ČESKÁ NABÍDKA PRO ABÚSÍR: ČISTÁ VODA MEZI PYRAMIDAMI

Chrudimská firma Vodní zdroje Ekomonitor chce s podporou České rozvojové agentury nabídnout svou mobilní úpravnu Egypťanům v Abúsíru, kde se pitná voda dosud vyrábí výhradně ze silně znečistěného Nilu. Navazuje přitom na dobré jméno našeho vodárenství ještě z dob Československa.

Ilustrace: Shutterstock

Archeologickou lokalitu Abúsír není třeba českému čtenáři obšírně představovat. Pyramidové pole, v němž se nachází rozsáhlá nekropole staroegyptských panovníků období 5. dynastie, řada soukromých hrobek a dalších staveb, prozkoumávají v rámci své koncese čeští egyptologové již více než 60 let. Na dohled od pyramid ovšem leží stejnojmenná obec, kde společně s oblastí Badrašín žije přes 200 tisíc lidí. Každodenní život tu kontrastuje se vznešeností starověkých památek: přítoky egyptského veletoku se proměnily ve stoky plné odpadků a jediným zdrojem pro úpravu vody je právě blízký, extrémně znečištěný Nil. Efektivní řešení úpravy pitné vody je přitom podle řady mezinárodních studií hlavním předpokladem pro růst životní úrovně místních obyvatel. Zásobování pitnou vodou má navíc pozitivní dopady do řady ostatních sektorů, jako jsou zdravotnictví, školství nebo zemědělství, a vede k nastartování růstu místní tržní ekonomiky.

Alternativou pro přetíženou vodárenskou síť v Abúsíru by mohl být projekt chrudimské společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, která chce místním ve spolupráci s firmou G-Servis Praha nabídnout svou mobilní úpravnu vody jako záložní či posilový zdroj. Projekt v podobě studie proveditelnosti podpořila v rámci programu B2B Česká rozvojová agentura. „Zvažujeme dvě varianty. Buď naši kontejnerovou úpravnu dodáme do místní vodárenské společnosti, která díky ní posílí svou vlastní technologii, nebo ji napojíme na čtyři hloubkové vrty v Abúsíru. Jsou nepoužívané, a tak čekáme ještě na chemické a biologické rozbory, musíme změřit vydatnost vrtů. Obecně se ale dá říct, že podzemní voda je kvalitnější a náklady na její úpravu jsou nižší, než je tomu u povrchových zdrojů,“ vysvětluje Tomáš Kašpar, projektový manažer Ekomonitoru.

Přítoky Nilu, z něhož se získává voda pro úpravu, se v Abúsíru proměnily ve stoky plné odpadků. Foto: Ekomonitor

ODOLNÁ, ALE SNADNÁ TECHNOLOGIE

Chrudimská firma má s podobnou technologií, kterou dodává zabudovanou do klasického lodního kontejneru, bohaté zkušenosti. Mobilní úpravnu nyní dodává společnost do Sýrie a podobné vodárenské zařízení z Chrudimi míří příští rok také do Kambodže. Podle Tomáše Kašpara je důležité zvolit správnou technologii, která musí být odolná a zároveň jednoduchá na údržbu. „V rámci rozvojových projektů se snažíme najít nejvhodnější technologii pro efektivní úpravu vody. S místními odborníky konzultujeme na základě analýz neupravené vody nejlepší řešení pro danou lokalitu,“ říká projektový manažer Ekomonitoru.

Chrudimským specialistům na úpravu vody v Egyptě pomáhají nejen osobní kontakty, které si vybudovali během působení v Sýrii, ale také dobré jméno někdejšího Československa. Konkrétně pak čerpadla od firmy Sigma, které egyptští vodohospodáři znají a používají. Samotná reputace výrobku ale nepomůže, pokud si ho zákazník nebude moci prohlédnout „na živo“. A právě takový referenční projekt se Ekomonitoru povedl v Sýrii, kam v roce 2021 společně s firmou G-Servis Praha a Sweco Hydroprojekt dodal mobilní čistírnu odpadních vod pro místní nemocnici.

VÁZANÝ DAR SE OSVĚDČIL

Česká firma, která loni oslavila třicet let na trhu, by na studii proveditelnosti ráda navázala samotnou dodávkou technologie. Jenže aby podobné projekty neskončily v šuplíku, je nutné najít investora. Jelikož jsou místní zdroje velmi omezené, hledají egyptští vodohospodáři donory nejčastěji mezi zahraničními rozvojovými agenturami nebo neziskovými organizacemi. V úvahu připadá i jiná forma financování ze strany českého státu. „Nám se v Sýrii osvědčil vázaný finanční dar. Kromě toho, že dokáže napřímo příjemce propojit s českou firmou, přináší i výhody v jinak zdlouhavých celních formalitách,“ připomíná Tomáš Kašpar.

BLAHOSLAV HRUŠKA

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět