukazuje na obecný trend zvýšeného zájmu českých firem o myanmarský trh. Celková hodnota českého zboží vyvezeného do Myanmaru (5,4 mil. USD) v prvním pololetí 2020 překonala objem českého exportu za celý rok 2018.

Jednorázové dodávky

Co do struktury českého vývozu patří mezi nejvýznamnější položky strojírenské výrobky, zejména zařízení pro textilní průmysl. K dalším vysoce obchodovaným komoditám patří chemické výrobky užívané v potravinářství, zemědělství (hnojiva) a průmyslu. Ve většině případů se jedná o jednorázové dodávky většího objemu. Dlouhodobě je významný také prodej českého skla a porcelánu, který v zemi zajišťuje firma zaměřená výhradně na prodej českých výrobků.

Velvyslanectví ČR v Rangúnu aktivně napomáhá českým firmám v realizaci jejich obchodních záměrů na myanmarském trhu. Poskytujeme českým vývozcům relevantní informace v podobě analytických článků na webových stránkách našeho úřadu a odpovídáme českým podnikatelům na jejich individuální dotazy. Firmám, které o to požádají, také poskytujeme služby v podobě analýzy požadovaného odvětví, podmínek vstupu na trh a vyhledání vhodných obchodních kontaktů v zemi. V případě osobní návštěvy zástupců dané firmy mohou pracovníci úřadu připravit a s místními obchodními partnery dojednat kompletní itinerář schůzek.

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Rangúnu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět